Governance, Risk, and Compliance (GRC)

Przenieś bezpieczeństwo swojej organizacji na wyższy poziom dzięki kompleksowemu rozwiązaniu ServiceNow

Zarządzaj ryzykiem
i odpornością
w czasie rzeczywistym

Zwiększ produktywność i obniż koszty dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy w całym przedsiębiorstwie, które wspierają strategię zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC).

Dlaczego warto?

Dowiedz się więcej jak GRC zmieni Twoją organizację

Wypróbuj ServiceNow GRC:

Poprawa odporności biznesowej

Dostosuj inicjatywy w zakresie odporności w całej organizacji. Zarządzaj zakłóceniami poprzez ujednolicony program wsparcia ciągłości i odzyskiwania zdolności działania oraz analizy ryzyka na jednej platformie.

Wgląd w czasie rzeczywistym

Korzystaj z ciągłego monitorowania i dynamicznych pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w zgodność z przepisami w całym przedsiębiorstwie. Podejmuj działania w obszarach wysokiego ryzyka, zakłóceń biznesowych, niezgodności i dostawców.

Zwiększ produktywność

Zwiększ produktywność dzięki zautomatyzowanym, wielofunkcyjnym przepływom pracy oraz wsparciu sztucznej inteligencji. Redukuj błędy i koszty, jednocześnie koncentrując się na zadaniach o wyższej wartości.

Pewne zarządzanie ryzykiem

Zaangażuj użytkowników pierwszej linii dzięki płynnej obsłudze na jednej platformie. Udostępniaj dokładne dane zespołom ds. ryzyka i zgodności z przepisami oraz wykorzystuj wgląd w wewnętrzne audyty.

Szybka reakcja na ryzyko

Błyskawicznie podejmuj decyzje i zatwierdzaj zadania. Dzięki aplikacji mobilnej ServiceNow zawsze masz dostęp do najnowszych danych z dowolnego miejsca.

Przeprowadzanie ocen ryzyka

Zaprojektuj i zaplanuj samoocenę w oparciu o poziom dojrzałości, aby monitorować ryzyko i dokładność kontroli. Oceń ryzyko nieodłączne, oceń skuteczność środków zaradczych i monitoruj ryzyko rezydualne.

Więcej

Ciągłe raportowanie i monitoring

Identyfikacja, zarządzanie i raportowanie ryzyka oraz innych istotnych informacji w jednym miejscu. Zdefiniuj progi i monitoruj kluczowe ryzyka i obiekty kontrolne, aby szybko identyfikować zmiany w profilu ryzyka.

Zautomatyzowane testowanie

Zastąp sporadyczne testy ciągłym monitorowaniem, aby szybciej identyfikować naruszenia i reagować. Skróć czas naprawy z dni do minut dzięki wykorzystaniu AI/ML do przypisywania, grupowania i sugerowania działań.

Zarządzanie zasadami i zgodnością

Zautomatyzuj cykle życia korzystając z najlepszych praktyk, ujednolicając procesy zgodności i zwiększając ich skutecznoścć aby lepiej zarządzać zgodnością korporacyjną.

Przeczytaj ebooka o regulacji DORA i cyberbezpieczeństwie

Skorzystaj z wiedzy ekspertów ServiceNow

Dzięki ServiceNow, instytucje finansowe mogą skoncentrować się na tym, czy  posiadają niezbędne zabezpieczenia oraz czy są odpowiednio chronione przed zagrożeniami.

Implementacja modułów GRC od ServiceNow umożliwia nie tylko kompleksową kontrolę zabezpieczeń, ale i przewidywanie potencjalnych ryzyk, co jest kluczowym elementem strategii osiągania zgodności z dyrektywą DORA i zwiększenia odporności operacyjnej organizacji.

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem wpływa na zwiększenie operacyjnej odporności organizacji, która to z kolei ma istotny wpływ na ciągłość działania i efekty biznesowe.

Wykorzystując ServiceNow organizacje mogą inteligentnie koordynować i monitorować ryzyka związane z wyzwaniami technologicznymi jak i ryzykami bezpieczeństwa. Pomagamy organizacjom wprowadzać innowacje za pomocą zintegrowanego rozwiązania IRM, które monitoruje ryzyko pomiędzy ludźmi, procesami i systemami w czasie rzeczywistym.

Kluczem jest umiejętność wbudowania automatyzacji w każdy aspekt ryzyka i zarządzania zgodnością (compliance), od pierwszej do trzeciej linii wsparcia, we wszystkich działach i systemach.

Piotr Górnikiewicz

Business Development Manager

Krzysztof Patyk

Senior ServiceNow Consultant

Piotr Górnikiewicz

Business Development Manager

Dzięki ServiceNow, instytucje finansowe mogą skoncentrować się na tym, czy  posiadają niezbędne zabezpieczenia oraz czy są odpowiednio chronione przed zagrożeniami.

Implementacja modułów GRC od ServiceNow umożliwia nie tylko kompleksową kontrolę zabezpieczeń, ale i przewidywanie potencjalnych ryzyk, co jest kluczowym elementem strategii osiągania zgodności z dyrektywą DORA i zwiększenia odporności operacyjnej organizacji.

Krzysztof Patyk

Senior ServiceNow Consultant

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem wpływa na zwiększenie operacyjnej odporności organizacji, która to z kolei ma istotny wpływ na ciągłość działania i efekty biznesowe.

Wykorzystując ServiceNow organizacje mogą inteligentnie koordynować i monitorować ryzyka związane z wyzwaniami technologicznymi jak i ryzykami bezpieczeństwa. Pomagamy organizacjom wprowadzać innowacje za pomocą zintegrowanego rozwiązania IRM, które monitoruje ryzyko pomiędzy ludźmi, procesami i systemami w czasie rzeczywistym.

Kluczem jest umiejętność wbudowania automatyzacji w każdy aspekt ryzyka i zarządzania zgodnością (compliance), od pierwszej do trzeciej linii wsparcia, we wszystkich działach i systemach.

Dlaczego GRC/IRM?

Co zyskasz dzięki modułowi GRC w ServiceNow?

Zarządzanie polityką i zgodnością: Automatyzacja cyklu życia, ujednolicenie procesów zgodności i zapewnienie ich skuteczności w celu lepszego zarządzania zgodnością korporacyjną.
Zarządzanie ryzykiem: Ciągłe monitorowanie ryzyka w celu identyfikacji zagrożeń o dużym wpływie ułatwia podejmowanie skutecznych decyzji.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym: Ciągłe monitorowanie ryzyka i obiektów kontrolnych w celu zminimalizowania strat. Zrozumienie i zarządzanie ryzykiem między domenami przy użyciu danych obejmujących całe przedsiębiorstwo oraz elastycznych ocen.
Zarządzanie odpornością operacyjną: Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w odporność swojej technologii, ludzi, procesów i obiektów. Przewiduj, zapobiegaj i reaguj na zakłócenia biznesowe. Obsługuj klientów, dostarczaj produkty i chroń swoich pracowników.
Zarządzanie zmianami regulacyjnymi: Nadążaj za dzisiejszym złożonym krajobrazem regulacyjnym dzięki integracji z wiodącymi dostawcami treści. Proaktywnie zarządzaj zmianami regulacyjnymi, aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się ramom, wytycznym i najlepszym praktykom.
Zarządzanie audytami: Wykorzystaj dane o ryzyku, aby określić zakres i priorytety planów audytów oraz zautomatyzować procesy międzyfunkcyjne. Priorytetyzacja audytów wewnętrznych przy użyciu danych o ryzyku i informacji o organizacji w celu wyeliminowania powtarzających się ustaleń audytu, zwiększenia pewności audytu i jego wydajności.

Interesuje Cię ServiceNow GRC?

Porozmawiajmy jak ulepszyć zarządzanie ryzykiem w Twojej organizacji