Posty autorstwa: Dominik Kraśniewski

Aktualności / Posted on

Zespół SPOC uruchamia platformę ServiceNow w Atman

W poniedziałek 10.04.2017 wraz z przyjaciółmi z Atmana mieliśmy okazję świętować uruchomienie produkcyjne platformy ServiceNow, w oparciu o którą spółka pracuje od dnia 1 marca 2017 roku. Projekt wdrożenia ServiceNow zastąpił używane dotychczas (a rozwijane…