Home office na zupełnie innym poziomie w globalnej firmie logistycznej

Home office na zupełnie innym poziomie w globalnej firmie logistycznej

O kliencie

Brytyjska firma oferująca kompleksowe rozwiązania dla łańcucha dostaw. Klient wykorzystuje wysokiej jakości infrastrukturę, nowoczesne obiekty i sprawdzone systemy informatyczne, takie jak ServiceNow, aby spełniać, a nawet przewyższać oczekiwania swoich klientów. Organizacja jest zaangażowana w rozwój pracowników, skupiając się na ciągłej jakości i obsłudze klienta, dostarczając pracownikom możliwości rozwoju umiejętności oraz wsparcia. Aby to dostarczyć, stworzylił Global Human Resources Team (GHR), który wspiera i zachęca do działań na rzecz rozwoju pracowników w każdym zakątku świata, gdzie działa firma.

Główne wyzwanie: dostosowanie się do nowej rzeczywistości

Od wybuchu COVID-19 praca zdalna stała się normą dla większości firm. Problem polegał na tym, jak zapewnić pracownikom potrzebne narzędzia biurowe, takie jak biurka, monitory itp. Klient chciał to zrobić w sposób prosty i produktywny. Jako klient ServiceNow, zdecydował się skorzystać z pomocy doświadczonego partnera, SPOC.

CSM jako rozwiązanie

SPOC zaproponował dwa rozwiązania: wdrożenie App Engine dla pracowników firma lub zarządzanie relacjami z klientem (CSM). Klient ostatecznie wybrał drugą opcję. CSM okazał się optymalny, ponieważ pozwala na szybkie wprowadzenie na rynek, niskie koszty i spełnienie oczekiwań klientów – wszystko to na bazie istniejącej infrastruktury. Ma również świetne zastosowanie we wspieraniu użytkowników zewnętrznych, co w praktyce oznacza separację danych, konfigurację kont i zarządzanie dostępem.

Etapy rozwoju

Dzięki warsztatom możliwe było stworzenie rejestru zadań. Początkowa wizja musiała zostać uproszczona i zredukowana do MVP. Wybór CSM pozwolił na stworzenie dwóch ról – realizatora, odpowiedzialnego za przetwarzanie zamówień i wnioskodawcy, składającego zamówienie.

Realizacja projektu została podzielona na dwie fazy – obie trwające trzy miesiące. W pierwszej fazie, SPOC stworzył działający produkt, a w drugiej – poprawił aspekt wizualny. SPOC zdecydował się rozpocząć od solidnej analizy i warsztatów, które pozwoliły na dalsze dyskusje, prezentując krótką demonstrację CSM.

Roadmapa:

Sprint 1 – uruchomienie CSM, katalogu usług, tworzenie podstawowych kont testowych, oddzielanie zamówień Office In The Box od podstawowej konfiguracji portalu OIAB

Sprint 2 – przepływ pracy, dostosowanie portalu, „ukończenie” procesu

Sprint 3 – integracja z systemem WMS do wysyłania informacji o zamówieniu z ServiceNow i otrzymywania szacowanego czasu dostawy oraz rzeczywistego czasu dostawy z powrotem do ServiceNow

Perspektywa SPOC

Liczę na dalszą współpracę z naszym klientem, ponieważ stworzony przez nas proces jest bardzo innowacyjny, a jest tam jeszcze sporo rzeczy, które możemy dodać. Mam nadzieję, że OIAB będzie nadal się rozwijać.

Tomasz Sienkiewicz

Senior ServiceNow Technical Consultant at SPOC

Magda

Jestem dumny, że udało nam się wdrożyć takie spersonalizowane rozwiązanie dla naszego klienta. Mam nadzieję, że przyniesie to tak wiele korzyści jak to było zaplanowane. Oczywiście mam nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal się rozwijać, tworząc nowe możliwości rozwoju platformy.

Magdalena Kurzymska

Project Manager at SPOC

Senior ServiceNow Technical Consultant

Project Manager

Korzyści z ServiceNow

Portal, na którym wnioskodawcy mogą wybierać i zamawiać potrzebne sprzęty do domowego biura.

Logika dla systemu zgłoszeń, kompletna konfiguracja dla nowych klientów oraz automatyzacja w zakresie dodawania osób do różnych grup.

Możliwość dodawania nowych integracji i dodatkowych konfiguracji, takich jak zezwolenia i zatwierdzenia.

Elastyczne dodatkowe funkcjonalności, np. materiały dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dla płynnego wprowadzenia na rynek.

Naprawa istniejących problemów z instancją, np. prawa dostępu administratora lub widżety portalu.

Dodatkowe wsparcie UX.

Co powiedział klient?

Nie sądziliśmy, że uda nam się zrealizować tak ambitny plan. Razem ze SPOC, opracowaliśmy fazy projektu, wymagane elementy i wzmocniliśmy je całkowicie nowymi możliwościami. Na pewno wielką zaletą współpracy jest elastyczne podejście i kompetencje zespołu projektowego – razem tworzymy unikalne rozwiązania.


Reprezentant klienta

European ServiceNow and Service Desk Manager

Transformacja oparta na danych: wyższa efektywność kancelarii prawnej dzięki pomocy ServiceNow

Transformacja oparta na danych: wyższa efektywność kancelarii prawnej dzięki pomocy ServiceNow

Międzynarodowa kancelaria prawna

Nasz klient to brytyjska międzynarodowa kancelaria prawna z siedzibą w Londynie. Założona w 1838 roku, jest członkiem „Magic Circle”, elitarnego kręgu londyńskich kancelarii prawnych. W ramach gruntownej transformacji, nasz klient wprowadził Secretarial Services, nowatorskie podejście do zarządzania zadaniami sekretarskimi w różnych grupach praktyk. Zrywając z konwencjonalnym modelem przypisywania asystentów do poszczególnych adwokatów, nasz klient przyjął ujednolicone podejście w celu usprawnienia operacji i zwiększenia efektywności realizacji zadań.

Główne wyzwania

Podczas drogi do doskonalenia, kancelaria prawna borykała się z kilkoma kluczowymi wyzwaniami: Nierówne obciążenie pracy: wprowadzenie równowagi w dystrybucji zadań pomiędzy asystentami, jednocześnie utrzymanie dynamicznej reakcji na bieżące zapotrzebowanie. Brak przejrzystości i analizy wkładu pracy: odkrywanie wysiłku włożonego przez każdego asystneta w różne zadania, ułatwiające podejmowanie świadomych decyzji w celu optymalizacji produktywności. Wykorzystanie opinii adwokatów: tworzenie kanału do przekazywania wartościowych opinii od adwokatów, wspomagając ciągłe zwiększanie jakości usług. Niedoinformowane decyzje: transformacja danych w źródło praktycznych wglądów, które napędzają strategiczne i świadome podejmowanie decyzji przez firmę.

Rozwiązanie

Kancelaria prawna wykorzystała moc ServiceNow, solidnej platformy dla przedsiębiorstw, aby bezproblemowo zintegrować ich Secretarial Services. 

 1. Dystrybucja zadań: dzięki wykorzystaniu ServiceNow, możliwe stało się śledzenie zadań w czasie rzeczywistym, oferujące dynamiczny wgląd do objętości zadań w ciągu dnia pracy. Diagramy trendów rzucają światło na wzorce zadań, umożliwiając precyzyjną koordynację asystentów w różnych strefach czasowych i lokalizacjach, skutecznie równoważąc obciążenie pracą.
 2. Ocena wydajności: ServiceNow uwidocznił pracę włożoną przez każdego asystenta. Mając te dane, zarząd mógł dostarczać spersonalizowane informacje zwrotne, identyfikować luki w umiejętnościach i oferować ukierunkowane szkolenia w celu zwiększenia indywidualnej i zbiorowej wydajności.
 3. Ekosystem opinii: dzięki intuicyjnemu interfejsowi ServiceNow, zbieranie cennych opinii od adwokatów na temat jakości usług stało się uporządkowanym procesem. Ten cykl informacji zwrotnych umożliwił firmie ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości swoich usług.
 4. Podejmowanie decyzji oparte na danych: ServiceNow przekształcił surowe dane w praktyczne raporty, oferując cenne wglądy w operacje sekretarskie. Uzbrojeni w te informacje, liderzy firmy podejmowali świadome i strategiczne decyzje w celu optymalizacji operacji.

Perspektywa SPOC

Marta Piotrowska

W ramach tej transformacyjnej mozaiki, zespoły oraz dane współistnieją w harmonii. Dzięki Secretarial Services, asystenci naszego klienta jednoczą się, oferując lepsze wsparcie dla prawników. Integracja z ServiceNow rozpala paradygmat, w którym dane rozwijają strategiczne decyzję, kształtując dynamiczny podział zadań i zwiększając wydajność. Ten sukces pobudził nasze dążenie do tworzenia spersonalizowanych aplikacji, ciągle doskonaląc skuteczność operacyjną dla naszego zróżnicowanego grona klientów.

Marta Piotrowska

Senior Project Manager at SPOC

Może dla niektórych to brzmi jak przesada, kiedy używa się platformy do zarządzania usługami organizacji do najprostszych procesów biznesowych. Jednak sekret tkwi w wykorzystaniu tych komponentów, które przyniosą wartość bez komplikowania procesu i pozwolą przyspieszyć proces, nie zmieniając zbytnio sposobu pracy. W moich oczach to właśnie zostało osiągnięte w tym projekcie – wprowadzenie nowoczesnej cyfrowej powierzchni, zmniejszenie manualnego wysiłku i włączenie znacznie większej widoczności i śledzenia do procesu obsługi zadań, utrzymując prostotę procesów.

Sylwester Jassa

Presales Manager & Solution Consultant at SPOC

Senior Project Manager

Presales Manager & Solution Consultant

Sukcesy i plany na przyszłość

Wdrożenie Secretarial Services, które zostało bezproblemowo zintegrowane z ServiceNow, przyniosło znaczące korzyści dla kancelarii prawnej. Stworzenie spójnego zespołu asystentów drastycznie skróciło czasy realizacji zadań i zwiększyło ich efektywność, co zaowocowało wzrostem wydajności operacyjnej.

Zainspirowana tym sukcesem, firma planuje rozszerzyć to podejście na inne funkcje organizacyjne, napędzając ciągłą efektywność operacyjną. Przez przyjęcie podobnych spersonalizowanych aplikacji, firma zamierza optymalizować różne procesy biznesowe, wprowadzając nową erę zwiększonej wydajności.

 

Korzyści z ServiceNow

Wysoka wydajność operacyjna: spójne podejście, wzmocnione danymi, napędziło szybsze zakończenie zadań, optymalizując wydajność operacyjną firmy

Podniesiona jakość usług: wgląd w prace ułatwił ciągłe doskonalenie, prowadząc do podwyższonej jakości usług, która znalazła odzwierciedlenie w całej organizacji

Strategiczne podejmowanie decyzji: uzbrojona w dane, kierownictwo firmy podjęło świadome decyzje

Zwiększona optymalizacja zasobów: równowaga w dystrybucji zadań ułatwiona przez ServiceNow doprowadziła do optymalizacji zasobów, skutecznie reagując na rzeczywiste wymagania zadania

Profesjonalny rozwój: przejrzystość i analiza wysiłków umożliwiły celowane doskonalenie umiejętności, wzbogacając kwalifikacje i sprzyjając profesjonalnemu rozwojowi

Ulepszenia operacyjne: sukces Secretary Services i integracji z ServiceNow przygotował grunt pod szersze zastosowania, katalizując ciągłe ulepszenia operacyjne

Sprawny Service Catalog i Portal Management

Sprawny Service Catalog i Portal Management

Veolia

Veolia to międzynarodowa firma, która od 160 lat stoi na czele branży usług środowiskowych. Obecna w 40 krajach, Veolia ugruntowała swoją pozycję jako dynamiczny lider w zarządzaniu zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oferując nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadów i energii. Od podejmowania wyzwań związanych ze zmianami klimatu po rozwiązanie problemów związanych z wyczerpywaniem zasobów i degradacją środowiska, Veolia jest zaangażowana w dostarczanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które napędzają postęp gospodarczy i społeczny.

Główne wyzwanie: zaadresowaanie obciążenia pracą przy pomocy odpowiedniego partnera ServiceNow

Jednym z kluczowych wyzwań Veolii było znalezienie partnera, który mógłby pomóc w powtarzalnych zadaniach i zminimalizować obciążenie ich wewnętrznego zespołu. W miarę jak objętość pracy nadal wzrastała, istniejące zasoby przestały być wystarczające, a firma chciała skoncentrować się na realizowaniu zdefiniowanych celów wewnętrznych. Firma szukała niezawodnego i kompetentnego partnera, który mógłby skutecznie dostarczyć im niezbędne wsparcie w zarządzaniu Service Portalami i katalogami. Zadanie to wymagało wysokiego poziomu umiejętności i doświadczenia – Veolia potrzebowała niezawodnego partnera.

Jak sobie z tym poradziliśmy

Główne wyzwanie Veolii, jakim było znalezienie odpowiedniego partnera, zostało skutecznie rozwiązane dzięki wykorzystaniu obszernych zasobów SPOC. Nasza oferta pokryła różne usługi, w tym aktualizacje, zarządzanie katalogiem usług i kontrolę stanu platformy.

Jako Managed Service Provider byliśmy w stanie tworzyć i ulepszać elementy katalogu usług Veolii, portale usług, definicje SLA i tłumaczenia, zapewniając najwyższe standardy. Skutecznie pracowaliśmy razem z wewnętrznymi zasobami Veolii. Zdołaliśmy złagodzić obciążenie ich zespołu, zwolnić ich zasoby do skupienia się na kluczowych obszarach biznesu i zapewnić, że ich katalogi usług i portale były zarządzane skutecznie.

Perspektywa SPOC

Współpraca z Veolią wniosła zupełnie nowy poziom jakości. Mamy wzajemne zrozumienie i traktujemy siebie jako równych partnerów. W SPOC podchodzimy do wszystkich problemów klienta z dużą zwinnością, a Veolia zapewnia komfortową przestrzeń do przedstawiania naszych pomysłów i sugestii. Zespół Veolii, z którym pracujemy, składa się z fantastycznych osób, co ułatwia nawiązywanie trwałych relacji zarówno w biznesie, jak i na poziomie osobistym.

Milena Szklarska-Behlke

Senior UX/UI Designer at SPOC

Senior UX/UI Designer

Projekt w pigułce

Partnerstwo między Veolią a SPOC przyniosło wiele korzyści, w tym stabilne wsparcie, monitorowanie wydajności i rozwój platformy, gwarantując utrzymanie platformy i zespołu, jednocześnie pozwalając klientowi skupić się na zadaniach strategicznych.

Korzyści dla klienta

Szybkie i profesjonalne wsparcie w zakresie Service Catalog i Service Portal

Udział M&D Operations Manager w kwartalnych spotkaniach organizowanych przez klienta, ułatwiający wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie wsparcia i rozwoju platformy

Skupienie się na realizacji zadań strategicznych związanych z roadmapą poprzez delegowanie niektórych zadań do SPOC

Wsparcie ze strony naszego Service Delivery Manager, zapewniającego odpowiednie zarządzanie sprawami administracyjnymi i technicznymi

Dostęp do innych usług i specjalistów SPOC

Audyt UX-owy a optymalizacja Service Portal

Audyt UX-owy a optymalizacja Service Portal

Veolia

Veolia to międzynarodowa firma, która od 160 lat stoi na czele branży usług środowiskowych. Obecna w 40 krajach, Veolia ugruntowała swoją pozycję jako dynamiczny lider w zarządzaniu zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oferując nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadów i energii. Od podejmowania wyzwań związanych ze zmianami klimatu po rozwiązanie problemów związanych z wyczerpywaniem zasobów i degradacją środowiska, Veolia jest zaangażowana w dostarczanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które napędzają postęp gospodarczy i społeczny.

Główne wyzwanie: spójny design na wielu portalach

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stanęła Veolia, była potrzeba unowocześnienia designu i polepszenia doświadczenia użytkownika motywu Service Portalu, wykorzystywanego na licznych portalach. Firma chciała dokonać poprawek bez całkowitej zmiany designu lub restrukturyzacji bazy danych. Dodatkowo, Veolia poszukiwała rekomendacji, spostrzeżeń i wizualizacji, aby ułatwić wdrażanie ulepszeń, takich jak przejście na Employee Center. Wymagało to delikatnego balansu pomiędzy odświeżeniem interfejsu użytkownika a jednoczesnym utrzymaniem istniejącej infrastruktury i zapewnieniem bezproblemowych zmian. Firma rozpoznała znaczenie audytu UX w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami i poszukiwała ekspertów, aby skutecznie poradzić sobie z nimi.

Jak to rozwiązaliśmy

Aby zrozumieć istniejące wyzwania i zidentyfikować możliwości zmian, przeprowadziliśmy wszechstronny audyt UX. Obejmował on dokładną analizę portalu, skrupulatne badanie jego designu, funkcjonalności i interakcji użytkownika. Wynikiem były: szczegółowy raport zawierający cenne spostrzeżenia i rekomendacje.

Uzbrojona w te spostrzeżenia Veolia zdecydowała się przejść do następnego etapu: aktualizacji portalu. W tej fazie zajęliśmy się różnymi aspektami designu portalu i doświadczenia użytkownika. Wprowadziliśmy ulepszenia typografii, zapewniając jasny i czytelny tekst na całym portalu. Zachowaliśmy spójność stylistyczną, zapewniając harmonizację elementów designu w różnych sekcjach. Opracowaliśmy wytyczne dotyczące copywritingu, aby język portalu był zwięzły, informacyjny i przyjazny dla użytkownika.

Rozpoznając znaczenie komunikacji wizualnej, wprowadziliśmy nową ikonografię i wytyczne. Te elementy wizualne nie tylko dodały atrakcyjności, ale także poprawiły intuicyjność portalu. Wytyczne dotyczące dostępności zostały także zintegrowane z aktualizacją, zapewniając dostępność dla użytkowników o różnych potrzebach.

Wprowadziliśmy planowane ulepszenia w życie, które stanowią proof of concept i ustanawiają benchmark dla przyszłych ulepszeń na innych portalach.

Perspektywa SPOC

Jacek

Poprawa doświadczeń użytkownika wymaga wieloaspektowego podejścia, z licznymi ścieżkami do zbadania. Zrozumienie dostępnych opcji i rozwiązań dostosowanych do konkretnego przypadku to kluczowy pierwszy krok w kierunku zmiany. Dostosowując swoje cele, budżet i wewnętrzny feedback, można podejmować świadome decyzje, które torują drogę dla transformacyjnych ulepszeń i inicjują proces zmian.

Jacek Witek

Senior UX/UI Designer at SPOC

Marcel Sowiński SPOC

Jestem głęboko przekonany, że przestrzeganie najlepszych praktyk UX w projektowaniu portalu może znacząco zwiększyć produktywność użytkowników końcowych, zwłaszcza w lokalizowaniu kluczowych informacji. W zróżnicowanym środowisku droga do znalezienia tego, czego użytkownicy potrzebują, powinna być maksymalnie uproszczona, do możliwie najmniejszej liczby kliknięć. Dobrze skonfigurowany portal umożliwia użytkownikom intuicyjne poruszanie się po platformie.

Marcel Sowiński

Customer Success Manager at SPOC

Senior UX/UI Designer

Customer Success Manager

Projekt w pigułce

 • Zbadaliśmy korzyści wynikające z przejścia z Service Portal do Employee Center, co pozwoliło naszemu klientowi na zdobycie wglądu i podjęcie świadomych decyzji, dotyczących priorytetów, budżetowania i planowania.
 • Ulepszyliśmy motyw Service Portal dla jednego z portali, który będzie służył jako szablon do przyszłych ulepszeń w innych portalach.
 • Skupiliśmy się na ulepszeniu wizualizacji i doświadczenia użytkownika, co nie tylko zaspokaja bieżące potrzeby, ale również pozycjonuje naszego klienta na przyszły wzrost i skalowalność, czyniąc to strategiczną inwestycją w cyfrowym ekosystemie.

Korzyści z audytu UX 

Estetyczny portal skutkujący poprawą komfortu użytkowników

Lepsza widoczność i łatwiejszy dostęp do usług

Zwiększona dostępność dzięki wizualnej klarowności

Świadome podejmowanie decyzji i optymalizacja zasobów

Spójny branding i skalowalne ulepszenia portalu

Zwiększona świadomość korzyści oferowanych przez Employee Center

Zaktualizowany motyw Service Portal gotowy do wdrożenia na innych portalach

Jedno źródło danych – integracja ServiceNow i SAP

Jedno źródło danych – integracja ServiceNow i SAP

Lider w zakresie infrastruktury IT

Nasz klient jest liderem rynku w zakresie infrastruktury IT dla przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego w Skandynawii i krajach bałtyckich. Firma oferuje pełną gamę sprzętu i oprogramowania od czołowych światowych firm technologicznych. Zatrudnia ponad 7,500 pracowników w 85 biurach w siedmiu krajach.

Główny cel: transformacja IT

Brak wspólnego zestawu narzędzi i procesów w całej firmie stał się punktem zapalnym. Dotychczasowy system miał zbyt wiele ograniczeń. Jego konfiguracja pozwalała na wiele odchyleń od procesów i danych, co tworzyło potrzebę wielu obejść i wariantów. Doprowadziło to do zahamowania szybkiego wzrostu i innowacji, stając się obciążeniem w zakresie utrzymania. Dzięki transformacji IT, firma zyskała wysoki poziom złożoności procesów, co w praktyce oznacza: zróżnicowane sposoby pracy, modele danych i środki interakcji z użytkownikiem końcowym; obszerną przebudowę architektury i konsolidację danych; wzajemne zależności między różnymi integracjami.

Ekspertyza w zakresie ServiceNow na wagę złota

Projekt początkowo objął Szwecję, po czym został rozprzestrzeniony na całą organizację. Wdrażanie nowych narzędzi było głównym priorytetem. ServiceNow zastąpiło dziedziczne narzędzie ITSM i rozwiązanie SAP. SPOC był zaangażowany w ten proces, aby starannie przeanalizować różnice między jednostkami biznesowymi i ich sposobami pracy oraz zaproponować zunifikowany model, maksymalizując uproszczenia. Ponieważ w proces integracji zaangażowane były 3 różne zespoły (ServiceNow, SAP i Azure), SPOC aktywnie pomagał koordynować dyskusje i sugerować najlepsze praktyki. Integracje związane z ServiceNow są tylko podzbiorem szerszej transformacji, gdzie ocenianych jest ponad 300 interfejsów. Pierwszym krokiem było dotarcie do odpowiednich interesariuszy i uzyskanie dostępnej dokumentacji na temat „stanu obecnego”. Istniała silna potrzeba zminimalizowania wpływu na biznes. SPOC wspierał się wieloma sesjami typu „show and tell”, sesji modelowania procesów biznesowych i warsztatów, aby zrozumieć specyfikę pracy interesariuszy i jak najlepiej wspierać ich na platformie.

Perspektywa SPOC

Nasze zaangażowanie w projekt było znaczne z udziałem 2 kierowników projektu, jednego architekta, dwóch konsultantów i dwóch developerów. Pracowaliśmy, stosując zwinne podejście z dwutygodniowymi sprintami, ale musieliśmy dostosować się do bardziej opartego na podejściu waterfall. W tak złożonym i dynamicznym środowisku częste zmiany i ulepszanie procesów są nieuniknione. Metodologia zwinna pozwala nam reagować i skutecznie sobie z nimi radzić.

Tomasz Sienkiewicz

R&D Manager at SPOC

To bardzo ambitny projekt i angażuje wiele różnych zespołów po naszej stronie jak i u klienta. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, że nasze wysiłki w zakresie wprowadzenia wiedzy o ServiceNow przyniosą oczekiwane rezultaty.

Dariusz Dobrzański

Project Manager at SPOC

R&D Manager

Project Manager

Etapy projektu

Zmapowaliśmy różne fazy projektu, od eksploracji i realizacji, przez SIT, UAT i szkolenia, aż do uruchomienia. Obecnie realizowana jest pierwsza faza projektu, aby włączyć zarówno nowe systemy, jak i ich konstelację integracji. Wiele istniejących rozwiązań jest starannie ocenianych pod kątem ulepszenia. W kolejnej fazie dużo uwagi zostanie poświęcone na usunięcie niektórych z dostosowań, dalsze usprawnienia i wprowadzenie Business Portfolio Management oraz CSDM. Prawdopodobnie niektóre z interfejsów zostaną również skonsolidowane w celu zmniejszenia złożoności.

Osiągnięte cele

Połączenie istniejącej implementacji ServiceNow z zupełnie nową instancją SAP

Zapewnienie wysoko dostosowanej instancji ServiceNow, która działa już od lat

Wprowadzenie szwedzkich usług do ServiceNow

Zbudowanie szeregu integracji zarówno z SAP, jak i bez SAP

Zmiana istniejącego modelu danych

Zaangażowanie ogromnej liczby interesariuszy

Szkolenie ServiceNow dla Volkswagen Group Services

Case study volskwagen

Szkolenie ServiceNow dla Volkswagen Group Services

Das Auto Service Center

Spółki Volkswagen Group Services należą do Grupy Volkswagen. Wspierają jej organizację i dostarczają interdyscyplinarnych rozwiązań projektowych. Zakres oferowanych globalnie usług jest bardzo szeroki — obejmuje takie dziedziny jak badania i rozwój, zakupy, logistyka, IT, obsługa klienta czy kontrola jakości. Od momentu powstania w 2001 roku, Volkswagen Group Services rozwija się bardzo dynamicznie. Oddziały firmy działają w kilku lokalizacjach w Niemczech oraz w innych krajach europejskich, takich jak Portugalia.

Główny cel: poszerzenie kompetencji ServiceNow

Decyzja Volkswagen Group Services o udziale w warsztatach była podyktowana chęcią dalszego poznawania Platformy. Firma chciała też dowiedzieć się więcej na temat możliwości automatyzacji procesów w organizacji i wykorzystaniu integracji międzysystemowych podczas realizacji projektów.

Warsztaty

Intensywne szkolenie trwało dwa dni. W tym czasie przedstawiliśmy całościowe spojrzenie na integrację, od wymagań biznesowych po techniczne wdrożenie. Punktem wyjścia było zdefiniowanie wymagań i oczekiwań dotyczących projektów integracji. Następnie zajęliśmy się tematyką związaną z bezpieczeństwem. Na koniec przeszliśmy od teorii do praktyki.

Program szkolenia Basic ServiceNow obejmował następujące zagadnienia:

 • Czym są Integracje? Jaka jest ich wartość?
 • Różne typy Integracji
 • Wzory Integracji
 • Narzędzia Integracji
 • Jak ServiceNow obsługuje Integracje?

Nasza perspektywa:

Adam Bernaś

Nasza przygoda szkoleniowa z VW trwa już od ponad 5 lat. Dla różnych zespołów, głównie on-site i w centrach usług wspólnych, przeprowadzaliśmy szkolenia z SysAdmin, Platform Foundations i Advanced Admin. Kiedy wspominam te inicjatywy, przypomina mi się grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy aktywnie uczestniczyli w całym szkoleniu. Miło było współpracować i widzieć efekty wspólnych działań.

Adam Bernaś

Chief Product Officer at SPOC

Michał Masztalerz

Zwłaszcza teraz, w czasach, gdy duże firmy korzystają z wielu systemów IT, Integracje przynoszą wyjątkowe korzyści dla firmy, biznesu, menadżerów i pracowników.

Michał Masztalerz

Senior ServiceNow Developer at SPOC

Konrad_Mamica SPOC

Integracje wymagają określenia solidnej podstawy, celu i kluczowych uczestników. Kiedy wszystkie te elementy są prawidłowo skonfigurowane, przynoszą niesamowitą wartość. Zapewniają też elastyczność w wielu systemach i procesach.

Konrad Mamica

ServiceNow Presales Consultant at SPOC

Chief Product Officer

Senior ServiceNow Developer

ServiceNow Presales Consultant

Program szkolenia z ServiceNow, przeprowadzonego przez SPOC, obejmował:

Najlepsze praktyki dla projektów Integracji:

 • Określenie potrzeb i oczekiwań
 • Rozpoznanie kluczowych person w projektach Integracji
 • Wybór najlepszego Narzędzia do Integracji

…a także:

 • Import danych do ServiceNow z pliku oraz zewnętrznych Serwerów FTP
 • Wiedza, jak pracować z Data Sources, Import Sets i Transform Maps
 • Dyskusja o typach Data Sources
 • Zaplanowany import danych (Scheduled Data Import)
 • Wysokopoziomowy przegląd przepływu e-maili na platformie ServiceNow, w tym Inbound Actions

Korzyści z ServiceNow dla Volkswagen Group Services:

Możliwość automatyzacji procesów z wykorzystaniem Integracji Systemów

Spójność danych i szybki dostęp do nich z poziomu ServiceNow

Budowanie złożonych przepływów pracy z wymianą danych

Zlikwidowanie potrzeby przechowywania danych i zarządzania nimi

Efektywność operacyjna i kosztowa firmy

Bezpieczeństwo i skalowalność

Co powiedział klient?

Szkolenie z ServiceNow było przeprowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący był bardzo zaangażowany, a wiedzę przekazywał w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników. Bonusem była też przyjazna atmosfera. Z przyjemnością rekomenduję SPOC jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu technologii ServiceNow.


Agata Szafrańska

IT Project Manager w Volkswagen Group Services Sp. z o. o.

Od Jiry do ServiceNow – przypadek spółki medialnej

Case Study mass media case

Od Jiry do ServiceNow – przypadek spółki medialnej

O kliencie

W projekcie brał udział amerykański koncern medialny, tworzący znane na całym świecie programy dokumentalne. Założony w 1985 roku w Nowym Jorku, obecnie działa w ponad 200 krajach, zatrudniając niemal 10 tysięcy pracowników. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań ich programy docierają do użytkowników wszystkich rodzajów urządzeń. Dostępne są w telewizji tradycyjnej, niekodowanej, odpłatnej, na platformach streamingowych oraz jako produkty cyfrowe. Oglądają je miliony widzów na całym świecie – firma obsługuje większość najważniejszych rynków satelitarnych, w tym rejon Azji i Pacyfiku, Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Amerykę Południową. Posiada wiele kanałów telewizyjnych.

Główne wyzwanie: ujednolicenie zarządzania platformą

Po przejęciu polskich spółek firma zaczęła dążyć do konsolidacji procesów ITSM, narzędzi, danych oraz zespołów, przede wszystkim w zakresie Software Development, Release Management oraz praktyk CD/CI. Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanął klient, było przeniesienie polskich procesów i zespołów obsługi informatycznej w całości do ServiceNow, w tym: Incident Management,Escalations Management, Request Fulfilment, Asset Management , CMDB oraz Change Management.

Warsztaty

Intensywne szkolenie trwało dwa dni. W tym czasie przedstawiliśmy całościowe spojrzenie na integrację, od wymagań biznesowych po techniczne wdrożenie. Punktem wyjścia było zdefiniowanie wymagań i oczekiwań dotyczących projektów integracji. Następnie zajęliśmy się tematyką związaną z bezpieczeństwem. Na koniec przeszliśmy od teorii do praktyki.

Program szkolenia Basic ServiceNow obejmował następujące zagadnienia:

 • Czym są Integracje? Jaka jest ich wartość?
 • Różne typy Integracji
 • Wzory Integracji
 • Narzędzia Integracji
 • Jak ServiceNow obsługuje Integracje?

Nasza perspektywa:

Adam Bernaś

Nasza przygoda szkoleniowa z VW trwa już od ponad 5 lat. Dla różnych zespołów, głównie on-site i w centrach usług wspólnych, przeprowadzaliśmy szkolenia z SysAdmin, Platform Foundations i Advanced Admin. Kiedy wspominam te inicjatywy, przypomina mi się grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy aktywnie uczestniczyli w całym szkoleniu. Miło było współpracować i widzieć efekty wspólnych działań.

Adam Bernaś

Chief Product Officer at SPOC

Michał Masztalerz

Zwłaszcza teraz, w czasach, gdy duże firmy korzystają z wielu systemów IT, Integracje przynoszą wyjątkowe korzyści dla firmy, biznesu, menadżerów i pracowników.

Michał Masztalerz

Senior ServiceNow Developer at SPOC

Konrad_Mamica SPOC

Integracje wymagają określenia solidnej podstawy, celu i kluczowych uczestników. Kiedy wszystkie te elementy są prawidłowo skonfigurowane, przynoszą niesamowitą wartość. Zapewniają też elastyczność w wielu systemach i procesach.

Konrad Mamica

ServiceNow Presales Consultant at SPOC

Chief Product Officer

Senior ServiceNow Developer

ServiceNow Presales Consultant

Korzyści z ServiceNow dla Volkswagen Group Services:

Możliwość automatyzacji procesów z wykorzystaniem Integracji Systemów

Spójność danych i szybki dostęp do nich z poziomu ServiceNow

Budowanie złożonych przepływów pracy z wymianą danych

Zlikwidowanie potrzeby przechowywania danych i zarządzania nimi

Efektywność operacyjna i kosztowa firmy

Bezpieczeństwo i skalowalność

Co powiedział klient?

Szkolenie z ServiceNow było przeprowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący był bardzo zaangażowany, a wiedzę przekazywał w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników. Bonusem była też przyjazna atmosfera. Z przyjemnością rekomenduję SPOC jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu technologii ServiceNow.


Agata Szafrańska

IT Project Manager w Volkswagen Group Services Sp. z o. o.

Szybka integracja systemów ServiceNow i Jira – case study Gaspol

Case Study mass media case

Szybka integracja systemów ServiceNow i Jira – case study Gaspol

Na temat Gaspol

Gaspol to lider rynku gazu płynnego w Polsce, będący częścią światowego giganta – SHV Energy. Firma oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu na rynku gazu płynnego doskonale zna dostawców i źródła gazu. Gaspol posiada własną nowoczesną infrastrukturę, w tym trzy terminale przeładunkowe, pięć planów gazu płynnego oraz specjalistyczną flotę zbiorników do transportu skroplonego gazu płynnego (LPG) i ziemnego (LNG). Terminale znajdują się w trzech różnych lokalizacjach, co zapewnia firmie elastyczność w kwestii dostawców. Rozbudowana sieć dilerów, stale rozwijająca się sieć baz dystrybucyjnych i 20 000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski – to wszystko sprawia, że Gaspol jest jedną z czołowych firm multienergetycznych w Europie.

Główne wyzwanie: wiele obszarów, kilka grup

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy zidentyfikowaliśmy cztery główne obszary, wymagające naszej uwagi: ITSM – obsługa zgłoszeń, dotyczących incydentów i ulepszeń || Pomiary procesów i raportowanie || CMDB || Utylizacja zespołu i ewidencja czasu pracy.

Nasza perspektywa:

Adam Bernaś

Nasza przygoda szkoleniowa z VW trwa już od ponad 5 lat. Dla różnych zespołów, głównie on-site i w centrach usług wspólnych, przeprowadzaliśmy szkolenia z SysAdmin, Platform Foundations i Advanced Admin. Kiedy wspominam te inicjatywy, przypomina mi się grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy aktywnie uczestniczyli w całym szkoleniu. Miło było współpracować i widzieć efekty wspólnych działań.

Adam Bernaś

Chief Product Officer at SPOC

Michał Masztalerz

Zwłaszcza teraz, w czasach, gdy duże firmy korzystają z wielu systemów IT, Integracje przynoszą wyjątkowe korzyści dla firmy, biznesu, menadżerów i pracowników.

Michał Masztalerz

Senior ServiceNow Developer at SPOC

Konrad_Mamica SPOC

Integracje wymagają określenia solidnej podstawy, celu i kluczowych uczestników. Kiedy wszystkie te elementy są prawidłowo skonfigurowane, przynoszą niesamowitą wartość. Zapewniają też elastyczność w wielu systemach i procesach.

Konrad Mamica

ServiceNow Presales Consultant at SPOC

Chief Product Officer

Senior ServiceNow Developer

ServiceNow Presales Consultant

Warsztaty

Intensywne szkolenie trwało dwa dni. W tym czasie przedstawiliśmy całościowe spojrzenie na integrację, od wymagań biznesowych po techniczne wdrożenie. Punktem wyjścia było zdefiniowanie wymagań i oczekiwań dotyczących projektów integracji. Następnie zajęliśmy się tematyką związaną z bezpieczeństwem. Na koniec przeszliśmy od teorii do praktyki.

Program szkolenia Basic ServiceNow obejmował następujące zagadnienia:

 • Czym są Integracje? Jaka jest ich wartość?
 • Różne typy Integracji
 • Wzory Integracji
 • Narzędzia Integracji
 • Jak ServiceNow obsługuje Integracje?

Jak się do tego zabraliśmy?

W trakcie pilotażowego wdrożenia razem z interesariuszami zajęliśmy się bezpośrednią integracją systemów ServiceNow i Jira. Zmiana ta dotyczyła nie tylko formularzy zgłaszania incydentów i zadań, ale też mapowania i logiki przetwarzania danych w trakcie wymiany między systemami. Aby praca przebiegała bez zakłóceń, najpierw zajęliśmy się wyjątkami. Do wsparcia integracji ServiceNow wybraliśmy wtyczkę Integration Hub/Jira Spoke. Na bieżąco modyfikowaliśmy działania, podejmowane przez użytkowników końcowych. Było to częścią usprawnień, przeprowadzanych w trakcie sesji testowych. Efektem projektu pilotażowego było wprowadzenie dwukierunkowej, automatycznej integracji systemów ServiceNow i Jira w założonym obszarze wdrożenia.

Korzyści z ServiceNow dla Volkswagen Group Services:

Możliwość automatyzacji procesów z wykorzystaniem Integracji Systemów

Spójność danych i szybki dostęp do nich z poziomu ServiceNow

Budowanie złożonych przepływów pracy z wymianą danych

Zlikwidowanie potrzeby przechowywania danych i zarządzania nimi

Efektywność operacyjna i kosztowa firmy

Bezpieczeństwo i skalowalność

Co powiedział klient?

Szkolenie z ServiceNow było przeprowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący był bardzo zaangażowany, a wiedzę przekazywał w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników. Bonusem była też przyjazna atmosfera. Z przyjemnością rekomenduję SPOC jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu technologii ServiceNow.


Agata Szafrańska

IT Project Manager w Volkswagen Group Services Sp. z o. o.

PEPCO na fali wzrostu wybiera ServiceNow

Pepco case study

PEPCO na fali wzrostu wybiera ServiceNow

Na temat PEPCO

Firma PEPCO została założona w Polsce przeszło 20 lat temu. Obecnie liczy około dwóch tysięcy sklepów na 14 rynkach – w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumuni, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Chorwacji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Hiszpanii i we Włoszech. W półroczu do 31 marca 2021, PEPCO osiągnęło wzrost sprzedaży na poziomie 9 procent. Rocznie grupa otwiera około 300 nowych sklepów, planując dalszą ekspansję rynku europejskiego. W skali miesięcznej sklepy odwiedza aż 20 milionów klientów, obsługiwanych przez 20 tysięcy pracowników..

Wyzwania: szybkie zmiany

Ze względu na rozwój firmy, ekspansję na nowe rynki, okazało się, że dotychczasowy system IT nie zdaje egzaminu. Powstała potrzeba rozwiązania, które wpłynie na modernizację sklepów. Największe wyzwanie stanowił dynamiczny wzrost firmy oraz brak skalowalności dotychczasowego narzędzia. Głównym celem PEPCO było jak najszybsze wdrożenie nowego rozwiązania w celu efektywnego raportowania incydentów. Krótki czas na implementację nowego narzędzia – nie więcej niż 3 miesiące – wymagał sprawnego planu działania.

Warsztaty

Intensywne szkolenie trwało dwa dni. W tym czasie przedstawiliśmy całościowe spojrzenie na integrację, od wymagań biznesowych po techniczne wdrożenie. Punktem wyjścia było zdefiniowanie wymagań i oczekiwań dotyczących projektów integracji. Następnie zajęliśmy się tematyką związaną z bezpieczeństwem. Na koniec przeszliśmy od teorii do praktyki.

Program szkolenia Basic ServiceNow obejmował następujące zagadnienia:

 • Czym są Integracje? Jaka jest ich wartość?
 • Różne typy Integracji
 • Wzory Integracji
 • Narzędzia Integracji
 • Jak ServiceNow obsługuje Integracje?

Nasza perspektywa:

Adam Bernaś

Nasza przygoda szkoleniowa z VW trwa już od ponad 5 lat. Dla różnych zespołów, głównie on-site i w centrach usług wspólnych, przeprowadzaliśmy szkolenia z SysAdmin, Platform Foundations i Advanced Admin. Kiedy wspominam te inicjatywy, przypomina mi się grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy aktywnie uczestniczyli w całym szkoleniu. Miło było współpracować i widzieć efekty wspólnych działań.

Adam Bernaś

Chief Product Officer at SPOC

Michał Masztalerz

Zwłaszcza teraz, w czasach, gdy duże firmy korzystają z wielu systemów IT, Integracje przynoszą wyjątkowe korzyści dla firmy, biznesu, menadżerów i pracowników.

Michał Masztalerz

Senior ServiceNow Developer at SPOC

Konrad_Mamica SPOC

Integracje wymagają określenia solidnej podstawy, celu i kluczowych uczestników. Kiedy wszystkie te elementy są prawidłowo skonfigurowane, przynoszą niesamowitą wartość. Zapewniają też elastyczność w wielu systemach i procesach.

Konrad Mamica

ServiceNow Presales Consultant at SPOC

Chief Product Officer

Senior ServiceNow Developer

ServiceNow Presales Consultant

Co wyróżnia ten projekt?

Czas

Obydwie strony zdawały sobie sprawę z presji czasowej, utrzymując tym samym podejście agilowe i zamykając pierwszy etap projektu w planowych 3 miesiącach.

Skala

W trakcie pierwszego etapu wdrożenia dochodziły kolejne rynki, dając końcowo 14 różnych języków, na które należało przetłumaczyć portal dla użytkowników końcowych w sklepach PEPCO w całej Europie.

Korzyści z ServiceNow dla Volkswagen Group Services:

Możliwość automatyzacji procesów z wykorzystaniem Integracji Systemów

Spójność danych i szybki dostęp do nich z poziomu ServiceNow

Budowanie złożonych przepływów pracy z wymianą danych

Zlikwidowanie potrzeby przechowywania danych i zarządzania nimi

Efektywność operacyjna i kosztowa firmy

Bezpieczeństwo i skalowalność

Co powiedział klient?

Szkolenie z ServiceNow było przeprowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący był bardzo zaangażowany, a wiedzę przekazywał w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników. Bonusem była też przyjazna atmosfera. Z przyjemnością rekomenduję SPOC jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu technologii ServiceNow.


Agata Szafrańska

IT Project Manager w Volkswagen Group Services Sp. z o. o.

Efektywne procesy HR dzięki wdrożeniu ServiceNow

Efektywne procesy HR dzięki wdrożeniu ServiceNow

Lider outsourcingu rekrutacji

Alexander Mann Solutions (AMS) jest firmą zajmującą się pozyskiwaniem i zarządzaniem talentami, świadczącą usługi dla 100 największych organizacji w ponad 90 krajach. Od 1996 roku firma znacznie się rozrosła, zatrudniając ponad 4000 pracowników i działając w 40 różnych językach. Głównym celem AMS jest pomoc organizacjom w optymalizacji, budowaniu i reorganizacji ich zasobów ludzkich.

Główne wyzwanie: Zarządzanie procesami HR

Zarządzanie procesami kadrowymi w AMS odbywało się za pomocą Outlooka i trackerów Excela. Ze względu na wiele zdecentralizowanych systemów pracownicy musieli gromadzić dokumenty, co fizycznie obniżało efektywność czasową. Ręczne zarządzanie komunikacją z kandydatami i przechowywanie różnych informacji o kandydatach spowalniało proces. Ponieważ przepływom pracy w dziale kadr brakowało widoczności, kontrola operacyjna nie była wystarczająca.

Warsztaty

Intensywne szkolenie trwało dwa dni. W tym czasie przedstawiliśmy całościowe spojrzenie na integrację, od wymagań biznesowych po techniczne wdrożenie. Punktem wyjścia było zdefiniowanie wymagań i oczekiwań dotyczących projektów integracji. Następnie zajęliśmy się tematyką związaną z bezpieczeństwem. Na koniec przeszliśmy od teorii do praktyki.

Program szkolenia Basic ServiceNow obejmował następujące zagadnienia:

 • Czym są Integracje? Jaka jest ich wartość?
 • Różne typy Integracji
 • Wzory Integracji
 • Narzędzia Integracji
 • Jak ServiceNow obsługuje Integracje?

Nasza perspektywa:

Adam Bernaś

Nasza przygoda szkoleniowa z VW trwa już od ponad 5 lat. Dla różnych zespołów, głównie on-site i w centrach usług wspólnych, przeprowadzaliśmy szkolenia z SysAdmin, Platform Foundations i Advanced Admin. Kiedy wspominam te inicjatywy, przypomina mi się grono wykwalifikowanych specjalistów, którzy aktywnie uczestniczyli w całym szkoleniu. Miło było współpracować i widzieć efekty wspólnych działań.

Adam Bernaś

Chief Product Officer at SPOC

Michał Masztalerz

Zwłaszcza teraz, w czasach, gdy duże firmy korzystają z wielu systemów IT, Integracje przynoszą wyjątkowe korzyści dla firmy, biznesu, menadżerów i pracowników.

Michał Masztalerz

Senior ServiceNow Developer at SPOC

Konrad_Mamica SPOC

Integracje wymagają określenia solidnej podstawy, celu i kluczowych uczestników. Kiedy wszystkie te elementy są prawidłowo skonfigurowane, przynoszą niesamowitą wartość. Zapewniają też elastyczność w wielu systemach i procesach.

Konrad Mamica

ServiceNow Presales Consultant at SPOC

Chief Product Officer

Senior ServiceNow Developer

ServiceNow Presales Consultant

Korzyści z wdrożenia ServiceNow w AMS

Wdrożenie narzędzia AMS Helpdesk zaowocowało wieloma usprawnieniami i nowymi funkcjonalnościami. Skoncentrowaliśmy się na rozwoju dedykowanego elementu chatbota oraz modernizacji portalu użytkownika. Celem było zaoferowanie użytkownikom końcowym AMS automatyzacji oraz atrakcyjnego interfejsu, który zapewnia płynną i przyjazną dla użytkownika podróż przez wszystkie etapy procesu. Korzyści dotyczą trzech strategicznych sektorów: planowania spotkań, usprawniania procesów HR oraz platformy komunikacyjnej.

Korzyści z ServiceNow dla Volkswagen Group Services:

Możliwość automatyzacji procesów z wykorzystaniem Integracji Systemów

Spójność danych i szybki dostęp do nich z poziomu ServiceNow

Budowanie złożonych przepływów pracy z wymianą danych

Zlikwidowanie potrzeby przechowywania danych i zarządzania nimi

Efektywność operacyjna i kosztowa firmy

Bezpieczeństwo i skalowalność

Co powiedział klient?

Szkolenie z ServiceNow było przeprowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzący był bardzo zaangażowany, a wiedzę przekazywał w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników. Bonusem była też przyjazna atmosfera. Z przyjemnością rekomenduję SPOC jako rzetelnego wykonawcę usług szkoleniowych z zakresu technologii ServiceNow.


Agata Szafrańska

IT Project Manager w Volkswagen Group Services Sp. z o. o.