Polpharma biologics

Kompleksowe wdrożenie ITSM u lidera branży farmaceutycznej

Lider innowacji

Polpharma Biologics jest stosunkowo nową i innowacyjną firmą, ale jako część Polpharma S.A. ma prawie stuletnią historię. Firma opracowuje i wytwarza leki biopodobne w trzech zakładach w Polsce i Holandii. Zatrudniając ponad 700 osób i dysponując mocą produkcyjną bioreaktorów wynoszącą 10 000 l, jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych w Europie. Polpharma Biologic, posiadająca w swoim portfolio nowe leki biologiczne i biopodobne, pracuje obecnie nad dwoma lekami innowacyjnymi oraz posiada siedem cząsteczek w portfolio leków biopodobnych.

Główne wyzwanie: spełnienie wymogów w środowisku walidowanym

Polpharma Biologics potrzebowała narzędzia do zarządzania usługami IT, które byłoby stabilne i spełniało rygorystyczne przepisy farmaceutyczne. Wprowadzanie zmian w systemie informatycznym musi przebiegać zgodnie z określonym procesem walidacji, obejmującym udokumentowanie rozwiązania, określenie odpowiedniego poziomu testowania oraz dostarczenie dowodów przeprowadzonych testów. Wszystkie te elementy muszą umożliwiać pełną identyfikowalność. 

Proces walidacji w ServiceNow

Do wdrożenia ITSM ServiceNow firma Polpharma Biologics wybrała SPOC jako partnera biznesowego. Głównym celem było sprostanie złożonej walidacji związanej z przemysłem farmaceutycznym oraz zapewnienie wysokiej jakości, całościowych testów i wymaganej dokumentacji. Po warsztatach dotyczących zakresu, SPOC przygotował dokument specyfikacji wymagań użytkownika jako kluczowy warunek wstępny do rozpoczęcia fazy projektowania i dostawy platformy IT, która rozpoczęła się po pierwszych warsztatach produktowych. Doprowadziło to do dostarczenia wszystkich wymagań, testów i dokumentów. SPOC zapewnił właścicielom procesów i praktykom, jak również społeczności użytkowników końcowych, szkolenie w zakresie platformy ITSM. Narzędzie SPOC PPM wspierało tworzenie treści dokumentów wykorzystywanych w procesie walidacji (FS, DS, CS), dostarczyło danych do macierzy identyfikowalności (RTM) oraz wygenerowało formalne dowody w procesie testowania. Po walidacji, narzędzie ServiceNow ATF umożliwiło przeprowadzenie testów regresyjnych, wspierając Klienta w uaktualnieniach platformy, wdrażaniu nowych modułów ITSM lub tworzeniu specjalistycznych aplikacji biznesowych opartych na ServiceNow. Pierwsze wydanie obejmowało obszary Core Configuration platformy, CMDB i Asset Management, Incident Management, Change Management, Service Portal i Service Catalogue oraz Automated Tool Framework. Projekt zakończył się sukcesem, a Polpharma Biologics pracuje obecnie z platformą ServiceNow, planując dalszy rozwój.

Perspektywa SPOC’a

Marta Piotrowska

Większość wyzwań, w niedawno zakończonym wdrożeniu ServiceNow ITSM, wynikała z wymagań walidacyjnych. Udało się je rozwiązać, dzięki bardzo ścisłej współpracy członków zespołu, ich umiejętnościom analitycznym oraz silnemu zaangażowaniu SPOC i Polpharma Biologics.

Marta Piotrowska

Senior Project Manager at SPOC

Adam Morawski

Jako zespół zyskaliśmy kolejną wspaniałą okazję do zgłębienia branży farmaceutycznej i jej wymagań w zakresie realizacji projektu oraz wszystkich innych podstawowych działań niezbędnych w biznesie farmaceutycznym. Wspólnie przeanalizowaliśmy wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne elementy, aby dostarczyć produkty spełniające wszystkie potrzeby interesariuszy.

Adam Morawski

Consulting Manager at SPOC

Pomyślna realizacja projektu w walidowanym środowisku nie byłaby możliwa bez ścisłej i ciągłej współpracy z naszym Klientem. Mieliśmy solidne podstawy, na których mogliśmy się oprzeć i osiągnąć ostateczny cel projektu.

Adam Niewęgłowski

PMO Leader at SPOC

Senior Project Manager

Consulting Manager

PMO Leader

Co wyróżnia ten projekt?

Ścisła współpraca

Projekt stanowił wyzwanie ze względu na specyfikę przemysłu farmaceutycznego i walidacji procesów. Kluczem do sukcesu były umiejętności analityczne i silne zaangażowanie zarówno zespołu SPOC, jak i Polpharma Biologics.

Różnorodność rozwiązań

Projekt obejmował różne usługi, takie jak produkty do zarządzania usługami IT, synchronizację kluczowych procesów poprzez ustawienie odpowiednich przepływów pracy z procesem GxP, generator PDF (natywna aplikacja SPOC), doradztwo procesowe.

Korzyści z wdrożenia ServiceNow w Polpharma Biologics

Jeden system informatyczny spełniający wszystkie wymagania przemysłu farmaceutycznego, takie jak proces kwalifikacji (IQOQ) i dostęp do dokumentacji ServiceNow CORE for Life Sciences (Compliance Operations Readiness Evidence)

Podniesienie dojrzałości procesów ITSM, przez wdrożenie platformy, dzięki czemu wprowadziliśmy najlepsze praktyki i zautomatyzowane przepływy pracy

Doskonała baza do rozwoju, dodatkowo wzbogacona o odpowiednią dokumentację i szkolenia

Potrzeby regulacyjne i biznesowe odzwierciedlone w platformie

Wbudowane przepływy pracy i procesy charakteryzujące się dużą sprawnością, elastycznością i skalowalnością

Ustrukturyzowane i przejrzyste ramy dla procesów informatycznych

Co powiedział klient?

Gramy w lidze mistrzów i nie możemy sobie pozwolić na niepewność. Duże znaczenie miała dla nas liczba wdrożeń platformy ServiceNow w skali globalnej przy podejmowaniu decyzji, który system wybrać.


Bartłomiej Piernicki

Director Business Technology w Polpharma Biologics

Po raz pierwszy tak rozbudowany system informatyczny działa w całości w walidowanym środowisku. Projekt ten jest równoznaczny z zebraniem doświadczeń, które wykorzystamy, aby każde wdrożenie zakończyć sukcesem w kolejnych projektach informatycznych.


Ireneusz Smoliński

IT Service Management & Application Manager w Polpharma Biologics

Firma SPOC zdobyła nasze pełne zaufanie, dzięki swojej wiedzy. Zespół projektowy składał się z osób, które znały się na technologii. Pracownicy SPOC mają pasję do rozwoju platformy ServiceNow, ale także do pracy z ludźmi. Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji i z pewnością nam się to udało.


Michał Kruszewski

IT Manager w Polpharma Biologics