Zarządzanie ryzykiem IT – ServiceNow GRC liderem w Magic Quadrant 2020

ServiceNow GRC (Governance, Risk, and Compliance) zostało uznane za lidera rozwiązań do zarządzania ryzykiem IT (ITRM) w najnowszym raporcie Gartner Magic Quadrant* z lipca 2020.

Gartner dokonał przeglądu szeregu rozwiązań ITRM pod kątem możliwości, jakie oferują w obszarze zarządzania ryzykiem wynikającym ze zmian w zarządzaniu cyfrowym, zarządzaniu bezpieczeństwem, zarządzaniu informacją, planowaniem ciągłości działania, informatyką i zgodnością z przepisami bezpieczeństwa. Platforma ServiceNow została w szczególności wyróżniona w raporcie za rozwiązania do oceny i analizy ryzyka, oceny kontroli, a także zarządzania ryzykiem zgodności i przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa.

ServiceNow GRC liderem w Gartner Magic Quadrant 2020

Magic Quadrant w obszarze rozwiązań do zarządzania ryzykiem – ranking z lipca 2020.
Źródło: 2020 Magic Quadrant report for IT Risk Management

ServiceNow GRC – Zarządzanie, Ryzyko, Bezpieczeństwo


ServiceNow GRC (Governance, Risk, and Compliance) specjalizuje się w ocenie i analizie ryzyka, ocenie kontroli, a także zarządzaniu ryzykiem zgodności i bezpieczeństwa cybernetycznego. Od wersji Orlando, ServiceNow GRC zapewnia szereg usprawnień w zakresie oceny ryzyka i wspiera coraz większą liczbę niestandardowych typów oceny ryzyka oraz automatyzację monitorowania kontroli.

Pakiet GRC jest obecnie szeroko stosowany przez organizacje operujące w obszarze usług finansowych, opieki zdrowotnej, edukacji, nauk, a także przez instytucje rządowe. Dla klientów, którzy wybrali ServiceNow, decydującymi aspektami są funkcjonalność platformy, wydajność i mapa drogowa rozwoju, jaki zaplanował dla niej producent. Platforma stanowi jedno źródło danych z róznych obszarów operacyjnych. Oprócz zarządzania ryzykiem, oferuje ona szeroki wybór funkcjonalności, narzędzi do zarządzania przepływami pracy (workflow) oraz procesów, które mogą stanowić cenne źródło danych o ryzyku informatycznym dla GRC.

ServiceNow GRC - przegląd funkcjonalności do zarządzania ryzykiem IT

Źródło: GRC Product documentation / Orlando release

Inne możliwości identyfikowane przez klientów ServiceNow i bardzo przez nich cenione, to zaawansowane integracje z narzędziami zewnętrznymi, wyszukiwanie zasobów cyfrowych i ocena w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Wdrażanie i licencjonowanie GRC


Klienci najczęściej wdrażają platformę na infrastrukturze ServiceNow, nie wyklucza to jednak możliwości implementacji z wykorzystaniem własnej. Platforma jest dostępna poprzez SaaS, w 2 opcjach licencyjnych: wg całkowitej liczby pracowników lub użytkowników nazwanych. Na podstawie doboru wykorzystywanych funkcjonalności i przy uwzględnieniu innych zaimplementowanych procesów, ServiceNow oferuje pakietowanie subskrypcji, co umożliwia optymalizację kosztów.

Dowiedz się więcej


Pełen raport 2020 Magic Quadrant for IT Risk Management znajdziesz tutaj, natomiast jeśli chcesz się dowiedzieć jakie korzyści może przynieść wdrożenie GRC w Twojej organizacji, zapraszamy do kontaktu.


* Gartner Magic Quadrant to metodologia badawcza dostarczająca graficzną reprezentację konkurencyjną 4 typów dostawców IT, operujących na dynamicznie rozwijających się rynkach: Leaders, Visionaries, Niche Players, and Challengers.
 Źródło (EN).