Strategic Portfolio Management

Jedna platforma do automatyzacji zarządzania projektami

Zyskaj pełną kontrolę nad procesami

Zarządzaj zasobami, produktami, projektami i portfolio aplikacji dzięki wydajnym procesom workflow.

DLACZEGO WARTO?

Jedna platforma, wiele możliwości

Wypróbuj ServiceNow SPM: 

Rejestracja pomysłów na zmianę

Zarządzanie innowacjami jest strategicznym podejściem do promowania, zbierania i zarządzania pomysłami z których mogą powstać ciekawe inwestycje.

Zarządzanie popytem

System pozwala na zarządzanie popytem na produkty lub usługi w kontrolowany sposób tak aby zaspokoić potrzeby naszych klientów i maksymalizować efektywność przedsiębiorstwa.

Kontrola kosztów na etapie pomysłu

Już na etapie zarządzania potrzebą zmiany mamy możliwość oszacowania kosztów planowanego zespołu, wymaganego oprogramowania czy sprzętu. Takie planowanie ułatwia nam podjęcie decyzji na przejście od pomysłu do realizacji we właściwym czasie.

Otwieranie nowych projektów

Dzięki zarządzaniu projektem w jednym systemie możemy decydować w którym momencie przejść z poziomu propozycji do formalnego projektu. Cała praca związana z planowanymi kosztami i zespołem będzie automatycznie przeniesiona w momencie otwierania projektu.

Zarządzanie zasobami

Zarówno w zarządzaniu popytem jak i podczas planowania projektu system daje nam możliwość przypisywania i blokowania pracowników do poszczególnych zadań na podstawie ich roli i umiejętności.

Planowanie kosztów

Poprzez dopisywanie poszczególnych pracowników do projektu jesteśmy w stanie wyliczyć planowany koszt pracy zespołu. Wydatki pozaprojektowe mogą być dodane jako koszt a następnie doliczane do finalnego/aktualnego kosztu projektu.

Więcej

Zarządzanie portfelem usług

Dzięki Strategic Planning Workspace jesteśmy w stanie sprawdzić stopień zaawansowania projektów w danym portfolio usług. W szybkim tempie możemy zareagować na opóźnienia lub zaplanować kolejne działania.

Miara projektu

Przejrzyste raporty zebrane na łatwo dostępnym dashboardzie pomagają nam w codziennym kontrolowaniu opónień, ryzyk, kosztów oraz planowanych zysków.

Zarządzanie czasem pracowników

Pracownik przypisany do poszczególnych zadań ma możliwość zarejestrowania przepracowanego czasu bezpośrednio do zadania pod projektem. Takie godziny przeliczane są zgodnie ze stawką i dodawane do aktualnych kosztów projektu.

Widoczność w zakresie 360 stopni, która zwiększy wartość w całej organizacji

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach projektowych

Wdrożenie SPM w ServiceNow pozwala organizacjom skutecznie dostosować swoje projekty i programy do celów strategicznych.

Jedną z kluczowych zalet ServiceNow SPM jest możliwość centralizacji wszystkich danych projektu, co ułatwia zarządzanie i kontrolę.

Dzięki ServiceNow SPM możemy wcześnie identyfikować i ograniczać ryzyko, zapewniając realizację projektów zgodnie z planem i w ramach budżetu.

W miarę jak organizacje rosną pod względem wielkości i złożoności, dla kadry kierowniczej kluczowe staje się posiadanie pełnej widoczności i kontroli nad projektami.

SPM może zrewolucjonizować operacje biznesowe. Pomaga zespołom dostosować swoje wysiłki do celów strategicznych i osiągnąć sukces.

Integruje wszystkie procesy związane z projektami, od zarządzania pomysłami po rozwój Agile, od planowania finansowego po śledzenie czasu, zwiększając transparentność.

Agnieszka Kozłowska

Senior ServiceNow Solution Consultant

Paweł Rogowski

PreSales Consultant

Agnieszka Kozłowska

Senior ServiceNow Solution Consultant

Wdrożenie SPM w ServiceNow pozwala organizacjom skutecznie dostosować swoje projekty i programy do celów strategicznych.

Jedną z kluczowych zalet ServiceNow SPM jest możliwość centralizacji wszystkich danych projektu, co ułatwia zarządzanie i kontrolę.

Dzięki ServiceNow SPM możemy wcześnie identyfikować i ograniczać ryzyko, zapewniając realizację projektów zgodnie z planem i w ramach budżetu.

Paweł Rogowski

PreSales Consultant

W miarę jak organizacje rosną pod względem wielkości i złożoności, dla kadry kierowniczej kluczowe staje się posiadanie pełnej widoczności i kontroli nad projektami.

SPM może zrewolucjonizować operacje biznesowe. Pomaga zespołom dostosować swoje wysiłki do celów strategicznych i osiągnąć sukces.

Integruje wszystkie procesy związane z projektami, od zarządzania pomysłami po rozwój Agile, od planowania finansowego po śledzenie czasu, zwiększając transparentność.

Dlaczego SPM?

Co zyskasz dzięki ServiceNow SPM?

Idea Portal: Portal dostępny dla biznesu do łatwego rejestrowania i kategoryzowania potrzeb organizacji oraz potencjalnych inwestycji.

Demand Management: Aplikacja pozwala nam w planowany i kontrolowany sposób zaspokoić potrzeby naszego biznesu lub klientów. Już na tym etapie jesteśmy w stanie wyliczyć potencjalny koszt i czas realizacji.

Project Management: Aplikacja, która pomaga w zarządzaniu projektami, zadaniami i zasobami. Można tworzyć i zarządzać zarówno małymi projektami z kilkoma zadaniami, jak i dużymi portfelami, które zawierają złożone zadania z różnymi relacjami i zależnościami.

Resource and Finance Management: Sprawdzanie dostępności pracowników i przypisywanie ich do projektów pozwala nam wyliczyć koszt projektu i oszacować potencjalny zysk.

Agile Development and SAFE: Aplikacje pomaga we wprowadzeniu elastycznego i zwinnego działania w dużym przedsiębiorstwie, umożliwiając opracowywanie i dostarczanie oprogramowania z mniejszą liczbą usterek w najkrótszym możliwym czasie.

Strategic Planning Workspace: Planowanie portfolio usług i analiza obecnego stanu możliwa jest dzięki Strategic Planning Workspace. Czas, ryzyko i utylizacja pracowników dostępna dla każdego projektu pod kapeluszem wybranego portfela w jednym miejscu.

Porozmawiajmy o SPM

Wybierz najlepsze narzędzie do zarządzania projektami i ryzykiem