Przez audyt do jeszcze lepszego ServiceNow 

Degroof Petercam Servicenow

Przez audyt do jeszcze lepszego ServiceNow 

Belgijskie dziedzictwo finansowe

Degroof Petercam to instytucja finansowa ze 150-letnim doświadczeniem i siedzibą w Brukseli. Zatrudnia ponad 1400 specjalistów w ośmiu krajach Europy. Do dziś ponad 70% udziałów jest w rękach rodziny założycieli. Z 469,2 mln euro dochodu netto i 75 mld euro aktywów, bank oferuje szeroki zakres usług dla klientów premium, między innymi bankowość prywatną i zarządzanie majątkiem.

Wyzwanie: usprawnić pracę banku

Klient chciał przeprowadzić audyt, aby usprawnić pracę instytucji. Postanowił skoncentrować się głównie na rozwoju i naprawie wybranych obszarów ServiceNow, takich jak wygląd Portalu. Degroof Petercam zmagał się między innymi z niespójnościami we Flow Designer i Workflow Editor. Najwyższym priorytetem było rozwiązanie kwestii nieprawidłowego numerowania zgłoszeń.

Proces audytu ServiceNow  

Po omówieniu bieżących problemów z ServiceNow, wspólnie z Degroof Petercam, postanowiliśmy przeprowadzić ręczną i automatyczną inspekcję wraz z przygotowaniem raportu. Wyniki audytu oraz poszczególne kroki przedstawione w planie działania podzieliliśmy na pilne do rozwiązania incydenty oraz mniej istotne zmiany do późniejszego wdrożenia. Nasze rozwiązania obejmowały: 

  • Uruchomienie automatycznych skryptów HealthCheck sprawdzających wydajność platformy.  
  • Ręczny audyt wykonany przez deweloperów M&D team, aby przeanalizować licencje i zaproponować dodatkowe, przydatne klientowi, funkcje ServiceNow. 
  • Kontrolę kondycji platformy u klienta.  

Nasza perspektywa

Krzysztof Klamycki

Wykorzystaliśmy nasze narzędzie HealthCheck, aby określić, czy na platformie Degroof Petercam występują problemy, które wymagają pilnej interwencji. HealthCheck ułatwił nam zidentyfikowanie obszarów do poprawy, aby wszystko działało płynniej. 

Krzysztof Klamycki

M&D Team Leader at SPOC

M&D Team Leader

 Korzyści z audytu ServiceNow dla Degroof Petercam 

Koniec uciążliwych powiadomień 

Naprawione flow usługi ServiceNow

Wskazanie obszarów możliwych ulepszeń, np. proces Change Management, ITOM czy poprawa bezpieczeństwa

Zdiagnozowanie dodatkowych problemów i ich naprawa

Opinia klienta

HealthCheck od SPOC pomógł nam ustalić, czy na naszej platformie występują problemy, które wymagają pilnej interwencji. HealthCheck ułatwił nam zidentyfikowanie obszarów do poprawy, aby wszystko działało płynniej. 


Steven Claes

ServiceDesk Manager w Degroof Petercam

ServiceNow HealthCheck dla e-usług 

SK ID

ServiceNow HealthCheck dla e-usług 

Bałtycka e-tożsamość

SK ID Solutions to estońska firma specjalizująca się w globalnych rozwiązaniach dotyczących e-tożsamości, które umożliwiają obywatelom różnych krajów logowanie się do e-usług i uzyskanie dostępu do podpisów elektronicznych. Firma współpracuje z blisko 1000 organizacjami, w tym finansowymi, medycznymi, edukacyjnymi oraz innymi e-usługami sektora prywatnego i publicznego. Współpracuje również z rządem estońskim w zakresie wydawania certyfikatów do dowodów osobistych, Mobile-ID, Digi-ID itp. Działa głównie w krajach bałtyckich oraz skandynawskich, gdzie wydała łącznie 3 000 000 tokenów uwierzytelniających.

Wyzwanie: usprawnić pracę platformy

Klient chciał przeprowadzić audyt, aby sprawdzić ogólny stan platformy i rozwinąć niektóre obszary ServiceNow, takie jak wygląd Portalu lub ujednolicenie tłumaczeń. Zmagał się również z niespójnościami we Flow Designer i Workflow Editor. Co więcej, treści powiadomień zawierały nieprawidłowe numery zgłoszeń. Sprawdzenie wydajności platformy w najczęściej używanych obszarach (Incident Management, Change Management, Assets, Service Catalog) było głównym obszarem działań dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa ServiceNow.

Proces audytu ServiceNow  

Po omówieniu bieżących problemów z ServiceNow, wspólnie z Degroof Petercam, postanowiliśmy przeprowadzić ręczną i automatyczną inspekcję wraz z przygotowaniem raportu. Wyniki audytu oraz poszczególne kroki przedstawione w planie działania podzieliliśmy na pilne do rozwiązania incydenty oraz mniej istotne zmiany do późniejszego wdrożenia. Nasze rozwiązania obejmowały: 

  • Uruchomienie automatycznych skryptów HealthCheck sprawdzających wydajność platformy.  
  • Ręczny audyt wykonany przez deweloperów M&D team, aby przeanalizować licencje i zaproponować dodatkowe, przydatne klientowi, funkcje ServiceNow. 
  • Kontrolę kondycji platformy u klienta.  

Nasza perspektywa

Krzysztof Klamycki

Wykorzystaliśmy nasze narzędzie HealthCheck, aby określić, czy na platformie Degroof Petercam występują problemy, które wymagają pilnej interwencji. HealthCheck ułatwił nam zidentyfikowanie obszarów do poprawy, aby wszystko działało płynniej. 

Krzysztof Klamycki

M&D Team Leader at SPOC

M&D Team Leader

 Korzyści z audytu ServiceNow dla Degroof Petercam 

Koniec uciążliwych powiadomień 

Naprawione flow usługi ServiceNow

Wskazanie obszarów możliwych ulepszeń, np. proces Change Management, ITOM czy poprawa bezpieczeństwa

Zdiagnozowanie dodatkowych problemów i ich naprawa

Opinia klienta

HealthCheck od SPOC pomógł nam ustalić, czy na naszej platformie występują problemy, które wymagają pilnej interwencji. HealthCheck ułatwił nam zidentyfikowanie obszarów do poprawy, aby wszystko działało płynniej. 


Steven Claes

ServiceDesk Manager w Degroof Petercam