Aktualności / Posted on

O ServiceNow po raz pierwszy w Polsce na uczelni wyższej

Dokonaliśmy tego! Z dniem 14.12.2016 rozpoczęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Władz Uczelni i dr inż. Tomasza Głowackiego rozpoczęliśmy kształcenie akademickie studentów – na chwilę obecną III roku kierunku informatyka w trybie stacjonarnym. W ramach kierunku Projektowanie Systemów Informatycznych umożliwiono nam poprowadzenie zajęć (laboratoriów) – przybliżających możliwości i funkcjonalność Platformy ServiceNow studentom poznańskiego oddziału uczelni. Jest to o tyle ciekawy fakt, iż prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce w ramach kształcenia akademickiego aktualna wiedza dot. najszybciej rozwijającego się narzędzie ITSM na świecie, przekazywana jest studentom już w trakcie ich nauki.

Prócz informacji o samym narzędziu, studenci usłyszą również o zarządzaniu usługami (w tym ITSM), procesach w organizacji, bibliotece ITIL, czy chociażby opisie procesów w notacji BPMN. Ponadto grupę zapoznamy z analizą wymagań i metodyki, a także w ramach ćwiczeń zajmiemy się projektem aplikacji zarządzania zmianami w organizacji IT.Pierwsze zajęcia zostały poprowadzone przez Marcina Tyburskiego, kolejne poprowadzą konsultanci techniczni i project managerowie. Mamy nadzieję, że to początek współpracy z Wyższą Szkołą Bankową, a zakres współpracy stopniowo będzie się rozszerzał.

O ServiceNow po raz pierwszy w Polsce na uczelni wyższej