4 drogi do sukcesu wdrożenia CMDB 

Configuration Management Database (CMDB) jest od lat ważnym tematem w zakresie ServiceNow i nie tylko. Podejmowanie decyzji związanych z IT i znajdowanie zależności między procesami, ludźmi, aplikacjami oraz infrastrukturą IT jest niezwykle ważne. Jednak w celu skorzystania ze wszystkich zalet wdrożenia CMDB w organizacji, warto jest przygotować się przed jej uruchomieniem. Jak? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek opartych na doświadczeniach naszych oraz naszych klientów! 

Configuration Management Database – z czym to się je? 

CMDB to ustandaryzowane repozytorium bazy danych zawierające wszystkie istotne informacje zarówno o sprzęcie, jak i oprogramowaniu używanym w Twojej organizacji oraz o powiązaniach między tymi komponentami. Uzyskanie takiego przeglądu danych konfiguracyjnych pozwala zbadać je z różnych perspektyw, znaleźć możliwości poprawy, oraz zapewnić szybsze rozwiązywanie incydentów i mniej błędów. Wdrożenie ogromnej ‘przechowalni’ danych i zgromadzenie informacji o Twojej infrastrukturze IT nie stanie się z nią na dzień. Jednak z czasem stworzysz bazę danych, będąca podstawą do zarządzania konfiguracją. 

Żródło: ServiceNow

Wdrożenie CMDB a korzyści biznesowe

Rozwijające się organizacje stają przed podobnym wyzwaniem: kontrolowanie na bieżąco wszystkich zasobów firmy. Ogromną zaletą korzystania z CMDB jest to, że skupia ono wszystko w jednym miejscu, co przekłada się na przejrzystość, widoczność i lepsze zarządzanie infrastrukturą IT z uwzględnieniem zgodności z umowami licencyjnymi oprogramowania. Ryzyko związane z wdrażaniem zmian można łatwo ograniczyć za pomocą CMDB, zapewniając tym samym płynne przejścia bez zakłóceń biznesowych, spowodowanych np. nieplanowanymi zmianami lub błędną konfiguracją. Pozyskiwanie danych z różnych części firmy usprawnia proces zarządzania incydentami, pomaga śledzić zmiany w czasie i automatyzuje procesy wykrywania oprogramowania. Dzięki CMDB nie trzymasz się sztywnego rozwiązania, ponieważ zmienia się ono w czasie wraz z Twoją organizacją, odzwierciedlając aktualną wiedzę i najlepsze praktyki IT. Nie tylko zdiagnozujesz i naprawisz kosztowne przestoje, ale także zmniejszysz koszty świadczenia usług, zmaksymalizujesz zwrot z inwestycji i skrócisz czas wprowadzania nowych usług na rynek.

Główne zalety wdrożenia CMDB według naszych klientów: 

·        mniej incydentów, 

·        ograniczenie liczby przestojów systemu, 

·        szybsza reakcja na zagrożenia, 

·        zwiększona automatyzacja. 

Jak wdrożyć CMDB? 

Implementacja CMDB nie jest tak prosta, jak byśmy sobie tego życzyli. Aby proces przebiegał sprawniej dla Twojej organizacji, ważne jest przygotowanie do tego odpowiedniego gruntu. To oznacza dodatkową pracę, która przyniesie profit, gdy Twoja baza CMDB będzie działać w sposób optymalny. Skupienie się na poniższych punktach pomoże w zmapowaniu możliwych wyzwań, przy kontroli procesu wdrażania i zapewni pozytywny efekt końcowy, generujący wartość dla organizacji. Identyfikując możliwe problemy, takie jak np. brak osób i procesów umożliwiających przeniesienie danych do CMDB, masz większą władzę nad samym wdrożeniem CMDB. 

#1 Zapewnienie zgodności w zarządzaniu konfiguracją 

Bezpieczeństwo zaczyna się od właściwego zarządzania infrastrukturą IT. Dlatego tak ważne jest, aby najpierw zidentyfikować i zrozumieć swoje zobowiązania dotyczące compliance czyli zgodności, dostrzec możliwe niezgodności i podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka organizacyjnego. Zrozumienie relacji między zasobami informacyjnymi organizacji a aplikacjami, które z nich korzystają, pomaga spełnić wymagania dotyczące audytu i zgodności. 

CMDB Compliance to zestaw narzędzi ServiceNow do certyfikacji danych CMDB – sprawdza ich poprawność i naprawia problemy związane z jej brakiem. Dzięki temu narzędziu możesz przeprowadzić audyt CMDB pod kątem zgodności z predefiniowanymi wymogami regulacyjnymi, wewnętrznym zarządzaniem lub certyfikatami. 

#2 Konsolidacja centrów danych i poprawa bezpieczeństwa 

Używanie wielu centrów danych podnosi koszty, jednocześnie narażając organizację na naruszenie cyberbezpieczeństwa. Zamiast korzystać z wielu serwerów, systemów pamięci masowej i systemów sieciowych, lepiej mieć jedno centrum danych. Centralizacja zmniejsza ślad cyfrowy, czyniąc organizację mniej podatną na ataki cybernetyczne lub ryzyko związane z utratą danych i przestojami. To nie tylko zmniejsza koszty zarządzania, ale także pozwola na lepsze zarządzanie budżetem Twojej organizacji. 

Chcesz zmniejszyć i ograniczyć wpływ potencjalnego zagrożenia na dane? Po utworzeniu inwentaryzacji zasobów i CMDB ważne jest, aby wprowadzić dobre praktyki. Możesz na przykład przeprowadzać głębokie skanowanie sieci, aby upewnić się, że podłączone są tylko dozwolone urządzenia. Twoja baza danych powinna być aktualna, tworząc punkt odniesienia dla wszystkich działań związanych z IT. Pozostanie na bieżąco z poprawkami i aktualizacjami dla wszystkich zasobów może prowadzić do dokładniejszej inwentaryzacji, a w konsekwencji do poprawy bezpieczeństwa. 

#3 Wdrożenie zarządzania zmianami  

Zarządzanie zmianą to ciągły proces, w ramach którego organizacja maksymalizuje możliwości zmian. Chodzi tu o scentralizowanie procesu zmian organizacyjnych, co w efekcie wpływa na zwiększony ROI, lepszą sprawność biznesową czy zwiększoną efektywność. 

Menedżerowie zmian używają bazy CMDB do wykrywania relacji między różnymi elementami konfiguracji, na które w przyszłości może wpłynąć dana zmiana. Dzięki zrozumieniu relacji między komponentami, zasoby mogą być w każdej chwili odtworzone. Jesteś również w stanie zmapować komponenty fizyczne, wirtualne i te w Chmurze za pomocą usług zarządzania zasobami. 

Warto pamiętać również o analizie wpływu, aby uzyskać informacje o obszarach systemu dotkniętych zmianą w określonej sekcji lub w funkcjach aplikacji. Silnik analizy wpływu przechodzi przez CMDB i Configuration Items (CI), które mogą podlegać przerwom w działaniu. 

#4 Zapewnienie przejrzystości i widoczności innowacji 

Brak wglądu w wydajność usług przyprawia wiele organizacji o ból głowy. Może to rzutować na błędne założenia, reaktywne decyzje i miejsce na domysły. To sprawia z kolei, że wprowadzanie innowacji staje się bardzo trudnym zadaniem. W idealnym świecie CMDB powinien być przemyślany i zaplanowany. Nie ogranicza się tylko do wyboru i wdrożenia technologii w celu zapełnienia bazy CMDB. 

Wiedza o tym, w jakim punkcie jesteś i jakie niedociągnięcia istnieją w Twojej infrastrukturze IT, ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości. Gdy zajmiesz się zarządzaniem, danymi i planem technologicznym oraz zdefiniujesz metody utrzymywania stanu zdrowia Twojego CMDB, będziesz w stanie zobaczyć pozytywny wpływ na innowacje. 

CMDB na medal 

Powyższa lista może wydawać się przytłaczająca, ale stosując każdy z tych kroków od początku procesu wdrażania CMDB, będziesz w stanie poprawić zdolność diagnozowania problemów serwisowych, wykrywania problemów i szybkiego znajdowania rozwiązania. 

CMDB ma ogromną wartość biznesową. Przy odpowiednim zastosowaniu możesz modelować swoje usługi i produkty cyfrowe, reagować w czasie rzeczywistym, zarządzać cyklem życia usług, utrzymywać zdrową instancję ServiceNow, przyspieszać czas wprowadzania produktów na rynek i wreszcie poprawiać efektywność procesów. 

Wdrażanie CMDB to oczywiście bardzo złożony temat; dlatego zachęcamy do uzyskania dodatkowej pomocy w rozwiązaniu problemów i zapewnieniu sukcesu implementacji CMDB w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z naszego doświadczenia i najlepszych praktyk we wdrażaniu CMDB w ServiceNow.