Case Study mass media case

Szybka integracja systemów ServiceNow i Jira – case study Gaspol

Na temat Gaspol

Gaspol to lider rynku gazu płynnego w Polsce, będący częścią światowego giganta – SHV Energy. Firma oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu na rynku gazu płynnego doskonale zna dostawców i źródła gazu. Gaspol posiada własną nowoczesną infrastrukturę, w tym trzy terminale przeładunkowe, pięć planów gazu płynnego oraz specjalistyczną flotę zbiorników do transportu skroplonego gazu płynnego (LPG) i ziemnego (LNG). Terminale znajdują się w trzech różnych lokalizacjach, co zapewnia firmie elastyczność w kwestii dostawców. Rozbudowana sieć dilerów, stale rozwijająca się sieć baz dystrybucyjnych i 20 000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski – to wszystko sprawia, że Gaspol jest jedną z czołowych firm multienergetycznych w Europie.

Główne wyzwanie: wiele obszarów, kilka grup

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy zidentyfikowaliśmy cztery główne obszary, wymagające naszej uwagi: ITSM – obsługa zgłoszeń, dotyczących incydentów i ulepszeń || Pomiary procesów i raportowanie || CMDB || Utylizacja zespołu i ewidencja czasu pracy.

Perspektywa SPOC

Adam Bernaś

W trakcie wdrożenia wykorzystaliśmy nowe rozwiązania, które są dostępne na platformie ServiceNow, takie jak Jira Spoke w Integration Hub. Pozwoliło nam to na znacznie szybszą pracę, niż miałoby to miejsce w przypadku pisania w pełni niestandardowej integracji. Rozwiązanie pudełkowe ma swoje ograniczenia, dlatego jednocześnie musieliśmy zająć się wieloma wyjątkami i wprowadzić kilka ulepszeń.

Adam Bernaś

Certified Master Architect at SPOC

Certified Master Architect

Wyzwania:

W ramach pilotażowego wdrożenia zajęliśmy się obsługą incydentów i zgłoszeń, związanych z ulepszeniem obszaru ITSM. W projekcie uczestniczyło kilka stron, w tym:

  • Pracownicy Gaspol odpowiedzialni za koordynowanie całości, przekazanie wymagań i wsparcie testów akceptacyjnych;
  • SHV Energy jako właściciel platformy ServiceNow;
  • Accenture jako firma zarządzająca platformą ServiceNow w imieniu SHV,
  • Sii jako firma zarządzająca platformą Jira w imieniu Gaspol.

Jak się do tego zabraliśmy?

W trakcie pilotażowego wdrożenia razem z interesariuszami zajęliśmy się bezpośrednią integracją systemów ServiceNow i Jira. Zmiana ta dotyczyła nie tylko formularzy zgłaszania incydentów i zadań, ale też mapowania i logiki przetwarzania danych w trakcie wymiany między systemami. Aby praca przebiegała bez zakłóceń, najpierw zajęliśmy się wyjątkami. Do wsparcia integracji ServiceNow wybraliśmy wtyczkę Integration Hub/Jira Spoke. Na bieżąco modyfikowaliśmy działania, podejmowane przez użytkowników końcowych. Było to częścią usprawnień, przeprowadzanych w trakcie sesji testowych. Efektem projektu pilotażowego było wprowadzenie dwukierunkowej, automatycznej integracji systemów ServiceNow i Jira w założonym obszarze wdrożenia.

Fazy ​​projektu

Wdrożenie pilotażowe składało się z kilku etapów, do których należały:

Warsztaty produktowe w celu zebrania wstępnych wymagań klienta wraz z zakładanym mapowaniem między systemami

Spotkanie inaugurujące projekt w celu potwierdzenia głównych celów, zakresu i założeń projektu, zidentyfikowania ryzyka oraz uzgodnienia między głównymi interesariuszami projektu odpowiedzialności, kanałów komunikacji i eskalacji

Wdrożenie rozwiązania oraz wspólne sesje demonstracyjne i testowe

Wprowadzanie zmian i usprawnień oraz testy akceptacyjne

Transfer wiedzy, w tym dokumentów dotyczących architektury wysokiego i niskiego poziomu oraz plan rozwiązań transferowych dla innych środowisk

Pomoc w przeniesieniu kodu rozwiązania między środowiskami klienta oraz ostateczna akceptacja rozwiązania.

Co powiedział klient?

Integracja systemów ServiceNow i Jira pozwoliła naszemu zespołowi znacznie zmniejszyć liczbę używanych narzędzi. Usprawniła też całą procedurę. Opcja bezpośredniego kontaktu, którą umożliwiła synchronizacja komentarzy pomiędzy systemami, skróciła ścieżkę między developerem a zgłaszającym.


Tomasz Kobusiński

Koordynator utrzymania i wdrożeń systemów w Gaspol