Aktualności / Posted on

SPOC uzyskuje status Silver Services ServiceNow Partner

Po nieco ponad roku od uzyskania statusu Bronze Services ServiceNow Partner – mamy kolejny powód do dumy. W miesiącu październiku SPOC wysiłkiem całego zespołu dołączył do grona Silver Services ServiceNow Partner’ów.

Parametry, czyli jakie są wyznaczniki partnerstwa Silver
Otrzymanie tego tytułu jest potwierdzeniem kilku parametrów, które Partner musi spełnić, by ubiegać się o taki tytuł.

  • Przede wszystkim jest to poświadczenie wysokich kompetencji zespołu (przejawiające się w udziale w projektach wdrożeniowych, zdobytych certyfikacjach potwierdzających umiejętności poszczególnych członków zespołu).
  • Kolejnym parametrem jest doświadczenie projektowe całej organizacji, ujmowana jako ilość przeprowadzonych projektów w danej jednostce czasu.
  • Ostatnim – jednak dla każdego z Partnerów, najistotniejszym czynnikiem – są oceny jakości zrealizowanych wdrożeń wystawiane przez Klientów, na których to rzeczy projekty były realizowane. Wyznacznikiem satysfakcji Klientów jest wskaźnik CSAT – obecnie dla SPOC wskaźnik ten utrzymuje się na wysokim poziomie 9,5/10! Oznacza to, iż w kwestionariusza satysfakcji wypełnianych przez Klientów, większość z nich ocenia prowadzone projekty na 9 i 10 punktów (w dziesięciopunktowej skali).

Uzyskując status Silver Services ServiceNow Partner, SPOC dołącza do grupy 44 Partnerów ServiceNow na świecie, którzy posiadają obecnie taki status. Więcej informacji o partnerstwie SPOC znajdziesz na stronie ServiceNow.

SPOC uzyskuje status Silver Services ServiceNow Partner