Od Jiry do ServiceNow – przypadek spółki medialnej

Case Study mass media case

Od Jiry do ServiceNow – przypadek spółki medialnej

O kliencie

W projekcie brał udział amerykański koncern medialny, tworzący znane na całym świecie programy dokumentalne. Założony w 1985 roku w Nowym Jorku, obecnie działa w ponad 200 krajach, zatrudniając niemal 10 tysięcy pracowników. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań ich programy docierają do użytkowników wszystkich rodzajów urządzeń. Dostępne są w telewizji tradycyjnej, niekodowanej, odpłatnej, na platformach streamingowych oraz jako produkty cyfrowe. Oglądają je miliony widzów na całym świecie – firma obsługuje większość najważniejszych rynków satelitarnych, w tym rejon Azji i Pacyfiku, Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Amerykę Południową. Posiada wiele kanałów telewizyjnych.

Główne wyzwanie: ujednolicenie zarządzania platformą

Po przejęciu polskich spółek firma zaczęła dążyć do konsolidacji procesów ITSM, narzędzi, danych oraz zespołów, przede wszystkim w zakresie Software Development, Release Management oraz praktyk CD/CI. Najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stanął klient, było przeniesienie polskich procesów i zespołów obsługi informatycznej w całości do ServiceNow, w tym: Incident Management,Escalations Management, Request Fulfilment, Asset Management , CMDB oraz Change Management.

Fazy projektu

Działania, związane z tym projektem, podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza z nich koncentrowała się na przeniesieniu zespołów obsługi informatycznej polskiej firmy do ServiceNow w jak najszybszym możliwym czasie. Dzięki udanej migracji najważniejszych obszarów zniknęły różnice w używanych narzędziach i stylach pracy. To pozwoliło na całkowite jej ujednolicenie.

 W pierwszej kolejności skupiliśmy się na działaniach, przynoszących szybkie efekty:

  • Incident Management
  • Eskalacje (Problem Management, Major Incident Management)
  • Knowledge Management – działania w tym zakresie rozpoczęliśmy od razu i jednocześnie z innymi obszarami
  • CMDB – Business Applications, obejmujące znacznie więcej niż Jira czy ToyBox.

W drugiej części, którą możemy porównać do biegu długodystansowego, skupiliśmy się na trzech obszarach – Asset Management, CMDB i Change Management. Celem tego etapu było zapewnienie poprawności danych i osadzenie procesów zarządzania aktywami i CMDB oraz przeprowadzenie Change Mangement, nie zakłócając przy tym pracy polskiej firmy.

Perspektywa SPOC

Marta Piotrowska

Był to bardzo rozległy i złożony projekt transformacji, nie tylko pod względem technicznym. Odnieśliśmy sukces dzięki współpracy, zaufaniu i bardzo dużemu zaangażowaniu wszystkich zespołów.

Marta Piotrowska

Project Manager at SPOC

Project Manager

Korzyści z wdrożenia ServiceNow:

Widoczność danych – incydentów, żądań i problemów – dla zespołów wsparcia polskiej grupy medialnej;

Katalog usług, dedykowany wyłącznie dla użytkowników polskiej firmy, niewidoczny dla reszty organizacji;

Dedykowane formularze incydentów dla użytkowników z polskiej firmy lub połączenie z istniejącymi formularzami;

Skuteczna realizacja licznych szkoleń użytkowników;

Migracja procesów ITSM z Jira do ServiceNow oraz integracja z Salesforce;

Catalog Manager w obrębie polskiej firmy z uprawnieniami np. do tworzenia i modyfikowania nowych pozycji w katalogu, zmiany opisów, zarządzania kategoriami.

Co powiedział klient?

Jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy i doświadczenia w zakresie programowania i CMDB. Naszą współpracę mógłbym porównać do podróży – SPOC uczy się naszej firmy, a my ciągle uczymy się SPOC-a. Używając terminologii podróżniczej, mogę powiedzieć, że bardzo podoba mi się kierunek, w którym zmierzamy.


Wiceprezes ds. Global IT Service Management & Data Integrations

Aby wprowadzić ulepszenia w naszej platformie, niezbędne były nam dwie rzeczy – doświadczenie w programowaniu i większa liczba ludzi. Stało się to możliwe dzięki pracy ze SPOC-em. Jesteśmy partnerami biznesowymi od stycznia 2019 roku i na pewno będziemy kontynuować naszą współpracę.


Software Development Director, Information Technology

PEPCO na fali wzrostu wybiera ServiceNow

Pepco case study

PEPCO na fali wzrostu wybiera ServiceNow

Na temat PEPCO

Firma PEPCO została założona w Polsce przeszło 20 lat temu. Obecnie liczy około dwóch tysięcy sklepów na 14 rynkach – w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumuni, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Chorwacji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Hiszpanii i we Włoszech. W półroczu do 31 marca 2021, PEPCO osiągnęło wzrost sprzedaży na poziomie 9 procent. Rocznie grupa otwiera około 300 nowych sklepów, planując dalszą ekspansję rynku europejskiego. W skali miesięcznej sklepy odwiedza aż 20 milionów klientów, obsługiwanych przez 20 tysięcy pracowników..

Wyzwania: szybkie zmiany

Ze względu na rozwój firmy, ekspansję na nowe rynki, okazało się, że dotychczasowy system IT nie zdaje egzaminu. Powstała potrzeba rozwiązania, które wpłynie na modernizację sklepów. Największe wyzwanie stanowił dynamiczny wzrost firmy oraz brak skalowalności dotychczasowego narzędzia. Głównym celem PEPCO było jak najszybsze wdrożenie nowego rozwiązania w celu efektywnego raportowania incydentów. Krótki czas na implementację nowego narzędzia – nie więcej niż 3 miesiące – wymagał sprawnego planu działania.

Przebieg wdrożenia ServiceNow

Decyzja została podjęta w oparciu o zademonstrowane na warsztatach możliwości  zaadresowania konkretnych wymagań biznesowych i technicznych PEPCO – obecnie i w przyszłości. Przez 3 miesiące projektu, SPOC wdrożył Core Configuration, Service Catalog, Incident Management, Change Management, Problem Management oraz Knowledge Management. Przez pierwszy okres po go-live SPOC zapewnił PEPCO Hypercare, czyli early live support. Zostały również przeprowadzone sesje szkoleniowe w zakresie obsługi ServiceNow. Oprócz treningów powstały także User Guides we współpracy z wewnętrznym zespołem trenerów PEPCO.

Po zakończeniu pierwszego etapu projektu, w październiku 2020 roku, udostępniono pracownikom PEPCO portal, również w wersji mobilnej, do zgłaszania problemów związanych z IT. W efekcie pracy teamu SPOC oraz PEPCO, baza wiedzy, która była dotychczasowo podzielona na dwie – dla IT oraz end-userów, została zunifikowana w jedną, dając tym samym łatwy dostęp do wiedzy dla użytkowników portalu.

W trakcie projektu SPOC zmodyfikował Major Incident Management, system reagowania na najbardziej pilne incydenty, dotyczące dużej liczby użytkowników w celu przywrócenia usługi do stanu wyjściowego i zapobiegania takim incydentom w przyszłości. Po wdrożonej przez SPOC zmianie, bazował on na własnej architekturze w zakresie wysyłania smsów oraz organizacji spotkań. Integracja z customową platformą do wysyłania smsów została dostosowana do potrzeb klienta, w celu uniknięcia standardowego rozwiązania sms API – Twilio. Nastąpiła również integracja z MS Teams bezpośrednio z major incident.

Ze względu na specyfikę branży retail, istotną częścią projektu stała się integracja z systemami firmy Diebold-Nixdorf, wspierającymi urządzenia takie jak kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych i inny sprzęt, wykorzystywany bezpośrednio w punktach sprzedaży. PEPCO korzysta z takich sprzętów we wszystkich swoich sklepach stacjonarnych a poprawne działanie tychże sprzętów jest kluczowe z punktu widzenia ciągłości sprzedaży a w konsekwencji w utrzymaniu płynności finansowej.  Dzięki odpowiednio przeprowadzonej integracji z systemem Diebold, sprawne i szybkie reagowanie na problemy sprzętowe w sklepie stało się możliwe. Integracja sprawiła, ze zgłoszenia trafiały do Diebold-Nixdorf ze wszelkimi ważnymi informacjami, dotyczącymi awarii, co skracało proces jej usuwania. Personel sklepowy, wysyłając zgłoszenie poprzez Portal w ServiceNow, mógł wykonać te operacje możliwie szybko dzięki zawężonej do danego sklepu liście urządzeń i przemyślanej ścieżce wypełniania zgłoszenia, bazującej na możliwych scenariuszach.

Perspektywa SPOC’a

Skalowalność i dalsza ekspansja
Dzięki wdrożeniu przez SPOC, PEPCO może teraz efektywnie zarządzać incydentami i szybko reagować na problemy sprzętowe w sklepach. To umożliwia dalszą ekspansję i utrzymanie wysokiej jakości obsługi klientów. W przyszłości możliwe są dalsze optymalizacje i rozbudowa systemu o nowe funkcjonalności, dostosowane do potrzeb PEPCO.
Optymalizacja procesów biznesowych
Nowe moduły ServiceNow pozwalają PEPCO optymalizować wiele procesów biznesowych. Unifikacja bazy wiedzy i integracja z systemami Diebold-Nixdorf umożliwia lepsze zarządzanie zasobami IT i szybsze reagowanie na problemy sprzętowe, co zwiększa efektywność operacyjną i redukuje koszty obsługi incydentów.

at SPOC

Rozwój technologiczny i innowacje
PEPCO będzie mogło korzystać z najnowszych technologii ServiceNow. Regularne aktualizacje i nowe funkcjonalności pozwolą wprowadzać innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój biznesu. Integracja z innymi systemami oraz elastyczność platformy umożliwi szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.
Zwiększenie satysfakcji klientów i pracowników
Poprawa zarządzania incydentami i lepsza dostępność informacji wpłynie pozytywnie na satysfakcję klientów i pracowników PEPCO. Szybsze rozwiązywanie problemów sprzętowych w sklepach poprawi ciągłość sprzedaży i doświadczenia zakupowe klientów, a pracownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do narzędzi i informacji potrzebnych do wykonywania obowiązków.

at SPOC

Co wyróżnia ten projekt?

Czas

Obydwie strony zdawały sobie sprawę z presji czasowej, utrzymując tym samym podejście agilowe i zamykając pierwszy etap projektu w planowych 3 miesiącach.

Skala

W trakcie pierwszego etapu wdrożenia dochodziły kolejne rynki, dając końcowo 14 różnych języków, na które należało przetłumaczyć portal dla użytkowników końcowych w sklepach PEPCO w całej Europie.

Korzyści z wdrożenia ServiceNow w PEPCO

Łatwiejsze zarządzenie infrastrukturą sklepową – umocowane automatycznie z Active Directory

Sprawne zgłaszanie problemów przez sklepy

Podstawowe funkcjonalności dostępne od pierwszego dnia wdrożenia

Wzrost wraz z wzrostem firmy – skalowalność

Możliwość raportowania i dashboardy w czasie rzeczywistym

Silne wsparcie zespołu IT

Co powiedział klient?

SPOC to profesjonaliści ServiceNow, cieszący się dużym zaufaniem i bardzo dobrymi rekomendacjami klientów. Przeprowadzili nas sprawnie i proaktywnie przez proces wyboru rozwiązania. Centrala SPOC, podobnie jak PEPCO, mieści się w Poznaniu. Dzięki temu zespół specjalistów mamy „na miejscu”, co ma olbrzymie znaczenie w obliczu dynamiki i ambitnych planach PEPCO.


Maura Raniecka

Head of GNFR Category Management – IT and Professional Services w PEPCO

Kompleksowe wdrożenie ITSM u lidera branży farmaceutycznej

Polpharma biologics

Kompleksowe wdrożenie ITSM u lidera branży farmaceutycznej

Lider innowacji

Polpharma Biologics jest stosunkowo nową i innowacyjną firmą, ale jako część Polpharma S.A. ma prawie stuletnią historię. Firma opracowuje i wytwarza leki biopodobne w trzech zakładach w Polsce i Holandii. Zatrudniając ponad 700 osób i dysponując mocą produkcyjną bioreaktorów wynoszącą 10 000 l, jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych w Europie. Polpharma Biologic, posiadająca w swoim portfolio nowe leki biologiczne i biopodobne, pracuje obecnie nad dwoma lekami innowacyjnymi oraz posiada siedem cząsteczek w portfolio leków biopodobnych.

Główne wyzwanie: spełnienie wymogów w środowisku walidowanym

Polpharma Biologics potrzebowała narzędzia do zarządzania usługami IT, które byłoby stabilne i spełniało rygorystyczne przepisy farmaceutyczne. Wprowadzanie zmian w systemie informatycznym musi przebiegać zgodnie z określonym procesem walidacji, obejmującym udokumentowanie rozwiązania, określenie odpowiedniego poziomu testowania oraz dostarczenie dowodów przeprowadzonych testów. Wszystkie te elementy muszą umożliwiać pełną identyfikowalność. 

Proces walidacji w ServiceNow

Do wdrożenia ITSM ServiceNow firma Polpharma Biologics wybrała SPOC jako partnera biznesowego. Głównym celem było sprostanie złożonej walidacji związanej z przemysłem farmaceutycznym oraz zapewnienie wysokiej jakości, całościowych testów i wymaganej dokumentacji. Po warsztatach dotyczących zakresu, SPOC przygotował dokument specyfikacji wymagań użytkownika jako kluczowy warunek wstępny do rozpoczęcia fazy projektowania i dostawy platformy IT, która rozpoczęła się po pierwszych warsztatach produktowych. Doprowadziło to do dostarczenia wszystkich wymagań, testów i dokumentów. SPOC zapewnił właścicielom procesów i praktykom, jak również społeczności użytkowników końcowych, szkolenie w zakresie platformy ITSM. Narzędzie SPOC PPM wspierało tworzenie treści dokumentów wykorzystywanych w procesie walidacji (FS, DS, CS), dostarczyło danych do macierzy identyfikowalności (RTM) oraz wygenerowało formalne dowody w procesie testowania. Po walidacji, narzędzie ServiceNow ATF umożliwiło przeprowadzenie testów regresyjnych, wspierając Klienta w uaktualnieniach platformy, wdrażaniu nowych modułów ITSM lub tworzeniu specjalistycznych aplikacji biznesowych opartych na ServiceNow. Pierwsze wydanie obejmowało obszary Core Configuration platformy, CMDB i Asset Management, Incident Management, Change Management, Service Portal i Service Catalogue oraz Automated Tool Framework. Projekt zakończył się sukcesem, a Polpharma Biologics pracuje obecnie z platformą ServiceNow, planując dalszy rozwój.

Perspektywa SPOC’a

Marta Piotrowska

Większość wyzwań, w niedawno zakończonym wdrożeniu ServiceNow ITSM, wynikała z wymagań walidacyjnych. Udało się je rozwiązać, dzięki bardzo ścisłej współpracy członków zespołu, ich umiejętnościom analitycznym oraz silnemu zaangażowaniu SPOC i Polpharma Biologics.

Marta Piotrowska

Senior Project Manager at SPOC

Jako zespół zyskaliśmy kolejną wspaniałą okazję do zgłębienia branży farmaceutycznej i jej wymagań w zakresie realizacji projektu oraz wszystkich innych podstawowych działań niezbędnych w biznesie farmaceutycznym. Wspólnie przeanalizowaliśmy wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne elementy, aby dostarczyć produkty spełniające wszystkie potrzeby interesariuszy.

Karol Skałowski

Engineering Manager at SPOC

Pomyślna realizacja projektu w walidowanym środowisku nie byłaby możliwa bez ścisłej i ciągłej współpracy z naszym Klientem. Mieliśmy solidne podstawy, na których mogliśmy się oprzeć i osiągnąć ostateczny cel projektu.

Adam Niewęgłowski

PMO Leader at SPOC

Senior Project Manager

Engineering Manager

PMO Leader

Co wyróżnia ten projekt?

Ścisła współpraca

Projekt stanowił wyzwanie ze względu na specyfikę przemysłu farmaceutycznego i walidacji procesów. Kluczem do sukcesu były umiejętności analityczne i silne zaangażowanie zarówno zespołu SPOC, jak i Polpharma Biologics.

Różnorodność rozwiązań

Projekt obejmował różne usługi, takie jak produkty do zarządzania usługami IT, synchronizację kluczowych procesów poprzez ustawienie odpowiednich przepływów pracy z procesem GxP, generator PDF (natywna aplikacja SPOC), doradztwo procesowe.

Korzyści z wdrożenia ServiceNow w Polpharma Biologics

Jeden system informatyczny spełniający wszystkie wymagania przemysłu farmaceutycznego, takie jak proces kwalifikacji (IQOQ) i dostęp do dokumentacji ServiceNow CORE for Life Sciences (Compliance Operations Readiness Evidence)

Podniesienie dojrzałości procesów ITSM, przez wdrożenie platformy, dzięki czemu wprowadziliśmy najlepsze praktyki i zautomatyzowane przepływy pracy

Doskonała baza do rozwoju, dodatkowo wzbogacona o odpowiednią dokumentację i szkolenia

Potrzeby regulacyjne i biznesowe odzwierciedlone w platformie

Wbudowane przepływy pracy i procesy charakteryzujące się dużą sprawnością, elastycznością i skalowalnością

Ustrukturyzowane i przejrzyste ramy dla procesów informatycznych

Co powiedział klient?

Gramy w lidze mistrzów i nie możemy sobie pozwolić na niepewność. Duże znaczenie miała dla nas liczba wdrożeń platformy ServiceNow w skali globalnej przy podejmowaniu decyzji, który system wybrać.


Bartłomiej Piernicki

Director Business Technology w Polpharma Biologics

Po raz pierwszy tak rozbudowany system informatyczny działa w całości w walidowanym środowisku. Projekt ten jest równoznaczny z zebraniem doświadczeń, które wykorzystamy, aby każde wdrożenie zakończyć sukcesem w kolejnych projektach informatycznych.


Ireneusz Smoliński

IT Service Management & Application Manager w Polpharma Biologics

Firma SPOC zdobyła nasze pełne zaufanie, dzięki swojej wiedzy. Zespół projektowy składał się z osób, które znały się na technologii. Pracownicy SPOC mają pasję do rozwoju platformy ServiceNow, ale także do pracy z ludźmi. Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji i z pewnością nam się to udało.


Michał Kruszewski

IT Manager w Polpharma Biologics