ServiceNow Advanced System Administration

Dla kogo:

kurs został stworzony dla administratorów i konsultantów ServiceNow, którzy zarządzają systemami ServiceNow – będącymi w produkcji przez 6 do 12 miesięcy – i którzy poprawnie zdali egzamin na Certified System Administration.

Wymagania:

 • Certified System Administrator,
 • rekomendowane ukończenie kursu CodeAcademy’s JavaScript,
 • rekomendowana umiejętność skryptowania na platformie ServiceNow,

Rozkład jazdy:

 • wiadomości merytoryczne w formie wykładowej,
 • realizacja szeregu zadań praktycznych,
 • nauka wdrożeń przepływów pracy,
 • nauka wdrożeń rozszerzeń do systemu ServiceNow,

Dlaczego warto:

Podczas 2 dniowego kursu, uczestnicy szkolą się jak zarządzać systemem ServiceNow, jak dostosowywać wybrane funkcje do wymagań organizacji oraz jak automatyzować kolejne procesy. Poza przekazywanymi przez trenera treściami merytorycznymi, uczestnicy realizują szereg zadań praktycznych.

Ramy kursu obejmują dobre praktyki wokół głównego zestawu aplikacji ServiceNow. Zaczynając od dokumentu wymagań, uczestnicy wdrażają przepływy pracy oraz rozszerzenia do systemu ServiceNow, skonfigurowanego w taki sposób aby symulował system działający od 6 od 12 miesięcy.

Korzyści:

 • nauka na przygotowanej instancji ServiceNow,
 • zdobycie nowych umiejętności i rozwój osobisty,
 • praca w małych grupach szkoleniowych (6-8 osób),
 • praktyczne przykłady zastosowań,
 • konsultacje indywidualnych przypadków użycia,
 • profesjonalne materiały do nauki,
 • inspirujące dyskusje grupowe,
 • rozbudowane przykłady z życia,
 • szkolenie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa,

Benefity:

Kombinacja informacji teoretycznej oraz ćwiczenia praktyczne pomagają uczestnikom w zdobyciu wielu umiejętności, w tym:

 • jak przechwytywać wytworzone konfiguracje do update sets, co pozwala zrozumieć ich znaczenie i sposób działania
 • jak wdrażać nowe przepływy pracy, które wykorzystują szereg działań, co pozwala zrozumieć, jak dodawane są nowe rekordy z poziomu workflow
 • jak zarządzać opcjami service catalogu, w tym dwustopniowym procesem zakupu, kontrolkami kart oraz zmiennymi
 • jak tworzyć, łączyć bloki i strony z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią (CMS) oraz tworzyć menu usług dla użytkowników ServiceNow
 • jak korzystać z widoków bazy danych i danych o trendach w raportowaniu, przydzielać kolory i zarządzać bezpieczeństwem w relacji do raportowania
 • jak tworzyć integrację z wykorzystaniem Web Services oraz wykorzystywać możliwe ścieżki wejścia danych do ServiceNow
 • definiować mechanizmy kontroli systemu, tak aby kierować właściwe dane do właściwych użytkowników, we właściwym czasie
 • analizować problemy wydajności platformy, nauczyć się jak korzystać z narzędzi troubleshooting i logów systemowych w rozwiązywaniu problemów