Sprawny Service Catalog i Portal Management

Veolia

Veolia to międzynarodowa firma, która od 160 lat stoi na czele branży usług środowiskowych. Obecna w 40 krajach, Veolia ugruntowała swoją pozycję jako dynamiczny lider w zarządzaniu zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oferując nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odpadów i energii. Od podejmowania wyzwań związanych ze zmianami klimatu po rozwiązanie problemów związanych z wyczerpywaniem zasobów i degradacją środowiska, Veolia jest zaangażowana w dostarczanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, które napędzają postęp gospodarczy i społeczny.

Główne wyzwanie: zaadresowaanie obciążenia pracą przy pomocy odpowiedniego partnera ServiceNow

Jednym z kluczowych wyzwań Veolii było znalezienie partnera, który mógłby pomóc w powtarzalnych zadaniach i zminimalizować obciążenie ich wewnętrznego zespołu. W miarę jak objętość pracy nadal wzrastała, istniejące zasoby przestały być wystarczające, a firma chciała skoncentrować się na realizowaniu zdefiniowanych celów wewnętrznych. Firma szukała niezawodnego i kompetentnego partnera, który mógłby skutecznie dostarczyć im niezbędne wsparcie w zarządzaniu Service Portalami i katalogami. Zadanie to wymagało wysokiego poziomu umiejętności i doświadczenia – Veolia potrzebowała niezawodnego partnera.

Jak sobie z tym poradziliśmy

Główne wyzwanie Veolii, jakim było znalezienie odpowiedniego partnera, zostało skutecznie rozwiązane dzięki wykorzystaniu obszernych zasobów SPOC. Nasza oferta pokryła różne usługi, w tym aktualizacje, zarządzanie katalogiem usług i kontrolę stanu platformy.

Jako Managed Service Provider byliśmy w stanie tworzyć i ulepszać elementy katalogu usług Veolii, portale usług, definicje SLA i tłumaczenia, zapewniając najwyższe standardy. Skutecznie pracowaliśmy razem z wewnętrznymi zasobami Veolii. Zdołaliśmy złagodzić obciążenie ich zespołu, zwolnić ich zasoby do skupienia się na kluczowych obszarach biznesu i zapewnić, że ich katalogi usług i portale były zarządzane skutecznie.

Perspektywa SPOC

Współpraca z Veolią wniosła zupełnie nowy poziom jakości. Mamy wzajemne zrozumienie i traktujemy siebie jako równych partnerów. W SPOC podchodzimy do wszystkich problemów klienta z dużą zwinnością, a Veolia zapewnia komfortową przestrzeń do przedstawiania naszych pomysłów i sugestii. Zespół Veolii, z którym pracujemy, składa się z fantastycznych osób, co ułatwia nawiązywanie trwałych relacji zarówno w biznesie, jak i na poziomie osobistym.

Milena Szklarska-Behlke

Senior UX/UI Designer at SPOC

Senior UX/UI Designer

Projekt w pigułce

Partnerstwo między Veolią a SPOC przyniosło wiele korzyści, w tym stabilne wsparcie, monitorowanie wydajności i rozwój platformy, gwarantując utrzymanie platformy i zespołu, jednocześnie pozwalając klientowi skupić się na zadaniach strategicznych.

Korzyści dla klienta

Szybkie i profesjonalne wsparcie w zakresie Service Catalog i Service Portal

Udział M&D Operations Manager w kwartalnych spotkaniach organizowanych przez klienta, ułatwiający wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie wsparcia i rozwoju platformy

Skupienie się na realizacji zadań strategicznych związanych z roadmapą poprzez delegowanie niektórych zadań do SPOC

Wsparcie ze strony naszego Service Delivery Manager, zapewniającego odpowiednie zarządzanie sprawami administracyjnymi i technicznymi

Dostęp do innych usług i specjalistów SPOC