Czym jest i jak działa ServiceNow?

Innowacyjne rozwiązanie dla biznesu

ServiceNow to platforma do zarządzania procesami, usługami i infrastrukturą przedsiębiorstwa (Enterprise Cloud). Oferuje innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Jej celem jest digitalizacja i automatyzacja przepływów pracy, aby ludziom pracowało się szybciej, mądrzej, łatwiej i lepiej. Umożliwia organizacjom świadczenie usług w sposób bardziej efektywny i zintegrowany. 

Platforma ServiceNow łączy w sobie wiele funkcjonalności, w tym zarządzanie incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją, a także raportowanie i analizy. Działając na rynku od blisko 20 lat, jest bez wątpienia jednym z największych globalnych graczy i liderem w rozwiązaniach dotyczących zarządzania usługami dla firm. Ciągłe doskonalenie i rozszerzanie funkcjonalności, intuicyjność i łatwość użytkowania oraz kompleksowe rozwiązania skrojone dla każdego, jakie oferuje Platforma, sprawiają, że dzięki usłudze ServiceNow świat pracuje lepiej.

Misja ServiceNow

ServiceNow zmienia sposób, w jaki ludzie pracują. To, co dotychczas było robione manualnie, dzieje się cyfrowo. Nie ma lepszego doświadczenia niż podarowanie komuś technologii, która pozwoli mu zrobić coś, o czym nigdy nie myślał, że będzie w stanie to zrobić – twierdzi Frederic Luddy, założyciel ServiceNow. W centrum zainteresowania ServiceNow są procesy, czynności, zdania — słowem, wszystko to, co składa się na codzienną pracę. ServiceNow dostarcza taki model usługi, który je definiuje, strukturalizuje i automatyzuje. Wszystko staje się usługą, którą można utworzyć, dostarczać, zarządzać. Dzięki temu ServiceNow przyspiesza i ułatwia wykonywanie codziennych zadań.

Praca staje się prostsza i szybsza, a tym samym przyjemniejsza. Zwiększa się produktywność i zaangażowanie pracowników. Hasłem usługi SeviceNow, jest „sprawiamy, by świat działań działał lepiej dla każdego”.

Dostarczane rozwiązania usprawniają nie tylko pracę poszczególnych osób czy zespołów, ale działanie całego przedsiębiorstwa. ServiceNow otwiera zupełnie nowe możliwości. Jego wdrożenie oznacza zmianę sposobu pracy, uproszczenie, przebudowanie i automatyzację procesów. ServiceNow jest nośnikiem biznesowej zmiany.

Marcin Tyburski, CEO w SPOC

Dostarczane rozwiązania usprawniają nie tylko pracę poszczególnych osób czy zespołów, ale działanie całego przedsiębiorstwa. ServiceNow otwiera zupełnie nowe możliwości – mówi Marcin Tyburski, CEO w SPOC. Jego wdrożenie oznacza zmianę sposobu pracy, uproszczenie, przebudowanie i automatyzację procesów. ServiceNow jest nośnikiem biznesowej zmiany.

ServiceNow bazuje na rozwiązaniach, wywodzących się z IT. Udowadnia jednak, że sprawdzają się one również poza tą branżą. ServiceNow może wspierać wiele obszarów, dotyczących nowoczesnego przedsiębiorstwa — w tym finanse, HR czy obsługę klienta. Z powodzeniem może być wdrożony w firmach o różnej wielkości i działających w rozmaitych dziedzinach.

Historia ServiceNow

Początki ServiceNow

Aby opowiedzieć o początkach ServiceNow, należy cofnąć się do roku 2003 i historii jednego człowieka. Po bankructwie swojego poprzedniego pracodawcy i utracie majątku Frederic Luddy — urodzony w Indianie infomatyk i przedsiębiorca — postawił wszystko na jedną kartę. Tuż przed 50. urodzinami założył Glidesoft. Obszarem działania przedsiębiorstwa był IT Service Management opierający się na dobrych praktykach ITIL. Przez blisko 2 lata Luddy był jedynym pracownikiem firmy. W roku 2006 nazwę Glidesoft zmienił na ServiceNow. 

ServiceNow dziś

Po pierwszym roku działalności przychody wyniosły 13 milionów dolarów, a firma szybko zaczęła docierać do światowej klasy korporacji takich jak Intel czy AstraZeneca. W 2012 roku ServiceNow wkroczyło na giełdę. Początkowa cena akcja wynosiła 18 dolarów; dziś, po 11 latach, wynosi około 460 dolarów. W 2018 roku firma ServiceNow znalazła się na pierwszym miejscu listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie w rankingu magazynu Forbes. W 2022 roku osiągnęła przychód w wysokości 7.2 miliarda dolarów. Dziś zatrudnia około 20 500 pracowników (stan na kwiecień 2022 roku). ServiceNow trzeci  rok z rzędu znalazł się też na liście 100 Najbardziej Podziwianych Firm Świata według zestawienia magazynu Fortune. 

Obecnie ServiceNow jest używany przez ponad 7700 przedsiębiorstw na świecie. Pozostaje też ulubionym wyborem klientów – wskaźnik odnowień subskrypcji to aż 98%. 85% przedsiębiorstw z listy Fortune 500, zrzeszającej osiągające najwyższy dochód brutto amerykańskie przedsiębiorstwa, korzysta z usługi ServiceNow.

ServiceNow co roku organizuje globalną konferencję Knowledge – “zgromadzenie mające na celu tworzenie wspaniałych doświadczeń dla pracowników, klientów i partnerów”. W 2022 roku spotkanie odbyło się jednocześnie na 3 różnych kontynentach, w 4 miastach — Nowym Jorku, Hadze, Las Vegas i Sidney. Zgromadziło też ogromne rzesze osób, uczestniczących w nim on-line.

Kiedy założyłem ServiceNow w 2004 roku, chciałem zbudować platformę zarządzania opartą na chmurze, która umożliwi zwykłym ludziom w przedsiębiorstwie efektywną pracę.
Frederic Luddy
Cytat Fred Luddy

Narzędzia ServiceNow

Platforma ServiceNow składa się z szeregu modułów, funkcji i narzędzi, takich jak workflow, SLA, notyfikacje czy formularze. Za ich pomocą możemy budować dowolne aplikacje. Działają na wspólnym rdzeniu, jakim jest baza konfiguracji (configuration management database -CMDB). Obsługują większość funkcji biznesowych — pomagają w zarządzaniu procesami biznesowymi, projektami, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu usługami IT, zarządzaniu zasobami ludzkimi i wielu innych obszarach. 

ServiceNow nie jest jednym, zamkniętym narzędziem — jest platformą, na której mogą być uruchamiane różne aplikacje. Są one pogrupowane w moduły, które odpowiadają na konkretne wyzwania i potrzeby organizacji – jak np. zarządzanie procesami IT, HR, Customer Service czy infrastrukturą IT – Marcin Tyburski, CEO w SPOC.

Wśród aplikacji oferowanych przez ServiceNow znajdują się takie rozwiązania jak:

 • IT Service Management,
 • IT Operations Management,
 • Strategic Portfolo Management (dawniej IT Business Management),
 • HR Service Delivery,
 • Customer Service Management,
 • Security Operations,
 • Governance Risk and Compliance (GRC),
 • Integrated Risk Management
 • Field Service Management
 • IT Asset Management

Elastyczna podróż z ServiceNow

Klienci mogą rozpocząć swoją podróż z ServiceNow z wielu punktów. Niezależnie od tego, gdzie zaczynają, w każdym momencie mogą zmienić drogę, aby zapewnić swojej organizacji ciągły sukces. ServiceNow jest rozwiązaniem elastycznym, dopasowanym do potrzeb użytkownika. Daje możliwość korzystania z gotowych aplikacji zbudowanych na platformie lub wybrania samej platformy, na której programiści mogą tworzyć dedykowane aplikacje od podstaw. Klient może zacząć od korzystania z jednego modułu, a następnie włączać kolejne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dane aplikacje można też stale rozbudowywać w miarę rozwoju firmy, korzystając z rozwiązań ServiceNow lub zewnętrznych. Platformę można dostosować do własnych potrzeb biznesowych. ServiceNow rozwija się i rośnie razem z organizacją.

Wersje ServiceNow

Rdzeń i istota technologii pozostają takie same, ale funkcjonalności i rozwiązania są cały czas rozszerzane i ulepszane. Dwa razy w roku ServiceNow wypuszcza nową wersję Platformy. Każda nazwana jest na cześć znanego miasta; nazwy, a co za tym idzie też wersje, uporządkowane są w kolejności alfabetycznej. Kolejno są to: Aspen, Berlin, Calgary, Dublin, Eureka, Fuji, Geneva, Helsinki, Istanbul, Jakarta, Kingston, London, Madrid, New York, Orlando, Paris, Quebeck, Rome, San Diego, Tokyo,  Utah.

W 3. kwartale roku 2023 planowane  jest wypuszczenie wersji o nazwie Vancouver, a na początku roku 2024 pojawi się Waszyngton.

Użytkownikom, którzy już korzystają z usługi ServiceNow, zaleca się dokonywanie upgrade’ u i korzystanie z najnowszej wersji. Każda aktualizacja przynosi istotne zmiany i nowe dodatki, które mogą zmienić sposób pracy w Twojej firmie — zwiększyć produktywność, podnieść poziom satysfakcji pracowników, usprawnić ich sposób działania, obniżyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo.

ServiceNow inwestuje miliony dolarów w badania i rozwój. Dzięki temu rozwiązuje nie tylko problemy poprzednich wersji, ale tworzy też nowe funkcje, odpowiadając na potrzeby współczesnego świata – nowe trendy konsumenckie czy te dotyczące dynamicznie zmieniającego się środowisko pracy (jak np. upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej) czy rozwój nowej technologii.

Maksymalna dostępność i bezpieczeństwo danych

Na osiągnięcie doskonałych wyników dostępności, sięgających ponad 99,7%, pracuje 16 centrów danych. Zlokalizowane są na 5 kontynentach: Europie, Azji, Australii, Ameryce Północnej i Południowej. Centra danych są zbudowane w parach  – wyjaśnia Marcin Tyburski, CEO w SPOC. W Europie są np. w Amsterdamie i Frankfurcie oraz w Londynie i Dublinie. Każdy klient jest przypisany do dwóch centrów, a jego instancja ma zawsze kopię zapasową w innym data center.  Takie rozwiązanie pozwala zapewnić maksymalną dostępność danych. 

Architektura chmury ServiceNow została zbudowana w modelu single-tenant, podwójnym disaster recovery oraz z replikacją do osobnych data center. Nad bezpieczeństwem platformy czuwa dedykowany zespół specjalistów oraz organizacja zgodna z certyfikatami takimi jak: ISO27001, SSAE 16 SOC1 Type 2, SSAE 16 SOC2 Type 2.

IT Service Management – okręt flagowy ServiceNow

Od wielu lat ServiceNow plasuje się w czołówce rozwiązań do zarządzania usługami branży IT. Platforma jest ceniona przede wszystkim za innowacyjność oraz dostarczanie pracownikom kompleksowych rozwiązań, spełniających najbardziej wygórowane wymagania i dostosowanych do najbardziej skomplikowanych środowisk. Oferuje zestaw narzędzi, dzięki którym można opracowywać, dostarczać i zarządzać usługami IT, czego efektem jest lepsze i bardziej inteligentne środowisko pracy.

W ubiegłorocznym (2022 rok) raporcie Magiczny Kwadrat Gartnera ServiceNow już po raz 9. z rzędu uzyskał tytuł lidera w rozwiązaniach do ITSM. Platformę doceniono za ciągłe ulepszenia produktów, wysokie możliwości adaptacyjne, wysoką pozycję na rynku oraz silną społeczność użytkowników.

ITSM od samego początku stanowi podstawę Platformy ServiceNow i jest jej flagowym produktem. Większość firm wprowadza platformę ServiceNow najpierw w zakresie ITSM, a po zakończonym sukcesem wdrożeniu decyduje się na rozszerzenie systemu o kolejne moduły.

Marcin Tyburski, CEO w SPOC

Wartość ServiceNow

Kiedy innowacja działa, działa świat. Usługa ServiceNow jest zaprojektowana po to, aby ułatwić i usprawnić pracę, a organizacji zapewnić maksymalny zysk. Pozwala na integrację, digitalizację i automatyzację procesów. Zapewnia bezpieczeństwo, prostotę komunikacji i zarządzania, pozwala na oszczędność czasu i kosztów, a także zwiększa efektywność przepływów pracy, optymalizuje współpracę i usprawnia działanie przedsiębiorstwa.

ServiceNow to doskonałe narzędzie, podnoszące komfort pracy i szybkość działania. Ułatwia życie tym, którzy pracują dla Ciebie i z Tobą. Dostępność danych w chmurze sprawia, że pracownicy mają dostęp do zasobów w każdym możliwym momencie.

Podejście No Code / Low Code sprawia, że z Platformy i jej rozwiązań może korzystać szerokie grono osób. To oznacza, ​​firmy mogą szybko wdrażać aplikacje i rozwiązania, aby dostosować się do zmieniających się warunków. Długoterminowymi, strategicznymi planami rozwoju można zarządzać za pomocą bardziej złożonych rozwiązań przygotowanych z pomocą profesjonalnych partnerów ServiceNow – takimi jak SPOC.


Połączenie wszystkich tych elementów pomaga nam zrozumieć ekonomiczny aspekt korzystania z ServiceNow. Całkowity wpływ ekonomiczny Platformy bada neutralna agencja doradcza Forrester Research. Ich raport “The Total Economic Impact Of ServiceNow IT Applications” wykazał, że dzięki wdrożeniu usługi ServiceNow, doszło do wzrostu produktywności, co wpłynęło na zysk ok. 8,9 miliona dolarów w skali roku (2019). Pozwoliło też na minimalizację ryzyka wystąpienia incydentów i skrócenie czasu ich rozwiązywania, co bez wdrożenia ServiceNow byłoby równe z wydatkiem ok. 3 milionów dolarów. Redukcja kosztów związanych z developmentem i maintenance pozwoliła na zaoszczędzenie kolejnych 6 milionów dolarów. ROI z wdrożenia SeviceNow wyniósł aż 229%.

DORA: Bezpieczeństwo w sektorze finansowym oraz rola ServiceNow w zapewnianiu zgodności 

Najpierw było GDPR, potem RODO… a teraz DORA! Tym razem regulacje unijne wpływają mocno na sektor finansowy oraz bankowość. Cyfrowe bezpieczeństwo w sektorze finansowym to niezbędny warunek, a dzięki DORA regulacje staną się jeszcze bardziej zaawansowane, gwarantując bezpieczeństwo transakcji czy lepsze zarządzanie ryzykiem. Jak skutecznie wdrożyć te wymogi? Z pomocą przychodzi ServiceNow! 

Czym jest DORA? 

Wprowadzenie DORA wpływa na instytucje finansowe, wymagając od nich spełnienia określonych regulacji w celu zwiększenia ich operacyjnej odporności cyfrowej. ServiceNow jako platforma zarządzania usługami i procesami może pomóc instytucjom w spełnieniu tych wymogów. Przez zapewnienie narzędzi do audytów bezpieczeństwa, zarządzania incydentami, monitorowania zgodności i innych funkcji, ServiceNow umożliwia bankom i instytucjom finansowym skuteczne wdrażanie regulacji DORA. 

DORA (Digital Operational Resilience Act) to kompleksowa strategia opracowana przez Unię Europejską w celu wzmocnienia operacyjnej odporności sektora finansowego na zagrożenia cyfrowe. Została opublikowana w 2020 roku i ma wejść w życie pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r. 

Ta ustawa jest częścią pakietu finansów cyfrowych, który składa się z różnych środków, mających na celu rozwinięcie i wsparcie potencjału finansów cyfrowych pod względem innowacji i konkurencyjności, jednocześnie minimalizując związane z nimi ryzyka. Jest to zgodne z priorytetami Komisji Europejskiej jak np. dostosowanie Europy do ery cyfrowej i stworzenie przyszłościowej gospodarki, która działa na korzyść obywateli. 

Głównym celem DORA jest zapewnienie, że instytucje finansowe w Unii Europejskiej posiadają odpowiednie środki i procedury, aby przeciwdziałać, wykrywać i reagować na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem oraz innymi ryzykami technologicznymi. DORA ma na celu ochronę integralności, dostępności, poufności i ciągłości usług finansowych. 

Bankowość i bezpieczeństwo a ServiceNow  

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dla sektora finansowego. Banki i instytucje finansowe koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem oraz zgłaszaniu i rozwiązywaniu incydentów. ServiceNow, jako zaawansowana platforma zarządzania usługami, odgrywa istotną rolę w adresowaniu tych potrzeb. Oferuje ona szereg narzędzi i funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym i ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi. 

DORA wprowadza szereg ważnych regulacji, które instytucje finansowe muszą spełnić. Obejmują one: 

Ryzyko operacyjne 

Instytucje finansowe muszą wdrożyć odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem operacyjnym, które uwzględniają aspekty cyfrowe. ServiceNow pomaga tym instytucjom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym poprzez zapewnienie kompleksowych narzędzi i platformy do monitorowania, identyfikowania i minimalizowania zagrożeń. Dzięki ServiceNow mogą skutecznie identyfikować ryzyka, zarządzać incydentami oraz analizować dane, co przekłada się na lepszą operacyjną odporność. 

Cyberbezpieczeństwo 

DORA nakłada obowiązek odpowiednich środków ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, takimi jak ataki hakerskie czy wykradanie danych. ServiceNow dostarcza rozwiązania do zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, umożliwiając skuteczną identyfikację, analizę i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem. Platforma ServiceNow pozwala na szybkie zgłaszanie i rozwiązywanie problemów oraz zapewnia pełną transparentność. 

Zarządzanie dostawcami usług cyfrowych 

Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami usług cyfrowych, takimi jak chmura obliczeniowa czy platformy technologiczne jest jednym z ważniejszych punktów dla DORA. ServiceNow oferuje moduły do zarządzania dostawcami, które umożliwiają skuteczne monitorowanie i ocenę dostawców usług cyfrowych. Dzięki temu instytucje mogą identyfikować potencjalne ryzyka, zarządzać relacjami z dostawcami i utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa w ekosystemie cyfrowym. 

Raportowanie incydentów 

Instytucje finansowe muszą zgłaszać władzom odpowiedzialnym incydenty związane z operacyjną odpornością i cyberbezpieczeństwem. Platforma ServiceNow oferuje funkcje raportowania incydentów, umożliwiające instytucjom finansowym efektywne i zautomatyzowane zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem. Dzięki ServiceNow mogą szybko i skutecznie reagować na incydenty oraz dostarczać władzom odpowiednie raporty i analizy. 

W kierunku bezpiecznej bankowości  

DORA wprowadza szereg regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym, cyberbezpieczeństwem, zarządzania dostawcami usług cyfrowych oraz raportowania incydentów. Platforma ServiceNow dostarcza z kolei narzędzia i funkcje, które pomagają instytucjom finansowym skutecznie spełniać te wymagania, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie i operacyjną odporność.  

Dzięki ServiceNow, instytucje finansowe mogą skoncentrować się na tym, czy ich bank posiada niezbędne zabezpieczenia oraz czy są odpowiednio chronieni przed zagrożeniami. Dlatego też warto rozważyć wdrożenie platformy ServiceNow jako punktu startowego dla skutecznego spełniania regulacji DORA i zwiększania operacyjnej odporności swojego banku. 

Czy w Twojej organizacji jesteście skutecznie chronieni? Jako eksperci ServiceNow, rozumiemy potencjalne wyzwania, z jakimi mogą się spotkać instytucje finansowe i oferujemy odpowiednie rozwiązania. Porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie

ServiceNow Utah release – co nowego? 5 najlepszych funkcjonalności, które musisz poznać

Nadszedł moment, na który wszyscy czekali — nowa wersja ServiceNow jest już dostępna. Nazwana tym razem na część Utah, pustynnego stanu w środkowo-zachodniej części USA, jest nośnikiem tego, z czym najbardziej kojarzy się ServiceNow — innowacji. Nowa wersja platformy wprowadza wiele fascynujących funkcjonalności, produktów i funkcji, zaprojektowanych specjalnie po to, by spełniać misję ServiceNow — uczynić Twoją pracę szybszą, łatwiejszą i skuteczniejszą.

W Utah release naprawiono problemy, pojawiające się w poprzednich wersjach, a także znacząco zwiększono wydajność samej platformy. 22 marca 2023 roku, wczesną wiosną, krótko przed tym, jak na wzgórzach Utah rozkwitają lilie sego, uważane za jeden z symboli tego stanu, ServiceNow uczynił wersję Utah ogólnie dostępną dla wszystkich.

Jeśli nie udało Ci się jeszcze zagłębić w świat nowych funkcjonalności, który otwiera przed Tobą ostatni release ServiceNow lub nadal zastanawiasz się, czy zaktualizować Platformę do jej najnowszej wersji, to Twój szczęśliwy dzień. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy listę najważniejszych funkcji Utah release, które przydadzą się Twojej firmie i uczynią codzienność prostszą, aby pracowało się szybciej i mądrzej. Podobną listę przygotowaliśmy przy poprzednim releasie – San Diego. ServiceNow chce pomagać organizacjom w prowadzeniu działalności i osiąganiu jak najlepszych wyników w trudnych ekonomicznie czasach. Utah release zostało stworzone właśnie z myślą o spełnieniu tych celów.

Przyjrzyjmy się bliżej kluczowym aktualizacjom, wprowadzonym w ServiceNow Utah release.

Workspace Builder

Workspace Builder to zupełnie nowa aplikacja, która pojawia się w Utah release. Jest częścią cenionego i lubionego App Engine Studio. Bez cienia wątpliwości to jedna z najbardziej użytecznych i najważniejszych funkcji w tej wersji.

Workspace Builder wykorzystuje to, z czego ServiceNow jest najbardziej znany — rozwiązania low-code i no-code. Korzystając z ServiceNow, możesz w łatwy sposób tworzyć własne aplikacje. Teraz tak samo proste staje się korzystanie z workspaces – obszarów roboczych. Tworzy się je za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.  Jak to zrobić? 

W App Engine Studio do swojej aplikacji możesz dodawać nowe doświadczenia – wybierasz je z szablonów, przygotowanych przez ServiceNow. Worspace, czyli obszar roboczy, to jeden z nich. Używając łatwego i intuicyjnego narzędzia, jakim jest Workspace Builder, możesz tworzyć nowe obszary robocze, zarządzać nimi i wyświetlać ich podgląd. Nie wymaga to umiejętności kodowania – wszystko dzieje się dzięki metodzie “przeciągnij i upuść”. W ten sposób użytkownicy mogą tworzyć panele (dashboards) w sekcji strony głównej, przenosić widżety lub dodawać nowe elementy, takie jak filtry, nagłówki, listy i tak dalej. Możliwa jest również konfiguracja wizualizacji danych poprzez zmianę źródła lub dodanie nowych kryteriów. Użytkownicy mogą również śledzić zapisy i wykorzystanie paneli dzięki Analytics Center.

Kiedy obszar roboczy będzie skończony, a dane gotowe do publikacji, dzięki opcji podglądu możesz podejrzeć, jak będą prezentować się na Platformie.

Oddzwonienie wielokanałowe w Customer Service Management

Kolejną nową i bardzo przydatną funkcją ServiceNow Utah release, o której zdecydowanie warto wspomnieć, jest opcja oddzwonienia wielokanałowego w Customer Service Management . To bardzo pomocne rozwiązanie, które ułatwi życie nie tylko Tobie, ale też Twoim klientom. Dlaczego? Daje możliwość oddzwonienia do klientów w sytuacji, gdy czas oczekiwania na połączenie jest zbyt długi lub wszyscy agenci są zajęci. W rezultacie podnosi poziom satysfakcji klientów, skraca czas obsługi, a także obniża koszty.

Jak to działa? W portalu do Customer Service Management klient zostawia swoje dane — imię i nazwisko, numer telefonu, rodzaj sprawy, z jaką dzwoni, opis i powód, dla którego prosi o telefon. Klienci mogą poprosić o oddzwonienie w czasie, który najbardziej im odpowiada. Może to nastąpić tak szybko, jak to możliwe lub później, w określonym przez nich dniu i czasie. Istnieje ustalony system, wedle którego agenci są przypisywani do oddzwaniania i tego, jak pracują z klientami.

W przypadku integracji z innymi narzędziami (np. Zoomem) istnieje możliwość oddzwonienia za ich pośrednictwem. Z tego powodu to narzędzie jest wielokanałowe.

Istnieje również potężne natywne narzędzie ServiceNow, które sprawi, że ta i wszystkie przyszłe wersje będą płynniejsze i mniej czasochłonne. Nazwa, którą powinieneś zapamiętać, to Automated Test Framework. Dzięki tej aplikacji możesz zautomatyzować zdecydowaną większość testów po stronie backendu, a co za tym idzie zaoszczędzić czas i zachować dobrą ochronę podczas aktualizacji. Brzmi interesująco? Przeczytaj o naszych usługach testowania automatycznego.

Przemysław Girguś, QA ServiceNow Team Lead

Grupowanie zadań w Field Service Management

Grupowanie oznacza segregowanie i gromadzenie zadań, które są do siebie podobne. W Utah release dyspozytorzy zyskują możliwość połączenia zadań w jedną logiczną grupę. Mogą też je śledzić, uruchamiać i aktualizować oraz przypisywać do grup naraz, a nie tylko pojedynczo. Takie rozwiązanie pozwala agentom zaoszczędzić dużo czasu i polepszyć swoją efektywność.

Po zalogowaniu się jako dyspozytor i przejściu do swojego obszaru roboczego, możesz zobaczyć listę wszystkich swoich zadań. Decydując, które z nich zostaną połączone, wybierasz przycisk „Utwórz grupę”. Następnie możesz dodać kolejne zadania lub usunąć już istniejące. Nie ma ograniczeń co do ilości zadań, możesz zmieniać kolejność i grupować je według różnych kryteriów.

W kolejnym kroku zadania z grupy należy przypisać do wybranych agentów, którzy widzą je pojedynczo. Agent skupia się na zadaniach, natomiast dyspozytor zajmuje się całą grupą. Kiedy zadanie jest aktualizowane, dyspozytor jest o tym poinformowany — grupa aktualizuje się automatycznie. W ten sposób można śledzić cały proces wykonywania poszczególnych zadań.

Workforce Optimization dla HR

Współcześnie obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na aplikacje do zarządzania usługami HR. Workforce Optimization to odpowiedź ServiceNow na ten trend i zupełnie nowa aplikacja, wprowadzona w wersji Utah. To narzędzie dla menadżerów HR, które zapewnia im jedno miejsce do obserwacji, zrozumienia i optymalizacji pracy wykonywanej przez pracowników. W obszarze roboczym można zobaczyć wszystkie sprawy przypisane do zespołu, a także posortować je według statusu, źródła itd. Inne opcje to możliwość przeglądania kalendarza zespołu, sprawdzania i dodawania nowych wydarzeń, zarządzania dyżurami, zatwierdzania zgłoszenia. Można także śledzić zlecenia przypisane członkom zespołu. Workforce Optimization, dzięki platformom do nauki i opcji dodawania nowych umiejętności, umożliwia też zwiększenie potencjału agentów i wyposażenie ich w wiedzę, potrzebną do odniesienia sukcesu.

Dzięki wszystkim tym możliwościom – optymalizacji harmonogramów, przydzielaniu zadań, zarządzaniu czasem składania wniosków i zapewnianiu umiejętności – menadżerowie HR mogą rozwijać działania zespołów, maksymalizować ich produktywność oraz jakość pracy. W ten psosób przedsiębiorstwa mogą działać na najwyższym poziomie i osiągać maksymalne wynik

Utah Release ServiceNow koncentruje się na optymalizacji wydajności organizacji i przyspieszeniu zysków z użytkowania platformy. Dzieje się tak dzięki opracowywaniu coraz większej liczby rozwiązań i funkcji o charakterze low-code / no-code.

Tomasz Machaj, ServiceNow Senior Solution Consultant

Grupowanie ulubionych i filtrowanie wielu menu

I ostatni, ale nie mniej ważny punkt – ServiceNow Utah release wprowadza dwie niewielkie, ale naprawdę przydatne nowe funkcjonalności. Grupowanie ulubionych i filtrowanie wielu menu są już dostępne w interfejsie użytkownika. To drobna zmiana, ale bardzo pomocna. Dzięki niej użytkownicy ServiceNow mogą łatwo znaleźć odpowiednie treści, takie jak aplikacje, moduły i inne rzeczy na platformie. To długo wyczekiwana modyfikacja dla wszystkich, którzy pracują z ServiceNow.

W menu Ulubionych można nie tylko przeglądać ulubione grupy i umieszczać w nich moduły, ale także je edytować. Możesz tworzyć nowe niestandardowe grupy, modyfikować istniejące, zarządzać pozycją i zmieniać kolejność wizualizacji modułów. Jeśli chcesz coś znaleźć, wystarczy to wpisać, a platforma wyszuka tę pozycję w wielu menu. Nie trzeba już przeszukiwać każdego z nich osobno. Otrzymujesz wyniki ze wszystkich menu, do których masz dostęp, dzięki czemu w łatwy sposób możesz znaleźć to, czego szukasz.

Zastanawiasz się jakiego partnera ServiceNow wybrać? Zwróć uwagę na te 10 rzeczy.

Zupgrejduj ServiceNow do wersji Utah

Na fladze stanowej Utah widnieje ul. To symbol pracowitości, działania zespołowego, jedności i społeczności, w której wszyscy ludzie — niczym pszczoły — współpracują, aby stworzyć skuteczny system, a także pomagają sobie i wspierają się wzajemnie. ServiceNow Utah release koresponduje z tymi wartościami – umożliwia budowanie zespołu, udaną współpracę i osiąganie celów, a tym samym stały rozwój Twojej organizacji. To powód, dla którego wersja Utah jest prawdopodobnie najlepszą jak dotąd wersją platformy ServiceNow.

Jeśli chcesz zaktualizować ServiceNow do wersji Utah i odkryć zupełnie nowe możliwości lub dowiedzieć się, jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji, nie czekaj i skontaktuj się z nami — Twoim Elitarnym Partnerem ServiceNow. Kolejna wersja – Vancouver – ukaże się w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. W 2024 będzie rokiem, upływającym pod hasłem Waszyngton.

Jeśli chcesz pozostać na szczycie, nie czekaj i skorzystaj z nowych produktów i funkcji ServiceNow. Przygotuj się do aktualizacji już teraz.

Jak wybrać partnera ServiceNow? 10 wskazówek, które pozwolą Ci znaleźć najlepszego partnera dla Twojej organizacji

Kilka pytań zanim wyruszysz

Decyzja zapadła – rozpoczynasz niezwykłą i ekscytującą podróż w świecie ServiceNow. Być może korzystasz już z Platformy, chcesz dodać do niej nowe moduły lub dokonać upgrade’u do najnowszej wersji. Być może to Twój pierwszy raz z ServiceNow. Niezależnie od tego, czy planujesz nowe wdrożenie, czy rozwój istniejącej instancji, potrzebujesz zaufanego partnera, który przeprowadzi cię przez ten projekt. Na rynku działa wielu partnerów ServiceNow, jednak znalezienie tego, który będzie najlepszy dla Twojej organizacji, może – choć wcale nie musi – być sporym wyzwaniem. Jak wybrać godnego zaufania i zaangażowanego partnera ServiceNow? Na jakie kwestie należy zwracać uwagę?

Najlepsze praktyki – o czym warto pomyśleć, wybierając najlepszego partnera ServiceNow

Zdefiniuj swoje oczekiwania

Nie ma jednego sposobu, aby wybrać partnera ServiceNow, kilka wskazówek uczyni jednak ten proces łatwiejszym. Aby znaleźć odpowiedniego partnera, musisz najpierw odpowiedzieć sobie na kilka pytań, dotyczących Twojej organizacji. Dlaczego chcesz wdrożyć ServiceNow? Jakie są Twoje potrzeby? Czego wymagasz od partnera ServiceNow? Jak wyobrażasz sobie Waszą biznesową współpracę? Co jest dla Ciebie ważne? Kluczem do udanej, długofalowej współpracy jest określenie oczekiwań. Wtedy łatwiej będzie Ci wybrać partnera, który je spełni.

Sprawdź doświadczenie

Rzeczą, na którą na pewno należy zwracać uwagę, jest doświadczenie partnera ServiceNow. Dla jakich klientów pracował, jakich wdrożeń dotychczas dokonał? Doświadczenie to kluczowy czynnik, który zwiększa szansę udanej współpracy. Wieloletnia praktyka jest gwarantem stabilności firmy i pokazuje, że ta jest ekspertem w tym, co robi. Ktoś, kto zrobił dużo projektów, ale nie spoczywa na laurach, z pewnością ma potencjał bycia dobrym partnerem biznesowym. 

Znajdź kogoś, kto podziela te same wartości

Aby partner ServiceNow był odpowiedni dla Ciebie, musi być między Wami biznesowa chemia. Wasza podróż nie może polegać tylko na prostym wykonywaniu poleceń, ale na wzajemnym szacunku i współpracy. Dobrze, jeśli macie te same poglądy na temat kultury pracy, dzielicie te same wartości, znajdziecie łączący Was wspólny mianownik. Dopiero to umożliwi Wam prawdziwe partnerstwo.

Szukaj partnera, który pracuje z najlepszymi

Warto sprawdzić, czy wśród firm, dla których partner robił wdrożenia, są duzi, globalni gracze. Pozycja rynkowa i rozpoznawalność klientów, z którymi współpracuje partner, świadczy o tym, że warto mu zaufać. Jeśli partner pracuje z najlepszymi i nikt nie ma do tej współpracy zastrzeżeń, jest duża szansa, że również Wasza współpraca będzie owocna.

Poproś o referencje z branży

Oprócz silnej pozycji na rynku i bogatego portfolio klientów warto sprawdzić, czy partner może pochwalić się referencjami w branży, w której działasz. Jeśli Twoja organizacja zajmuje się np. ubezpieczeniami, dobrze, żeby partner dokonywał już wcześniej wdrożenia lub serwisowania dla klienta z tej dziedziny. Dzięki temu zna Twój biznes, jego specyfikę, trendy, wyzwania, problemy, rozwiązania. To znacznie ułatwi dalszą współpracę.

Przejrzyj certyfikaty 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich certyfikowanych partnerów, umieszczone są na stronie ServiceNow. Tam, w zakładce Partner Finder, znajdziesz opis firmy, zakres wdrożenia, w którym ta się specjalizuje, obszary działań oraz listę certyfikatów. Przede wszystkim warto sprawdzić, czy partner jest certyfikowany w obszarze modułów, których wdrożeniem jesteś zainteresowany. Certyfikat jest dowodem, że partner ma wiedzę w interesującym nas zakresie, specjalizuje się w nim i wciąż rozwija.Dobrym znakiem jest też posiadanie przez potencjalnego partnera eksperckich certyfikatów, takich jak Certified Technical Architect i Certified Master Architect. W takim przypadku możesz liczyć nie tylko na dużą wiedzę o ServiceNow, ale także na realne wsparcie biznesowe i przełożenie Twoich potrzeb na architekturę systemu.

Zapytaj o plan współpracy

Wdrożenie ServiceNow jest częścią większej biznesowej zmiany. Dobry partner nie jest tylko wykonawcą, ale właśnie partnerem — Twoim doradcą, przewodnikiem i towarzyszem podczas tej zmiany. Powinien Cię wspierać i mieć długofalowy plan Waszej współpracy. Ważna jest transparentność w działaniu. Solidny, godny zaufania partner ServiceNow będzie gotowy wdrożyć zmiany w określonym czasie, aby umożliwić Twojej organizacji działanie. Uświadomi Ci jednak, że wdrożenie ServiceNow jest procesem. Dobry partner nie tylko umożliwi Ci szybki start, ale także będzie miał plan na rozwój Platformy. Dzięki temu pomoże Ci w pełni wykorzystać jej potencjał dla Twojego biznesu.

Poszukaj informacji o dodatkowych usługach

Jeśli partner świadczy dodatkowe usługi typu Change Management i przeprowadza konsulting procesowy, to doskonałe rozwiązanie. Fakt, że doradzi w procesie wdrożenia i przygotuje Twoją organizację na nadchodzące zmiany, jest dodatkową wartością. W firmie pracownicy przyzwyczajeni są do pewnego modelu działania. Przykładowo – dotychczas urlopy, zakupy, incydenty, prośby itd. zgłaszali w 10 różnych portalach. Nagle mogą to wszystko robić w jednym miejscu. Wymaga to nie tylko zmiany podejścia i nawyków, ale też zmian systemowych. Dobry partner musi w tym wspierać. Konieczne są szkolenia i odpowiednia komunikacja nadchodzących zmian. Dobrze, jeśli partner ServiceNow zajmie się również tą kwestią.

Poczytaj opinie innych klientów

Kolejnym kryterium, na które warto zwracać uwagę, jest Customer Satisfaction Index. To ocena, która — tak samo jak referencje — zawiera wrażenia innych klientów z dotychczasowej współpracy z daną firmą. Indeks ten znajdziemy na stronie ServiceNow na wspomnianej już stronie Partner Finder. Warto wspomnieć, że partner nie ma wpływu na tę ocenę, nie może jej zmieniać ani w żaden sposób ją manipulować. Po skończeniu zarejestrowanego projektu z klientem kontaktują się sami przedstawiciele ServiceNow. Klient wystawia ocenę, a ich średnia znajduje się na stronie w postaci indeksu. Niska wartość Customer Satisfaction Index powinna wzbudzić Twoją czujność.

Zweryfikuj liczbę specjalistów

Wartością firmy są ludzie, którzy w niej pracują. W przypadku dobrego partnera ServiceNow będą nią wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmują się wdrażaniem i rozwojem Platformy. To pozwoli Ci zyskać pewność, że jesteś w najlepszych rękach. Informacja o ilości pracujących w firmie specjalistów również znajduje się na stronie ServiceNow w zakładce Partner Finder. W naszej wieloletniej praktyce zdarzyło się, że o pomoc prosiły nas duże globalne firmy. Choć mieli dużo pracy w zakresie wdrożeń, nie miał kto jej wykonać — brakowało im specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Dlaczego warto wybrać SPOC jako partnera ServiceNow?

SPOC to partner ServiceNow, któremu możesz zaufać. Działając od 2010 roku, mieliśmy okazję współpracować z największymi firmami na świecie. Wdrażamy i rozwijamy Platformę, przeprowadzamy szkolenia, zapewniamy niezbędne wsparcie. Zaczęliśmy jako kilkuosobowy zespół, dziś jako Elite Partner ServiceNow jesteśmy firmą, która pracuje z najlepszymi. Rośniemy i rozwijamy się razem z ServiceNow. Z przyjemnością będziemy pracować razem z Tobą nad sukcesem Twojej organizacji.

Implementacja ServiceNow Service Management (ITSM) przy minimalnym wysiłku? Podejście FastTrack

Czy masz trudności z wdrożeniem ITSM w swojej organizacji? Metoda SPOC FastTrack, uznana przez ServiceNow, oferuje szybszy i lepszy sposób na aktywację rozwiązania zarządzania usługami przy minimalnym wysiłku. Nie tylko zapewnia solidne podstawy dla przyszłego rozwoju i skalowalności, ale także pozwala zobaczyć korzyści z ITSM od razu.

Dlaczego implementacja ITSM jest taka trudna?

Wdrożenie ITSM może przysporzyć bólu głowy wielu firmom z powodu braku zasobów. Z ograniczoną liczbą pracowników, budżetem i wiedzą, możesz potrzebować outsourcingu większości procesów do dostawcy usług. Taka złożoność systemów i procesów IT może koniec końców utrudnić to wdrożenie.

Aby poradzić sobie z tymi problemami, należy przyjąć podejście proaktywne. Obejmuje to zdefiniowanie celów, ocenę potencjalnych rozwiązań i przygotowanie kompleksowej strategii przed rozpoczęciem wdrożenia. Posiadanie zespołu wykwalifikowanych specjalistów jest również korzystne, aby pomóc w prowadzeniu całego procesu. Warto pamiętać, że wdrożenia ITSM obejmują nie tylko instalację oprogramowania, ale również politykę wewnętrzną, procesy i zmiany organizacyjne.

Wdrożenie ITSM można porównać do wspinaczki na Mount Everest. Podejście krok po kroku może być najlepszą opcją, jeśli Twój zespół nie ma dużej wprawy lub brakuje Wam niezbędnego sprzętu. Istnieje wiele sposobów dotarcia na szczyt, takich jak rozpoczęcie wspinaczki od szybkiego dotarcia do pierwszego obozu bazowego i stopniowej aklimatyzacji (FastTrack) lub podejście, w którym od razu próbujecie wspiąć się na szczyt (pełna implementacja ITSM wraz z customizacjami). Brzmi jak mission-impossible? Nie martw się i kontynuuj czytanie o dostępnych opcjach.

Przeczytaj o 8 typowych pułapkach związanych z wdrażaniem ITSM i o tym, jak ich uniknąć

Out-of-the-box ITSM to wszystko, czego Ci trzeba!

Wdrażanie ITSM może być długim i wymagającym procesem, zwłaszcza jeśli musisz spełnić wiele różnych potrzeb użytkowników i nie masz czasu ani zasobów, aby się temu poświęcić. Dlatego wiele firm zwraca się do gotowych rozwiązań, takich jak SPOC FastTrack, aby poprawić swoje zarządzanie usługami IT.

Gotowe rozwiązanie ITSM to sprawny, niedrogi i łatwy sposób, aby szybko uruchomić zarządzanie usługami IT. Jednym z największych zalet gotowego rozwiązania jest to, że nie wymaga ono dużych inwestycji budżetowych od razu. Jest to doskonała opcja dla firm o ograniczonym budżecie, które chcą poprawić swoje zarządzanie usługami IT.

Inną zaletą gotowych rozwiązań jest to, że są one mniej skomplikowane i mniej złożone do uruchomienia, co ułatwia szybkie wdrożenie. Dotyczy to zwłaszcza firm, które nie posiadają wiedzy na temat kodowania, ponieważ gotowe rozwiązania zazwyczaj posiadają funkcję drag-and-drop. Nie musisz poświęcać czasu i zasobów na dostosowanie. Może to zaoszczędzić czas i pieniądze swojej firmie i umożliwić skupienie się na bardziej istotnych zadaniach czy potrzebach.

Ostatnią, ale nie mniej ważną zaletą jest znaczne usprawnienie doświadczenia użytkownika, co jest widoczne dzięki nowemu portalowi centrum obsługi pracownika i wzrostowi wyników CSAT.

Czym jest SPOC FasTrack?

Rozwiązanie ITSM SPOC FastTrack usprawnia zarządzanie usługami IT poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk rekomendowanych przez ServiceNow, co pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby, jednocześnie minimalizując ryzyko projektowe. Oferuje ono pełną kontrolę, raportowanie, automatyzację, możliwości samoobsługi oraz integracje. Posiada również dodatkowe funkcje, takie jak aplikacje mobilne dla użytkowników końcowych i agentów, bazę wiedzy, gotowe raporty i pulpity nawigacyjne dla każdego procesu oraz przestrzeń roboczą agenta. Rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w zarządzaniu, wymagając minimalnej wiedzy technicznej. Szkolenie jest przeprowadzone w ramach usługi, co pozwala administratorom łatwo przejąć kontrolę nad nowym systemem.

Metoda FastTrack zalecana przez ServiceNow jest idealna dla Twojej firmy, jeśli:

 • Rozpoczyna dopiero swoją cyfrową transformację i ma ograniczony budżet na wdrożenie ITSM.
 • Nie jest jeszcze zaawansowana w wykorzystaniu SaaS lub nie ma jeszcze rozwiniętej infrastruktury chmurowej, wciąż polegajac na izolowanych systemach i arkuszach kalkulacyjnych Excela do przetwarzania danych firmy.
 • Nie potrzebuje skomplikowanych rozwiązań i ma normalną szybkość adaptacji na rozwiązania niedostosowane do konkretnych potrzeb.
 • Jest to mała lub średnia firma, z liczbą pracowników od 50 do 1000.

Inwestując w rozwiązanie FastTrack, uzyskasz podstawy ITSM, co pozwoli Ci poprawić i rozwinąć swoje zdolności w miarę postępującej cyfrowej transformacji Twojej firmy. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz w stanie zarządzać swoimi usługami IT bardziej efektywnie i skutecznie, odzyskujac swoją inwestycję w ServiceNow niemal natychmiast. Należy jednak pamiętać, że FastTrack może nie być odpowiednie dla organizacji, które wymagają bardziej złożonych rozwiązań lub mają bardzo wysoki poziom potrzeb dostosowania.

Przeczytaj więcej o naszych wdrożeniach ServiceNow tutaj

ServiceNow ITSM FastTrack to szybsza metoda dla firm, które szukają efektywnego i gotowego do użycia sposobu na usprawnienie procesów zarządzania usługami IT przy minimalnym budżecie. Oferuje ona kompleksowy zestaw funkcji, który może pomóc małym i średnim organizacjom poprawić doświadczenie użytkowników oraz efektywność dostarczania usług już po 14 tygodniach wdrożenia. SPOC jako partner ServiceNow Elite ma wiele referencji projektów chociażby w instytucjach europejskich z wysokim wynikiem Csat. Nic dziwnego, ponieważ w SPOC bazujemy na stałej opłacie za wykonaną pracę. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem, jest to, że technologia SaaS firmy ServiceNow jest używana w DIGIT i w pełni zgodna ze wszystkimi przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa danych i ochrony danych. Usługi SPOC są bardzo łatwe do uzyskania za pośrednictwem umowy ramowej SIDE II.

Philippe Bruls, Client Director

FAQ – pytania i odpowiedzi dotyczące implementacji ITSM out-of-the-box

Jak działa implementacja ITSM out-of-the-box?

Odpowiedź: Implementacja ITSM out-of-the-box opiera się zazwyczaj na zdefiniowanych procesach i wykorzystuje szablony lub kreatory konfiguracji, aby pomóc w szybkim i łatwym wdrożeniu rozwiązania. Celem jest zapewnienie gotowego do użycia rozwiązania ITSM, które może być uruchomione w krótszym czasie niż rozwiązanie realizowane od zera.

Przed jakimi wyzwaniami stają przedsiębiorstwa podczas implementacji ITSM out-of-the-box?

Odpowiedź: Głównym wyzwaniem, przed którym stają przedsiębiorstwa podczas implementacji ITSM out-of-the-box, jest to, że rozwiązanie może nie spełniać konkretnych potrzeb firmy. Może to skutkować koniecznością dostosowania rozwiązania lub poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań. Ponadto proces wdrożenia może wymagać więcej czasu i zasobów niż oczekiwano.

Jakie są minimalne wymagania dla rozwiązania ITSM out-of-the-box?

Odpowiedź: Minimalne wymagania dla rozwiązania ITSM out-of-the-box obejmują zazwyczaj podstawową znajomość zarządzania usługami IT oraz umiejętność korzystania z interfejsu rozwiązania. Ponadto, potrzebny jest budżet na zakup subskrypcji lub licencji do korzystania z rozwiązania. Ważne jest również, aby mieć zespół osób odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i administrację rozwiązania.

W jaki sposób zaimplementować ITSM w jak najkrótszym czasie?

Implementacja ITSM jest możliwa przy wykorzystaniu rozwiązania out-of-the-box jakim jest SPOC FastTrack.

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby wdrożyć ITSM w jak najkrótszym czasie:

 1. Zbadaj i oceń różne rozwiązania ITSM, aby najlepiej dopasować je do potrzeb Twojej organizacji oraz do budżetu.
 2. Wybierz gotowe rozwiązanie, takie jak SPOC FastTrack, które jest wstępnie skonfigurowane i gotowe do użycia.
 3. Przeszkol swój zespół w zakresie korzystania z rozwiązania, aby proces wdrożenia przebiegł bezproblemowo.
 4. Wdrażaj rozwiązanie etapami, zaczynając od najbardziej krytycznych i priorytetowych obszarów zarządzania usługami IT.
 5. Skorzystaj z funkcji „drag-and-drop”, aby maksymalnie uprościć proces wdrażania.
 6. Uważnie monitoruj proces wdrażania i dostosuj go w razie potrzeby, aby upewnić się, że rozwiązanie działa zgodnie z oczekiwaniami.
 7. Stale mierz i oceniaj wydajność rozwiązania oraz wprowadzaj zmiany w celu optymalizacji wyników.

7 kroków do efektywnego wdrożenia ITSM

Wdrażanie usługi ServiceNow FastTrack i implementacje ITSM wymagają dogłębnego zrozumienia kluczowych zagadnień, takich jak spełnianie wymagań biznesowych, architektura systemu i zarządzanie konfiguracją, aby zapewnić określone wyniki i spełnić potrzeby klientów usługi ServiceNow. Podstawowa wiedza na temat zarządzania problemami, incydentami, operacji oraz kluczowych wskaźników wydajności to wstępne warunki pomyślnego wdrożenia ITSM. Łatwość utrzymania i możliwość skonfigurowania odpowiednich funkcji mają kluczowe znaczenie dla dostarczania rozwiązań wdrożeniowych, spełniających potrzeby biznesowe. Dzięki funkcjonalności obecnej wersji i procesowi, usługa ServiceNow FastTrack zapewnia solidną podstawę pomyślnego wdrożenia ITSM, zapewniając podstawowe funkcje dla optymalnej konfiguracji oraz wsparcia

Philippe Bruls, Client Director

Postaw ITSM na nogi w zaledwie 3 miesiące

Podążając za naszymi radami, możesz szybko wdrożyć ITSM, co pozwoli Ci natychmiast rozpocząć wydajniejsze i skuteczniejsze zarządzanie usługami IT. Ogromną zaletą FastTrack jest jego szybkość — dzięki kompetentnemu i doświadczonemu zespołowi SPOC będziesz w stanie pracować z nowym ITSM-em w ciągu zaledwie trzech miesięcy. Gwarantujemy potrzebne wsparcie specjalistów, aby Twoje wdrożenie zakończyło się sukcesem. Pamiętaj, nie jesteś sam, zawsze możesz uzyskać pomoc w ocenie swojej sytuacji – jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami tutaj.

Ile kosztuje ServiceNow?

Od czego zależy cena ServiceNow?

Jednym z najczęstszych pytań, które pada podczas rozmów z klientami, jest to, które zadaliśmy w tytule tego artykułu. Ile właściwie kosztuje ServiceNow to kwestia, która budzi ogromne zainteresowanie. Ciekawość potęguje fakt, że ServiceNow nie podaje oficjalnie swojego cennika. Dzieje się tak dlatego, że jest on zmienny i uwarunkowany wieloma czynnikami. Zapytani, ile kosztuje ServiceNow, odpowiemy zatem, że to zależy.

Aby poznać szczegółowe koszty konfiguracji ServiceNow i jego wdrożenia, najlepiej porozmawiać z naszym konsultantem. Warto jednak pamiętać, że na ostateczną cenę wpływa sporo kluczowych zagadnień, które należy rozważyć. Oto najważniejsze z nich.

Cena ServiceNow zależy od tego, do czego jest Ci potrzebny

ServiceNow nie jest jednym, zamkniętym narzędziem – jest platformą, na której mogą być uruchamiane różne aplikacje. Są one pogrupowane w moduły, które odpowiadają na konkretne wyzwania i potrzeby organizacji – jak np. zarządzanie procesami IT, HR, Customer Service czy infrastrukturą IT. Większość firm wprowadza ServiceNow najpierw w zakresie IT Service Management, a po zakończonym sukcesem wdrożeniu decyduje się na rozszerzenie systemu o kolejne moduły. Odpowiedź na to, ile kosztuje ServiceNow, kryje się więc w kolejnym pytaniu, na które trzeba sobie odpowiedzieć – do czego będziesz wykorzystywać ServiceNow? Dopiero wiedząc, jakie problemy trzeba rozwiązać, możemy Ci zarekomendować konkretne moduły i określić ich ceny. 

Cena ServiceNow zależy od wersji modułu

Jeden moduł może występować w trzech wersjach – Standard, Professional, Enterprise. Różnią się ilością aplikacji, a co za tym idzie również ceną. Choć przygodę z ServiceNow firmy zaczynają na ogół od najprostszej wersji, zdarza się, że bywa inaczej. Wdrożenie każdej wersji wymaga podobnego nakładu pracy. Standard jest dobrym wyborem, gdy procesy w organizacji funkcjonują i są zdefiniowane, ale jeszcze za mało rozwinięte, by wprowadzić pełną automatyzację. W wersji Professional można korzystać już z bardziej zaawansowanych elementów takich jak AI, Virtual Agent, Robotic Process Automation. 

Cena ServiceNow zależy od modelu licencji

Każdy z modułów jest inaczej licencjonowany, co również ma wpływ na cenę. Istnieją dwa odmienne modele licencjonowania. Pierwszy z nich oparty jest o ilość użytkowników. Są oni podzieleni na trzy grupy, w zależności od pełnionej roli – są to:

 • requester (osoba, która inicjuje wniosek)
 • business stakeholder (akceptuje bądź odrzuca wniosek)
 • fullfiller (realizuje wniosek). 

Licencja requestera, w odróżnieniu od pozostałych, jest bezpłatna. Drugi model licencjonowania (wykorzystywany m.in. w module IT Operations Management) oparty jest o ilość monitorowanych urządzeń. Zawsze należy najpierw zweryfikować sposób licencjonowania – dopiero na tej podstawie można określić, ile kosztuje w danym przypadku ServiceNow.

Cena ServiceNow zależy od instancji

ServiceNow jest rozwiązaniem cloudowym, oferującym dwie instancje – produkcyjną i nieprodukcyjną (developerską). Tej pierwszej używa się w organizacji na co dzień, druga jest miejscem, na której można eksperymentować, aktualizować i zmieniać system. Nowe i zmienione konfiguracje po sprawdzeniu można wgrać na instancję produkcyjną. Taki podział chroni system przed błędami i przerwami w działaniu. Klienci, którzy planują dużą ilość zmian, decydują się często na dokupienie dodatkowej instancji testowej. To również ma wpływ na ostateczny kształt ceny. Warto podkreślić, że na jednej instancji mogą działać różne moduły ServiceNow – np. IT Service Management  może funkcjonować obok HR Service Delivery. Aby pracownik miał dostęp do obu, musi mieć wykupione dwie licencje, gdyż dla każdego modułu jest osobny system licencyjny.

Cena ServiceNow zależy od integracji z innymi systemami

ServiceNow integruje się z systemami zewnętrznymi, takimi jak poczta, baza informacji o zasobach, użytkownikach lub inne bazy i systemy, do których przekazujemy dane. To również ma wpływ na koszty wdrożenia. ServiceNow w ramach platformy oferuje wiele gotowych integracji – w przypadku release Tokyo jest ich aż 173. To, do ilu dostęp ma klient, zależy od wybranego pakietu. Warto podkreślić, że aby dostosować ServiceNow do swoich potrzeb, zwykle nie potrzeba customizacji, czyli zmiany w kodzie, tylko  konfiguracji – to sprawia, że później w łatwy sposób można przeprowadzić upgrade systemu. ServiceNow jest tak skonstruowany, że upgrade odbywa się bezproblemowo. 

Cena ServiceNow jest stała w ramach miesięcznej subskrypcji 

Cena, podawana przez ServiceNow, dotyczy miesięcznego użytkowania. System dostępny jest tylko w modelu subskrypcyjnym. Klienci kupują licencję zazwyczaj na 3 lata, a w tym okresie mają gwarancję niezmienionej ceny. Najkrótsza długość kontraktu to 12 miesięcy. W cenie subskrypcji ServiceNow znajduje się dedykowana instancja ich data center wraz z szeregiem usług – całą obsługą bezpieczeństwa tej instancji, serwerami, przełącznikami sieciowymi, firewallem, systemami zabezpieczeń poczty, obsługą 24/7, archiwizacją i redundancją danych. Instancja klienta ma zawsze kopię zapasową w innym data center. Są one zbudowane w parach, w Europie są w Amsterdamie i Frankfurcie oraz w Londynie i Dublinie. Cena zawiera również obsługę maintenance. Kiedy tylko pojawi się upgrade, klient ma prawo do najnowszej wersji systemu, a co za tym idzie, do nowych funkcjonalności w modułach, za które zapłacił.

Cena ServiceNow to część większej zmiany biznesowej

Myśląc o kosztach ServiceNow, należy pamiętać, że jego wdrożenie nie powinno być odosobnionym ruchem, ale częścią transformacji biznesowej. Tego systemu nie wdraża się, aby robić to, co wcześniej, tylko w inny sposób, ale żeby wprowadzić zupełnie nową jakość. ServiceNow otwiera nowe możliwości w miejsce tych, które już nie działają. Jego wdrożenie oznacza zmianę sposobu pracy, uproszczenie, przebudowanie i automatyzację procesów. Jest to część większego procesu, jakim jest zmiana biznesowa, a ServiceNow jest nośnikiem tej zmiany. Zawsze uświadamiamy to naszym klientom, którzy często nie zdają sobie z tego sprawy. Oprócz wdrożenia systemu powinno się wydarzyć jeszcze wiele innych rzeczy – takich jak dyskusja w organizacji, komunikacja, przygotowanie na pojawienie się nowego narzędzia. Wtedy adaptacja jest dużo łatwiejsza, a sukces bardziej pewny.

Cena ServiceNow zależy od złożoności organizacji 

Aby zrozumieć, ile kosztuje ServiceNow, należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaki moduł wybieramy, w jakiej wersji, w jakiej ilości, w jakim zakresie będziemy go wdrażać oraz gdzie zaadresujemy zachodzącą zmianę biznesową – to zestaw pytań, które zadajemy klientowi przed przygotowaniem spersonalizowanej oferty i określeniem ceny. ServiceNow zawiera rozwiązania dla organizacji z niemalże każdej branży. To, czym zajmuje się firma, nie ma wpływu na cenę licencji, determinuje jednak inne rzeczy – wybór modułu, jego cenę oraz ostateczne koszty wdrożenia (np. wdrożenie IT Service Management jest o bardziej skomplikowane niż wdrożenie ERM). Istotnym czynnikiem jest też złożoność organizacji. Jeśli ma wiele oddziałów, trzeba zrozumieć specyfikę działania, a potem przeprowadzić w każdym z nich szkolenie. To sprawia, że zwiększają się koszty.

Cena ServiceNow zależy od zakresu wdrożenia

W SPOC mamy wypracowane praktyki wdrożeniowe dla klientów, rozpoczynających przygodę ze ServiceNow. Wyzwaniem jest określenie zakresu wdrożenia, który ma istotny wpływ na ceny. Warto na tym etapie zaufać partnerowi, który oceni potrzeby organizacji, zaproponuje najbardziej wartościowy produkt oraz zaplanuje fazę pierwszą wdrożenia. Często klienci, zafascynowani możliwościami, które daje ServiceNow, decydują się zbyt wiele funkcjonalności naraz.  Zachęcamy, by najpierw oswoić się z systemem, nauczyć się go, a dopiero potem myśleć o dodatkowych wymaganiach. Na podstawie naszych doświadczeń opracowaliśmy podejście wdrożeniowe Fast Track w obszarze ITSM (zazwyczaj to od tego modułu rozpoczyna się wdrożenie całego systemu) w określonym z góry zakresie i cenie. Takie podejście rekomendujemy klientom, którzy zaczynają swoją przygodę z ServiceNow.

ServiceNow to nie wydatek, to inwestycja

Rozmawiając o cenie ServiceNow, warto inaczej sformułować pytanie. Zamiast zastanawiać się, ile kosztuje ServiceNow, należy pomyśleć o tym, ile korzyści nam przyniesie. Zamiast postrzegać jego wdrożenie w kategorii kosztów, warto postrzegać go jak inwestycję, która ułatwi pracę i doprowadzi do dużych oszczędności – czasu, pracy i pieniędzy. Jeśli chcesz poznać szczegółową cenę konfiguracji i wdrożenia ServiceNow dla Twojej organizacji, nasi konsultanci chętnie przygotują dla Ciebie szczegółową ofertę. Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, jak wdrożenie ServiceNow mogłoby wyglądać u Ciebie.

4 drogi do sukcesu wdrożenia CMDB 

Configuration Management Database (CMDB) jest od lat ważnym tematem w zakresie ServiceNow i nie tylko. Podejmowanie decyzji związanych z IT i znajdowanie zależności między procesami, ludźmi, aplikacjami oraz infrastrukturą IT jest niezwykle ważne. Jednak w celu skorzystania ze wszystkich zalet wdrożenia CMDB w organizacji, warto jest przygotować się przed jej uruchomieniem. Jak? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek opartych na doświadczeniach naszych oraz naszych klientów! 

Configuration Management Database – z czym to się je? 

CMDB to ustandaryzowane repozytorium bazy danych zawierające wszystkie istotne informacje zarówno o sprzęcie, jak i oprogramowaniu używanym w Twojej organizacji oraz o powiązaniach między tymi komponentami. Uzyskanie takiego przeglądu danych konfiguracyjnych pozwala zbadać je z różnych perspektyw, znaleźć możliwości poprawy, oraz zapewnić szybsze rozwiązywanie incydentów i mniej błędów. Wdrożenie ogromnej ‘przechowalni’ danych i zgromadzenie informacji o Twojej infrastrukturze IT nie stanie się z nią na dzień. Jednak z czasem stworzysz bazę danych, będąca podstawą do zarządzania konfiguracją. 

Żródło: ServiceNow

Wdrożenie CMDB a korzyści biznesowe

Rozwijające się organizacje stają przed podobnym wyzwaniem: kontrolowanie na bieżąco wszystkich zasobów firmy. Ogromną zaletą korzystania z CMDB jest to, że skupia ono wszystko w jednym miejscu, co przekłada się na przejrzystość, widoczność i lepsze zarządzanie infrastrukturą IT z uwzględnieniem zgodności z umowami licencyjnymi oprogramowania. Ryzyko związane z wdrażaniem zmian można łatwo ograniczyć za pomocą CMDB, zapewniając tym samym płynne przejścia bez zakłóceń biznesowych, spowodowanych np. nieplanowanymi zmianami lub błędną konfiguracją. Pozyskiwanie danych z różnych części firmy usprawnia proces zarządzania incydentami, pomaga śledzić zmiany w czasie i automatyzuje procesy wykrywania oprogramowania. Dzięki CMDB nie trzymasz się sztywnego rozwiązania, ponieważ zmienia się ono w czasie wraz z Twoją organizacją, odzwierciedlając aktualną wiedzę i najlepsze praktyki IT. Nie tylko zdiagnozujesz i naprawisz kosztowne przestoje, ale także zmniejszysz koszty świadczenia usług, zmaksymalizujesz zwrot z inwestycji i skrócisz czas wprowadzania nowych usług na rynek.

Główne zalety wdrożenia CMDB według naszych klientów: 

·        mniej incydentów, 

·        ograniczenie liczby przestojów systemu, 

·        szybsza reakcja na zagrożenia, 

·        zwiększona automatyzacja. 

Jak wdrożyć CMDB? 

Implementacja CMDB nie jest tak prosta, jak byśmy sobie tego życzyli. Aby proces przebiegał sprawniej dla Twojej organizacji, ważne jest przygotowanie do tego odpowiedniego gruntu. To oznacza dodatkową pracę, która przyniesie profit, gdy Twoja baza CMDB będzie działać w sposób optymalny. Skupienie się na poniższych punktach pomoże w zmapowaniu możliwych wyzwań, przy kontroli procesu wdrażania i zapewni pozytywny efekt końcowy, generujący wartość dla organizacji. Identyfikując możliwe problemy, takie jak np. brak osób i procesów umożliwiających przeniesienie danych do CMDB, masz większą władzę nad samym wdrożeniem CMDB. 

#1 Zapewnienie zgodności w zarządzaniu konfiguracją 

Bezpieczeństwo zaczyna się od właściwego zarządzania infrastrukturą IT. Dlatego tak ważne jest, aby najpierw zidentyfikować i zrozumieć swoje zobowiązania dotyczące compliance czyli zgodności, dostrzec możliwe niezgodności i podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka organizacyjnego. Zrozumienie relacji między zasobami informacyjnymi organizacji a aplikacjami, które z nich korzystają, pomaga spełnić wymagania dotyczące audytu i zgodności. 

CMDB Compliance to zestaw narzędzi ServiceNow do certyfikacji danych CMDB – sprawdza ich poprawność i naprawia problemy związane z jej brakiem. Dzięki temu narzędziu możesz przeprowadzić audyt CMDB pod kątem zgodności z predefiniowanymi wymogami regulacyjnymi, wewnętrznym zarządzaniem lub certyfikatami. 

#2 Konsolidacja centrów danych i poprawa bezpieczeństwa 

Używanie wielu centrów danych podnosi koszty, jednocześnie narażając organizację na naruszenie cyberbezpieczeństwa. Zamiast korzystać z wielu serwerów, systemów pamięci masowej i systemów sieciowych, lepiej mieć jedno centrum danych. Centralizacja zmniejsza ślad cyfrowy, czyniąc organizację mniej podatną na ataki cybernetyczne lub ryzyko związane z utratą danych i przestojami. To nie tylko zmniejsza koszty zarządzania, ale także pozwola na lepsze zarządzanie budżetem Twojej organizacji. 

Chcesz zmniejszyć i ograniczyć wpływ potencjalnego zagrożenia na dane? Po utworzeniu inwentaryzacji zasobów i CMDB ważne jest, aby wprowadzić dobre praktyki. Możesz na przykład przeprowadzać głębokie skanowanie sieci, aby upewnić się, że podłączone są tylko dozwolone urządzenia. Twoja baza danych powinna być aktualna, tworząc punkt odniesienia dla wszystkich działań związanych z IT. Pozostanie na bieżąco z poprawkami i aktualizacjami dla wszystkich zasobów może prowadzić do dokładniejszej inwentaryzacji, a w konsekwencji do poprawy bezpieczeństwa. 

#3 Wdrożenie zarządzania zmianami  

Zarządzanie zmianą to ciągły proces, w ramach którego organizacja maksymalizuje możliwości zmian. Chodzi tu o scentralizowanie procesu zmian organizacyjnych, co w efekcie wpływa na zwiększony ROI, lepszą sprawność biznesową czy zwiększoną efektywność. 

Menedżerowie zmian używają bazy CMDB do wykrywania relacji między różnymi elementami konfiguracji, na które w przyszłości może wpłynąć dana zmiana. Dzięki zrozumieniu relacji między komponentami, zasoby mogą być w każdej chwili odtworzone. Jesteś również w stanie zmapować komponenty fizyczne, wirtualne i te w Chmurze za pomocą usług zarządzania zasobami. 

Warto pamiętać również o analizie wpływu, aby uzyskać informacje o obszarach systemu dotkniętych zmianą w określonej sekcji lub w funkcjach aplikacji. Silnik analizy wpływu przechodzi przez CMDB i Configuration Items (CI), które mogą podlegać przerwom w działaniu. 

#4 Zapewnienie przejrzystości i widoczności innowacji 

Brak wglądu w wydajność usług przyprawia wiele organizacji o ból głowy. Może to rzutować na błędne założenia, reaktywne decyzje i miejsce na domysły. To sprawia z kolei, że wprowadzanie innowacji staje się bardzo trudnym zadaniem. W idealnym świecie CMDB powinien być przemyślany i zaplanowany. Nie ogranicza się tylko do wyboru i wdrożenia technologii w celu zapełnienia bazy CMDB. 

Wiedza o tym, w jakim punkcie jesteś i jakie niedociągnięcia istnieją w Twojej infrastrukturze IT, ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości. Gdy zajmiesz się zarządzaniem, danymi i planem technologicznym oraz zdefiniujesz metody utrzymywania stanu zdrowia Twojego CMDB, będziesz w stanie zobaczyć pozytywny wpływ na innowacje. 

CMDB na medal 

Powyższa lista może wydawać się przytłaczająca, ale stosując każdy z tych kroków od początku procesu wdrażania CMDB, będziesz w stanie poprawić zdolność diagnozowania problemów serwisowych, wykrywania problemów i szybkiego znajdowania rozwiązania. 

CMDB ma ogromną wartość biznesową. Przy odpowiednim zastosowaniu możesz modelować swoje usługi i produkty cyfrowe, reagować w czasie rzeczywistym, zarządzać cyklem życia usług, utrzymywać zdrową instancję ServiceNow, przyspieszać czas wprowadzania produktów na rynek i wreszcie poprawiać efektywność procesów. 

Wdrażanie CMDB to oczywiście bardzo złożony temat; dlatego zachęcamy do uzyskania dodatkowej pomocy w rozwiązaniu problemów i zapewnieniu sukcesu implementacji CMDB w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z naszego doświadczenia i najlepszych praktyk we wdrażaniu CMDB w ServiceNow. 

ServiceNow San Diego release – co nowego?

Nowa wersja ServiceNow jest już dostępna! Nazwana tym razem na cześć miasta San Diego, niesie za sobą wiele zmian, które rozgrzeją wyobraźnię użytkowników niczym kalifornijskie słońce. Znajdziemy w niej nie tylko ulepszenia już istniejących funkcji, ale też zupełnie nowe produkty i aplikacje. Odmieniony interfejs użytkownika, całkowita automatyzacja danych, platformy low code, przemiana IT Management Business w Strategic Portfolio Management oraz rozwiązania, dedykowane poszczególnym branżom, to tylko niektóre z fascynujących nowości. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych zmian, których cel jest jeden – uczynić Waszą pracę lepszą, szybszą i łatwiejszą. 

New Experience UI (Polaris) 

Twórcy ServiceNow uważnie słuchają opinii swoich użytkowników. Poprzednie wersje krytykowano za niezbyt atrakcyjny wygląd, niezmienny od 2016 roku. Pojawiły się głosy, że jest już przestarzały i odstaje od innych nowoczesnych aplikacji. To poskutkowało diametralnym odświeżeniem interfejsu użytkownika i wprowadzeniem New Experience UI, funkcjonującego też pod nazwą Polaris. Ulepszenia dotyczą nie tylko kolorów, typografii czy wprowadzenia zaokrąglonych krawędzi – w ServiceNow San Diego release cały design stał się nowoczesny i intuicyjny. Co ważne, ta wersja pozwala też na całkowitą personalizację. Użytkownik ma wgląd we wszystkie swoje zadania, aktualne i przeszłe; może je w łatwy sposób przeglądać i dodawać do ulubionych. Aplikacje zbudowane na platformie mają cztery zakładki: All, Favorites, History i Workspaces, a każda z nich wyposażona jest w funkcję filtrowania po danym słowie kluczowym. Ważną zmianą jest też wprowadzenie trybu ciemnego, o który prosiło wielu użytkowników. 

Tutaj możecie przeczytać o poprzednim releasie ServiceNow – Rome

Automation Engine z RPA

Każdy, kto posługuje się ServiceNow, doskonale zna Integration Hub – narzędzie pozwalające na integrację z dowolnym systemem obsługującym interfejs API. W San Diego po raz pierwszy mamy do czynienia z Automation Engine – rozwiązaniem do automatyzacji i integracji, które łączy Integration Hub z całkowicie nowymi możliwościami RPA. RPA, czyli technologia Robotic Process Automation, pełni dziś kluczową rolę w automatyzacji procesów biznesowych – ułatwia je, pozwalając jednocześnie na znaczną oszczędność czasu i kosztów. San Diego Release umożliwia bezproblemową integrację starszych systemów z ServiceNow i pełną automatyzację procesów wykonywanych dotąd manualnie – zajmują się tym tworzone przez system boty, „wirtualni pracownicy”. To nie zmiana, ale prawdziwa rewolucja. 

Low Code – innowacyjne rozwiązania  

Platformy low code i korzystający z nich citizen developers to coraz popularniejsze rozwiązania w IT. Twórcy ServiceNow zdają sobie z tego sprawę – obserwując ścieżkę rozwoju platformy można zauważyć, że to kierunek, w którym konsekwentnie zmierza. Coraz więcej wprowadzanych funkcji to rozwiązania, do korzystania z których nie jest potrzebna wiedza z zakresu programowania. ServiceNow San Diego relase umacnia tę tendencję, oddając użytkownikom do dyspozycji coraz więcej takich rozwiązań i pozwalając na większą swobodę w dostosowaniu ich do swojego biznesu. 

Strategic Portfolio Management 

Funkcjonalność znana wcześniej jako IT Business Management, w San Diego release przechodzi rebranding. Nowa nazwa odzwierciedla charakter wprowadzonej zmiany – w porównaniu z poprzednią wersją, obecna zawiera dużo więcej aplikacji i ułatwia ich lepszą integrację. Pozwala w jednym miejscu zobaczyć cały życia usługi lub aplikacji, od idei aż do realizacji. Na uwagę zasługuje rozbudowana aplikacja Goals Management, na którą ta wersja ServiceNow kładzie duży nacisk. To nie tylko świetne narzędzie dla osób, zajmujących się w przedsiębiorstwie planowaniem strategicznym; przystosowaną do swoich potrzeb przestrzeń otrzymują też Solution Owners. 

ESG management 

ESG management jest zupełnie nowym produktem, a jego wprowadzenie pokazuje, jak ServiceNow skutecznie odpowiada na problemy naszych czasów. Takie kwestie jak zmiana klimatu czy nierówności płciowe wymagają zdecydowanego działania – jest to coraz ważniejsze dla firm i ich inwestorów.  ESG Management pozwala na skuteczne zarządzanie kryteriami ESG (Environmental, Social & Governance), które dotyczą relacji ze środowiskiem, społecznością pracowników, dostawców i klientów oraz stylu zarządzania. Produkt umożliwia ocenę tych kryteriów, ulepszanie ich, monitorowanie i raportowanie. Dzięki niemu w łatwy sposób można zarządzać inicjatywami, procesami i danymi, traktującymi na temat wyżej wymienionych kwestii. 

Industry Specific Solutions  

ServiceNow oferuje wiele wyjątkowych rozwiązań dla firm, działających w konkretnych branżach, takich jak ubezpieczenia, bankowość czy telekomunikacja. Dzięki temu takie obszary jak np. Customer Service Management stają się łatwe w obsłudze jak nigdy przedtem. ServiceNow San Diego release otwiera świat nowych możliwości przede wszystkim dla sektora zdrowotnego, naukowego i finansowego, oferując m.in. rozwiązania w kwestii danych, dotyczących transakcji oraz  wprowadzając dedykowane modele danych. 

 San Diego Release – przygotuj się na upgrade

Dzięki wprowadzeniu nowych, ekscytujących funkcjonalnościom i ulepszeniu już istniejących, ServiceNow San Diego release pozwala użytkownikom osiągnąć zupełnie nowy poziom produktywności. Podsumowując to, co nowego w tej wersji – najbardziej widoczną zmianą jest zmiana interfejsu, New Experience UI zadowoli nawet najbardziej wymagających odbiorców. Wprowadzenie Automation Engine pozwala na pełną automatyzację procesów wcześniej manualnych; IT Business Management zamienia się w Strategic Portfolio Management, a upowszechnienie rozwiązań low-code dowodzi, że są one przyszłością tworzenia aplikacji. ServiceNow San Diego Release wprowadza też nowe produkty takie jak ESG Management czy Industry Specific Solutions, dedykowane konkretnym branżom. Ułatwiają organizacjom usprawnić ich działanie oraz osiągnąć większą innowacyjność. 

Nie czekaj i już teraz odkryj możliwości, jakie otworzy przed Tobą ServiceNow San Diego release. Kolejny release – Tokyo – nadejdzie pod koniec roku. Już teraz przygotuj się do upgrejdu. 

Jak i kiedy warto użyć ATF?

Automated Test Framework

Użyteczność ServiceNow oraz możliwości, które oferuje pozwalają użytkownikom na ciągły rozwój platformy przekładający się na wiele korzyści. Nie ma jednak bezpiecznych wdrożeń bez testów przygotowanych rozwiązań. Celem testowania jest oczywiście minimalizacja ryzyka i niespodziewanej awarii powdrożeniowej, a także sprawdzenie poprawności rozwiązania oraz powiązanej z nim logiki.

ServiceNow pozwala na testowanie zautomatyzowane, co wpływa na oszczędności. W tym wpisie znajdziesz informacje dotyczące pluginu ATF, z którego można korzystać w ramach platformy. O zaletach tego rozwiązania możesz przeczytać poniżej.

Czym jest ATF?

ATF (Automated Test Framework) jest wykorzystywany do automatyzowania większości manualnych scenariuszy testowych. ServiceNow oferuje ATF jako plugin i jako integralną część platformy.

Gdzie ATF może być przydatny?

ATF jest dedykowany głównie do testowania regresyjnego – jesteśmy w stanie przetestować platformę zgodnie z przygotowanymi scenariuszami, by sprawdzić jej działanie, jeśli implementowana zmiana jest kompleksowa i ryzykowna. Jeśli zarządzasz scenariuszami testowymi i dbasz o rozszerzanie ich w systemie, ATF może przynieść ogromną wartość Twojej organizacji. ATF pozwala na minimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentów na instancji produkcyjnej po wdrożeniu. Zyskujesz dodatkową opcję zapewnienia poprawnej pracy swojej instancji ServiceNow i zredukowania potencjalnego negatywnego wpływu na użytkowników.

Dodatkowo, ATF może być prawdziwym „game changerem” w kwestii upgrade’ów.

Dlaczego ATF mogą być przydatny podczas upgrade’ów?

Przygotowanie scenariuszy, a następnie testowanie instancji są ważnymi elementami procesu upgrade’owania środowiska ServiceNow. Obie te aktywności mogą zająć sporo czasu. Kiedy decydujesz się na użycie ATF, większość czasu inwestujesz w konfigurację scenariuszy testowych w systemie na samym początku. Nie bądź przerażona/przerażony. Dzięki tej inwestycji, możesz zyskać czas i pieniądze w przyszłości. Automatyzacja testów wspiera proces upgrade’owania. Testy automatyczne sprawiają, że proces upgrade’owania ulega skróceniu i jest bardziej efektywny. Mogą być także wykorzystywane w ciągłych iteracjach bez konieczności oczekiwania na dostępność zespołu.

Jaka jest cena narzędzia?

ATF może być wykorzystywany na instancji ServiceNow bez ponoszenia dodatkowych opłat. Koszt, który należy ponieść jest związany z początkową konfiguracją scenariuszy w systemie na bazie istniejących dokumentów lub nowych manualnych scenariuszy przygotowanych przez wykwalifikowany zespół SPOC QA.

Gdzie i jak należy zacząć?

Jeśli ATF zainteresował Cię I jesteś gotowa/gotowy by rozpocząć korzystanie z tego narzędzia, chętnie przygotujemy dla Ciebie demo tego rozwiązania i zaprezentujemy jak działa w praktyce. Skontaktuj się z nami by poznać więcej szczegółów.