DORA: Bezpieczeństwo w sektorze finansowym oraz rola ServiceNow w zapewnianiu zgodności 

Najpierw było GDPR, potem RODO… a teraz DORA! Tym razem regulacje unijne wpływają mocno na sektor finansowy oraz bankowość. Cyfrowe bezpieczeństwo w sektorze finansowym to niezbędny warunek, a dzięki DORA regulacje staną się jeszcze bardziej zaawansowane, gwarantując bezpieczeństwo transakcji czy lepsze zarządzanie ryzykiem. Jak skutecznie wdrożyć te wymogi? Z pomocą przychodzi ServiceNow! 

Czym jest DORA? 

Wprowadzenie DORA wpływa na instytucje finansowe, wymagając od nich spełnienia określonych regulacji w celu zwiększenia ich operacyjnej odporności cyfrowej. ServiceNow jako platforma zarządzania usługami i procesami może pomóc instytucjom w spełnieniu tych wymogów. Przez zapewnienie narzędzi do audytów bezpieczeństwa, zarządzania incydentami, monitorowania zgodności i innych funkcji, ServiceNow umożliwia bankom i instytucjom finansowym skuteczne wdrażanie regulacji DORA. 

DORA (Digital Operational Resilience Act) to kompleksowa strategia opracowana przez Unię Europejską w celu wzmocnienia operacyjnej odporności sektora finansowego na zagrożenia cyfrowe. Została opublikowana w 2020 roku i ma wejść w życie pod koniec 2024 r. lub na początku 2025 r. 

Ta ustawa jest częścią pakietu finansów cyfrowych, który składa się z różnych środków, mających na celu rozwinięcie i wsparcie potencjału finansów cyfrowych pod względem innowacji i konkurencyjności, jednocześnie minimalizując związane z nimi ryzyka. Jest to zgodne z priorytetami Komisji Europejskiej jak np. dostosowanie Europy do ery cyfrowej i stworzenie przyszłościowej gospodarki, która działa na korzyść obywateli. 

Głównym celem DORA jest zapewnienie, że instytucje finansowe w Unii Europejskiej posiadają odpowiednie środki i procedury, aby przeciwdziałać, wykrywać i reagować na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem oraz innymi ryzykami technologicznymi. DORA ma na celu ochronę integralności, dostępności, poufności i ciągłości usług finansowych. 

Bankowość i bezpieczeństwo a ServiceNow  

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dla sektora finansowego. Banki i instytucje finansowe koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem oraz zgłaszaniu i rozwiązywaniu incydentów. ServiceNow, jako zaawansowana platforma zarządzania usługami, odgrywa istotną rolę w adresowaniu tych potrzeb. Oferuje ona szereg narzędzi i funkcji, które umożliwiają skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym i ochronę przed zagrożeniami cyfrowymi. 

DORA wprowadza szereg ważnych regulacji, które instytucje finansowe muszą spełnić. Obejmują one: 

Ryzyko operacyjne 

Instytucje finansowe muszą wdrożyć odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem operacyjnym, które uwzględniają aspekty cyfrowe. ServiceNow pomaga tym instytucjom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym poprzez zapewnienie kompleksowych narzędzi i platformy do monitorowania, identyfikowania i minimalizowania zagrożeń. Dzięki ServiceNow mogą skutecznie identyfikować ryzyka, zarządzać incydentami oraz analizować dane, co przekłada się na lepszą operacyjną odporność. 

Cyberbezpieczeństwo 

DORA nakłada obowiązek odpowiednich środków ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, takimi jak ataki hakerskie czy wykradanie danych. ServiceNow dostarcza rozwiązania do zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa, umożliwiając skuteczną identyfikację, analizę i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem. Platforma ServiceNow pozwala na szybkie zgłaszanie i rozwiązywanie problemów oraz zapewnia pełną transparentność. 

Zarządzanie dostawcami usług cyfrowych 

Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami usług cyfrowych, takimi jak chmura obliczeniowa czy platformy technologiczne jest jednym z ważniejszych punktów dla DORA. ServiceNow oferuje moduły do zarządzania dostawcami, które umożliwiają skuteczne monitorowanie i ocenę dostawców usług cyfrowych. Dzięki temu instytucje mogą identyfikować potencjalne ryzyka, zarządzać relacjami z dostawcami i utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa w ekosystemie cyfrowym. 

Raportowanie incydentów 

Instytucje finansowe muszą zgłaszać władzom odpowiedzialnym incydenty związane z operacyjną odpornością i cyberbezpieczeństwem. Platforma ServiceNow oferuje funkcje raportowania incydentów, umożliwiające instytucjom finansowym efektywne i zautomatyzowane zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem. Dzięki ServiceNow mogą szybko i skutecznie reagować na incydenty oraz dostarczać władzom odpowiednie raporty i analizy. 

W kierunku bezpiecznej bankowości  

DORA wprowadza szereg regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym, cyberbezpieczeństwem, zarządzania dostawcami usług cyfrowych oraz raportowania incydentów. Platforma ServiceNow dostarcza z kolei narzędzia i funkcje, które pomagają instytucjom finansowym skutecznie spełniać te wymagania, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie i operacyjną odporność.  

Dzięki ServiceNow, instytucje finansowe mogą skoncentrować się na tym, czy ich bank posiada niezbędne zabezpieczenia oraz czy są odpowiednio chronieni przed zagrożeniami. Dlatego też warto rozważyć wdrożenie platformy ServiceNow jako punktu startowego dla skutecznego spełniania regulacji DORA i zwiększania operacyjnej odporności swojego banku. 

Czy w Twojej organizacji jesteście skutecznie chronieni? Jako eksperci ServiceNow, rozumiemy potencjalne wyzwania, z jakimi mogą się spotkać instytucje finansowe i oferujemy odpowiednie rozwiązania. Porozmawiajmy o tym bezpieczeństwie