SK ID

ServiceNow HealthCheck dla e-usług 

Bałtycka e-tożsamość

SK ID Solutions to estońska firma specjalizująca się w globalnych rozwiązaniach dotyczących e-tożsamości, które umożliwiają obywatelom różnych krajów logowanie się do e-usług i uzyskanie dostępu do podpisów elektronicznych. Firma współpracuje z blisko 1000 organizacjami, w tym finansowymi, medycznymi, edukacyjnymi oraz innymi e-usługami sektora prywatnego i publicznego. Współpracuje również z rządem estońskim w zakresie wydawania certyfikatów do dowodów osobistych, Mobile-ID, Digi-ID itp. Działa głównie w krajach bałtyckich oraz skandynawskich, gdzie wydała łącznie 3 000 000 tokenów uwierzytelniających.

Wyzwanie: usprawnić pracę platformy

Klient chciał przeprowadzić audyt, aby sprawdzić ogólny stan platformy i rozwinąć niektóre obszary ServiceNow, takie jak wygląd Portalu lub ujednolicenie tłumaczeń. Zmagał się również z niespójnościami we Flow Designer i Workflow Editor. Co więcej, treści powiadomień zawierały nieprawidłowe numery zgłoszeń. Sprawdzenie wydajności platformy w najczęściej używanych obszarach (Incident Management, Change Management, Assets, Service Catalog) było głównym obszarem działań dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa ServiceNow.

Etapy projektu

HealthCheck to usługa świadczona przez SPOC Maintenance & Development Team. Podczas realizacji projektu nasze automatyczne skrypty weryfikowały wydajność platformy klienta. Po zaakceptowaniu proponowanego kosztorysu i zakresu prac, zespół M&D wykonał ręczną i automatyczną ocenę kondycji platformy. Klient otrzymał przejrzysty raport z działań, którego wyniki omówiliśmy podczas dodatkowej sesji i wyjaśniliśmy mu wpływ poszczególnych elementów na całą platformę. Zaproponowaliśmy również dodatkowe warsztaty, aby omówić bardziej złożone zagadnienia. Ostatecznie udało nam się naprawić problematyczne kwestie, związane m.in. z flow na platformie. Nasz zespół M&D zaproponował też dodatkowe usprawnienia, które mogłyby zostać zaimplementowane na platformie klienta – np. proces zarządzania zmianą, ITOM, poprawa bezpieczeństwa. 

Nasza perspektywa

SK ID Solutions chciało skoncentrować się na sprawdzaniu wydajności instancji w często używanych obszarach (zarządzanie incydentami, zarządzanie zmianą, aktywami, katalog usług) oraz na poziomie bezpieczeństwa. Dostarczyliśmy jasne informacje o wynikach inspekcji, które mogą mieć wpływ na instancję i na podstawie wyników zaproponowaliśmy kilka ulepszeń. Podczas pracy z SK ID Solutions dowiedzieliśmy się, jak skutecznie możemy zweryfikować bezpieczeństwo instancji, aby zaproponować efektywny plan wzmocnienia tego aspektu. 

Milena Szklarska-Behlke

Engineering Manager at SPOC

Engineering Manager

Korzyści dla SK ID Solutions

Pełna koordynacja usług, w tym działania ServiceNow

Przejrzysty raport, który był podstawą do dalszych prac i dyskusji

Nieograniczone konsultacje w celu omówienia wyników raportu

Wiedza o nowych funkcjach dostępnych na platformie ServiceNow 

Atrakcyjna cena, niższa niż u konkurencji

Otwarcie platformy i organizacji na dalszy rozwój ServiceNow

Co mówi klient?

HealthCheck to innowacyjne rozwiązanie firmy SPOC. Dzięki niemu szybko odkryliśmy obszary, w których mogliśmy ulepszyć naszą platformę ServiceNow. Specjaliści SPOC wykazali się zaangażowaniem i trafnie zidentyfikowali możliwe usprawnienia. Zespół ma dużą wiedzę na temat platformy ServiceNow. 


Rene Karjus

Internal Services Team Lead at SK ID Solutions