Aktualności / Posted on

365 dni roku 2016 – podsumowanie

Końcówka danego roku – tak w życiu osobistym jak i zawodowym – zazwyczaj nastraja do dokonania pewnych podsumowań dotychczasowych osiągnięć i założenia celów na rok kolejny. Takie posumowanie w ostatnich dniach miesiąca grudnia miało też miejsce w naszej spółce – z udziałem całego zespołu SPOC.

Klienci, zespół, rozwój

Rok 2016 był dla nas czasem intensywnego rozwoju na wielu płaszczyznach, realizacji ciekawych, najczęściej  międzynarodowych projektów, nawiązywania nowych kontaktów i rozwojem obszarów współpracy. Przez minione 365 dni podjęliśmy rozmowy handlowe z wieloma firmami i instytucjami, z których część wynikowo pozwoliła na realizację nowych, interesujących projektów, kontynuacji prac z naszymi dotychczasowymi kontrahentami i możliwości planowania prac przy projektach w roku 2017. Zwiększyliśmy niemal dwukrotnie liczebność zespołu SPOC, który to trend będzie utrzymywał się również w roku 2017. Sami członkowie zespołu podnosili również swoje kompetencje przygotowując się do kolejnych kursów i potwierdzając swoje umiejętności konkretnymi certyfikatami ServiceNow.

Wynik CSAT SPOC – 8,7

Dobra współpraca, realizacja założonych projektów i utrzymywanie relacji z naszymi obecnymi klientami zaowocowała osiągnięciem parametru satysfakcji (wskaźnik CSAT) z zakończonych implementacji na poziomie 8,7 z możliwych 10 punktów. Skala CSAT to zakres punktacji od 0 do 10 (gdzie liczba 10 stanowi ocenę najwyższą). Końcowy wynik CSAT dla każdego z Partnerów ServiceNow jest ważnym parametrem będącym średnią ocen z ostatnich 12 miesięcy – obliczony w oparciu o ankiety oceny zakończonych wdrożeń pochodzące od poszczególnych klientów Partnera. Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku, który wskazuje na jakość wykonywanej przez nas pracy.

Obecne i dalsze plany

Poszerzyliśmy również zakres oferowanych szkoleń, co utrzymywać będziemy również w roku 2017, prezentując w portfolio kolejne możliwości. Odświeżyliśmy również naszą stronę internetową. Jako SPOC możemy z dumą prezentować również logotypy: ServiceNow Bronze Services Partner i ServiceNow Authorized Training Partner. Kolejne miesiące przyniosą z pewnością następne zmiany i osiągnięcia, o których będziemy Was na bieżąco informować. Wszystkim naszym Kontrahentom i Współpracownikom dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli nas w roku 2016.

365 dni roku 2016 - podsumowanie