Od Jiry do ServiceNow – przypadek spółki medialnej

Case Study mass media case

Od Jiry do ServiceNow – przypadek spółki medialnej

O kliencie

W projekcie brał udział amerykański koncern medialny, tworzący znane na całym świecie programy dokumentalne. Założony w 1985 roku w Nowym Jorku, obecnie działa w ponad 200 krajach, zatrudniając niemal 10 tysięcy pracowników. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań ich programy docierają do użytkowników wszystkich rodzajów urządzeń. Dostępne są w telewizji tradycyjnej, niekodowanej, odpłatnej, na platformach streamingowych oraz jako produkty cyfrowe. Oglądają je miliony widzów na całym świecie – firma obsługuje większość najważniejszych rynków satelitarnych, w tym rejon Azji i Pacyfiku, Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Amerykę Południową. Posiada wiele kanałów telewizyjnych.

Główne wyzwanie: ujednolicenie zarządzania platformą

Po przejęciu polskich spółek firma zaczęła dążyć do konsolidacji procesów ITSM, narzędzi, danych oraz zespołów, przede wszystkim w zakresie Software Development, Release Management oraz praktyk CD/CI. Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanął klient, było przeniesienie polskich procesów i zespołów obsługi informatycznej w całości do ServiceNow, w tym: Incident Management,Escalations Management, Request Fulfilment, Asset Management , CMDB oraz Change Management.

Fazy projektu

Działania, związane z tym projektem, podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich koncentrowała się na przeniesieniu zespołów obsługi informatycznej polskiej firmy do ServiceNow w jak najszybszym możliwym czasie. Dzięki udanej migracji najważniejszych obszarów zniknęły różnice w używanych narzędziach i stylach pracy. To pozwoliło na całkowite jej ujednolicenie.

 W pierwszej kolejności skupiliśmy się na działaniach, przynoszących szybkie efekty:

 • Incident Management
 • Eskalacje (Problem Management, Major Incident Management)
 • Knowledge Management – działania w tym zakresie rozpoczęliśmy od razu i jednocześnie z innymi obszarami
 • CMDB – Business Applications, obejmujące znacznie więcej niż Jira czy ToyBox.

W drugiej części, którą możemy porównać do biegu długodystansowego, skupiliśmy się na trzech obszarach – Asset Management, CMDB i Change Management. Celem tego etapu było zapewnienie poprawności danych i osadzenie procesów zarządzania aktywami i CMDB oraz przeprowadzenie Change Mangement, nie zakłócając przy tym pracy polskiej firmy.

Perspektywa SPOC

Był to bardzo rozległy i złożony projekt transformacji, nie tylko pod względem technicznym. Odnieśliśmy sukces dzięki współpracy, zaufaniu i bardzo dużemu zaangażowaniu wszystkich zespołów.

Dariusz Dobrzański

Project Manager at SPOC

Project Manager

Korzyści z wdrożenia ServiceNow:

Widoczność danych – incydentów, żądań i problemów – dla zespołów wsparcia polskiej grupy medialnej;

Katalog usług, dedykowany wyłącznie dla użytkowników polskiej firmy, niewidoczny dla reszty organizacji;

Dedykowane formularze incydentów dla użytkowników z polskiej firmy lub połączenie z istniejącymi formularzami;

Skuteczna realizacja licznych szkoleń użytkowników;

Migracja procesów ITSM z Jira do ServiceNow oraz integracja z Salesforce;

Catalog Manager w obrębie polskiej firmy z uprawnieniami np. do tworzenia i modyfikowania nowych pozycji w katalogu, zmiany opisów, zarządzania kategoriami.

Co powiedział klient?

Jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy i doświadczenia w zakresie programowania i CMDB. Naszą współpracę mógłbym porównać do podróży – SPOC uczy się naszej firmy, a my ciągle uczymy się SPOC-a. Używając terminologii podróżniczej, mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się kierunek, w którym zmierzamy.


Wiceprezes ds. Global IT Service Management & Data Integrations

Aby wprowadzić ulepszenia w naszej platformie, niezbędne były nam dwie rzeczy – doświadczenie w programowaniu i większa liczba ludzi. Stało się to możliwe dzięki pracy ze SPOC-em. Jesteśmy partnerami biznesowymi od stycznia 2019 roku i na pewno będziemy kontynuować naszą współpracę.


Software Development Director, Information Technology

PEPCO na fali wzrostu wybiera ServiceNow

Pepco case study

PEPCO na fali wzrostu wybiera ServiceNow

Na temat PEPCO

Firma PEPCO została założona w Polsce przeszło 20 lat temu. Obecnie liczy około dwóch tysięcy sklepów na 14 rynkach – w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumuni, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Chorwacji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Hiszpanii i we Włoszech. W półroczu do 31 marca 2021, PEPCO osiągnęło wzrost sprzedaży na poziomie 9 procent. Rocznie grupa otwiera około 300 nowych sklepów, planując dalszą ekspansję rynku europejskiego. W skali miesięcznej sklepy odwiedza aż 20 milionów klientów, obsługiwanych przez 20 tysięcy pracowników..

Wyzwania: szybkie zmiany

Ze względu na rozwój firmy, ekspansję na nowe rynki, okazało się, że dotychczasowy system IT nie zdaje egzaminu. Powstała potrzeba rozwiązania, które wpłynie na modernizację sklepów. Największe wyzwanie stanowił dynamiczny wzrost firmy oraz brak skalowalności dotychczasowego narzędzia. Głównym celem PEPCO było jak najszybsze wdrożenie nowego rozwiązania w celu efektywnego raportowania incydentów. Krótki czas na implementację nowego narzędzia – nie więcej niż 3 miesiące – wymagał sprawnego planu działania.

Fazy projektu

Działania, związane z tym projektem, podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich koncentrowała się na przeniesieniu zespołów obsługi informatycznej polskiej firmy do ServiceNow w jak najszybszym możliwym czasie. Dzięki udanej migracji najważniejszych obszarów zniknęły różnice w używanych narzędziach i stylach pracy. To pozwoliło na całkowite jej ujednolicenie.

 W pierwszej kolejności skupiliśmy się na działaniach, przynoszących szybkie efekty:

 • Incident Management
 • Eskalacje (Problem Management, Major Incident Management)
 • Knowledge Management – działania w tym zakresie rozpoczęliśmy od razu i jednocześnie z innymi obszarami
 • CMDB – Business Applications, obejmujące znacznie więcej niż Jira czy ToyBox.

W drugiej części, którą możemy porównać do biegu długodystansowego, skupiliśmy się na trzech obszarach – Asset Management, CMDB i Change Management. Celem tego etapu było zapewnienie poprawności danych i osadzenie procesów zarządzania aktywami i CMDB oraz przeprowadzenie Change Mangement, nie zakłócając przy tym pracy polskiej firmy.

Perspektywa SPOC

Był to bardzo rozległy i złożony projekt transformacji, nie tylko pod względem technicznym. Odnieśliśmy sukces dzięki współpracy, zaufaniu i bardzo dużemu zaangażowaniu wszystkich zespołów.

Dariusz Dobrzański

Project Manager at SPOC

Project Manager

Co wyróżnia ten projekt?

Czas

Obydwie strony zdawały sobie sprawę z presji czasowej, utrzymując tym samym podejście agilowe i zamykając pierwszy etap projektu w planowych 3 miesiącach.

Skala

W trakcie pierwszego etapu wdrożenia dochodziły kolejne rynki, dając końcowo 14 różnych języków, na które należało przetłumaczyć portal dla użytkowników końcowych w sklepach PEPCO w całej Europie.

Korzyści z wdrożenia ServiceNow:

Widoczność danych – incydentów, żądań i problemów – dla zespołów wsparcia polskiej grupy medialnej;

Katalog usług, dedykowany wyłącznie dla użytkowników polskiej firmy, niewidoczny dla reszty organizacji;

Dedykowane formularze incydentów dla użytkowników z polskiej firmy lub połączenie z istniejącymi formularzami;

Skuteczna realizacja licznych szkoleń użytkowników;

Migracja procesów ITSM z Jira do ServiceNow oraz integracja z Salesforce;

Catalog Manager w obrębie polskiej firmy z uprawnieniami np. do tworzenia i modyfikowania nowych pozycji w katalogu, zmiany opisów, zarządzania kategoriami.

Co powiedział klient?

Jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy i doświadczenia w zakresie programowania i CMDB. Naszą współpracę mógłbym porównać do podróży – SPOC uczy się naszej firmy, a my ciągle uczymy się SPOC-a. Używając terminologii podróżniczej, mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się kierunek, w którym zmierzamy.


Wiceprezes ds. Global IT Service Management & Data Integrations

Aby wprowadzić ulepszenia w naszej platformie, niezbędne były nam dwie rzeczy – doświadczenie w programowaniu i większa liczba ludzi. Stało się to możliwe dzięki pracy ze SPOC-em. Jesteśmy partnerami biznesowymi od stycznia 2019 roku i na pewno będziemy kontynuować naszą współpracę.


Software Development Director, Information Technology

Kompleksowe wdrożenie ITSM u lidera branży farmaceutycznej

Polpharma biologics

Kompleksowe wdrożenie ITSM u lidera branży farmaceutycznej

Lider innowacji

Polpharma Biologics jest stosunkowo nową i innowacyjną firmą, ale jako część Polpharma S.A. ma prawie stuletnią historię. Firma opracowuje i wytwarza leki biopodobne w trzech zakładach w Polsce i Holandii. Zatrudniając ponad 700 osób i dysponując mocą produkcyjną bioreaktorów wynoszącą 10 000 l, jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych w Europie. Polpharma Biologic, posiadająca w swoim portfolio nowe leki biologiczne i biopodobne, pracuje obecnie nad dwoma lekami innowacyjnymi oraz posiada siedem cząsteczek w portfolio leków biopodobnych.

Główne wyzwanie: spełnienie wymogów w środowisku walidowanym

Polpharma Biologics potrzebowała narzędzia do zarządzania usługami IT, które byłoby stabilne i spełniało rygorystyczne przepisy farmaceutyczne. Wprowadzanie zmian w systemie informatycznym musi przebiegać zgodnie z określonym procesem walidacji, obejmującym udokumentowanie rozwiązania, określenie odpowiedniego poziomu testowania oraz dostarczenie dowodów przeprowadzonych testów. Wszystkie te elementy muszą umożliwiać pełną identyfikowalność. 

Fazy projektu

Działania, związane z tym projektem, podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich koncentrowała się na przeniesieniu zespołów obsługi informatycznej polskiej firmy do ServiceNow w jak najszybszym możliwym czasie. Dzięki udanej migracji najważniejszych obszarów zniknęły różnice w używanych narzędziach i stylach pracy. To pozwoliło na całkowite jej ujednolicenie.

 W pierwszej kolejności skupiliśmy się na działaniach, przynoszących szybkie efekty:

 • Incident Management
 • Eskalacje (Problem Management, Major Incident Management)
 • Knowledge Management – działania w tym zakresie rozpoczęliśmy od razu i jednocześnie z innymi obszarami
 • CMDB – Business Applications, obejmujące znacznie więcej niż Jira czy ToyBox.

W drugiej części, którą możemy porównać do biegu długodystansowego, skupiliśmy się na trzech obszarach – Asset Management, CMDB i Change Management. Celem tego etapu było zapewnienie poprawności danych i osadzenie procesów zarządzania aktywami i CMDB oraz przeprowadzenie Change Mangement, nie zakłócając przy tym pracy polskiej firmy.

Perspektywa SPOC

Był to bardzo rozległy i złożony projekt transformacji, nie tylko pod względem technicznym. Odnieśliśmy sukces dzięki współpracy, zaufaniu i bardzo dużemu zaangażowaniu wszystkich zespołów.

Dariusz Dobrzański

Project Manager at SPOC

Project Manager

Co wyróżnia ten projekt?

Ścisła współpraca

Projekt stanowił wyzwanie ze względu na specyfikę przemysłu farmaceutycznego i walidacji procesów. Kluczem do sukcesu były umiejętności analityczne i silne zaangażowanie zarówno zespołu SPOC, jak i Polpharma Biologics.

Różnorodność rozwiązań

Projekt obejmował różne usługi, takie jak produkty do zarządzania usługami IT, synchronizację kluczowych procesów poprzez ustawienie odpowiednich przepływów pracy z procesem GxP, generator PDF (natywna aplikacja SPOC), doradztwo procesowe.

Korzyści z wdrożenia ServiceNow:

Widoczność danych – incydentów, żądań i problemów – dla zespołów wsparcia polskiej grupy medialnej;

Katalog usług, dedykowany wyłącznie dla użytkowników polskiej firmy, niewidoczny dla reszty organizacji;

Dedykowane formularze incydentów dla użytkowników z polskiej firmy lub połączenie z istniejącymi formularzami;

Skuteczna realizacja licznych szkoleń użytkowników;

Migracja procesów ITSM z Jira do ServiceNow oraz integracja z Salesforce;

Catalog Manager w obrębie polskiej firmy z uprawnieniami np. do tworzenia i modyfikowania nowych pozycji w katalogu, zmiany opisów, zarządzania kategoriami.

Co powiedział klient?

Jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy i doświadczenia w zakresie programowania i CMDB. Naszą współpracę mógłbym porównać do podróży – SPOC uczy się naszej firmy, a my ciągle uczymy się SPOC-a. Używając terminologii podróżniczej, mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się kierunek, w którym zmierzamy.


Wiceprezes ds. Global IT Service Management & Data Integrations

Aby wprowadzić ulepszenia w naszej platformie, niezbędne były nam dwie rzeczy – doświadczenie w programowaniu i większa liczba ludzi. Stało się to możliwe dzięki pracy ze SPOC-em. Jesteśmy partnerami biznesowymi od stycznia 2019 roku i na pewno będziemy kontynuować naszą współpracę.


Software Development Director, Information Technology