SPOC jest partnerem ELITE ServiceNow!

21 marca 2022| 2 min|

SPOC

Dostarczamy usługi w obszarze Platformy ServiceNow od 10 lat, awansując dzisiaj na partnera ELITE ServiceNow! Aby być w segmencie Elite, partner musi spełniać określone kryteria w zakresie dojrzałości rynkowej (the go-to-market maturity) i osiągnięcia dojrzałości programistycznej (the offering development maturity). Poniżej dowiesz się o nich więcej.

Segmenty partnerskie ServiceNow


Istnieje 5 segmentów partnerskie, przez które partnerzy ServiceNow mogą przejść, zaczynając od najwyższego:

  1. Global Elite (nasz kolejny kamień milowy do osiągnięcia),
  2. Elite – nasze dzisiejsze osiągnięcie,
  3. Premier (SPOC awansował na partnera Premier w 2017 r. – wówczas segment nazywał się „Silver”),
  4. Specjalist (SPOC awansował na partnera Specialist w 2016 r. – wówczas segment nazywał się „Bronze”),
  5. Registered (SPOC dołączył do Ekosystemu Partnerów ServiceNow w 2010 r. jako dedykowany zespół w MWT Solutions).

Awanse do poszczególnych segmentów następują stopniowo, segment po segmencie i składają się na nie:

DOJRZAŁOŚĆ PROGRAMISTYCZNA PARTNERA SERVICENOW
(the offering development maturity)
  • Zadowolenie klienta – w celu dostarczenia wdrożeń wartościowych dla klientów, którzy są gotowi podzielić się swoją opinią na temat współpracy i dostawy odpowiadającej na ankiety CSAT (sprawdź naszą tutaj),
  • Szkolenia z wiedzy o platformie – w celu zdobycia i dalszego poszerzenia wiedzy na temat platformy poprzez ukończenie certyfikowanych szkoleń i egzaminów przez wszystkich interesariuszy po stronie partnera, którzy biorą udział w procesach sprzedaży, przedsprzedaży, konsultacji i dostaw (sprawdź nasze wyniki tutaj),

Pierwsze jest efektem końcowym, a drugie jest podstawą sukcesu przedsięwzięć w obszarze wprowadzenia na rynek.

DOJRZAŁOŚĆ RYNKOWA
(the go-to-market maturity)
  • Wdrożenia platformy – w celu zdobycia wiedzy specjalistycznej w zakresie dostarczania projektów ServiceNow i stopniowego wzbogacania jej w nowych obszarach (ITSM, ITOM, ITBM, Security, GRC, HRSD, CSM, App Engine – sprawdź nasze wyniki tutaj),
  • Rozwój aplikacji ServiceNow – w celu opracowania aplikacji, które pomyślnie przeszły certyfikację ServiceNow i od tego momentu są dostępne w Sklepie (sprawdź nasze aplikacje tutaj).

Przypisanie do określonego segmentu partnerskiego jest wynikiem w danym roku obrotowym (ostatnie 365 dni). Jest to więc proces ciągłego doskonalenia – z korzyścią na koniec dnia dla klienta, partnera i samej platformy.