Security Operations (SecOps)

Przenieś bezpieczeństwo swojej organizacji na wyższy poziom dzięki kompleksowemu rozwiązaniu ServiceNow

Uzyskaj pełny wgląd w sieć swoich zabezpieczeń

Uzyskaj pełną widoczność i kontrolę nad bezpieczeństwem swojej organizacji dzięki scentralizowanej platformie, oferującej kompleksowy przegląd luk w zabezpieczeniach i incydentów bezpieczeństwa – wszystko w jednym miejscu.

Dlaczego warto?

Te scenariusze brzmią znajomo?  

Wypróbuj ServiceNow SecOps:

Zwiększ odporność cybernetyczną

Wzmocnij swoją odporność cybernetyczną i zarządzanie podatnościami, jednocześnie znacznie skracając czas reakcji na zagrożenie.

Proaktywnie zarządzaj zagrożeniami

Uzyskaj wgląd w stan bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i szybko ustalaj priorytety zagrożeń na dużą skalę.

Popraw swój czas reakcji

Zwiększ wydajność, efektywność i wiedzę zespołu, jednocześnie usprawniając ogólne procesy.

Scentralizuj narzędzia bezpieczeństwa

Skonsoliduj różne aplikacje bezpieczeństwa w jedną zintegrowaną platformę, ujednolicając wysiłki w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia optymalnej ochrony i płynnej koordynacji.

Zminimalizuj powierzchnie cyberataków

Zapewnij zespołom IT i zespołom ds. luk w zabezpieczeniach wspólną przestrzeń roboczą i możliwości automatyzacji w celu szybkiego usuwania zagrożeń.

Ogranicz kwestie bezpieczeńtwa w chmurze

Mitygacja naruszeń bezpieczeństwa, luk w zabezpieczeniach i zakłóceń w środowisku chmury, skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem zabezpieczeń.

Więcej

Ogranicz zakłócenia w działaniu aplikacji

Minimalizacja błędów konfiguracji i zapewnienie płynnej integracji zmian kodu aplikacji z regułami wdrażania.

Usprawnij procedury audytu

Proaktywnie eliminuj znane luki w zabezpieczeniach i automatycznie egzekwuj zgodność z odpowiednimi standardami, optymalizując procesy audytu.

Wyeliminuj zaległości i pożeracze czasu

Pożegnaj się z ręcznymi zadaniami, arkuszami kalkulacyjnymi i zastąp je usprawnionymi, powtarzalnymi i skalowalnymi przepływami pracy.

Znasz te sytuacje z codziennej pracy?

Zarządzaj scentralizowaną bazą aplikacji dzięki SecOps

ServiceNow SecOps odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym środowisku cyberbezpieczeństwa. Jest jak most łączący zespoły ds. bezpieczeństwa i operacji, dzięki czemu reagowanie na zagrożenia jest bardziej wydajne i szybsze.

Nie chodzi tylko o automatyzację incydentów bezpieczeństwa, ale także o wspieranie kultury pracy zespołowej i wspólnej odpowiedzialności.

Mówiąc najprościej, korzystanie z SecOps w ServiceNow jest mądrym posunięciem dla każdej organizacji – łączy wydajność z solidnym bezpieczeństwem w celu ochrony zasobów cyfrowych.

Dzięki platformie ServiceNow i jej rozwiązaniu Security Operations organizacje mogą zintegrować swoje procesy bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko błędów.

Automatyzacja i centralizacja danych w ServiceNow umożliwia skuteczne zarządzanie incydentami i reagowanie na nie, pomagając sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i podnosząc jakość usług.

Krzysztof Klamycki

Krzysztof Klamycki

Maintenance & Development Manager

Tomasz Prokopowicz

Senior Project Manager and coordinator of the Information Security Management System

Krzysztof Klamycki

Krzysztof Klamycki

Maintenance & Development Manager

ServiceNow SecOps odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym środowisku cyberbezpieczeństwa. Jest jak most łączący zespoły ds. bezpieczeństwa i operacji, dzięki czemu reagowanie na zagrożenia jest bardziej wydajne i szybsze.

Nie chodzi tylko o automatyzację incydentów bezpieczeństwa, ale także o wspieranie kultury pracy zespołowej i wspólnej odpowiedzialności.

Mówiąc najprościej, korzystanie z SecOps w ServiceNow jest mądrym posunięciem dla każdej organizacji – łączy wydajność z solidnym bezpieczeństwem w celu ochrony zasobów cyfrowych.

Tomasz Prokopowicz

Senior Project Manager and coordinator of the Information Security Management System

Dzięki platformie ServiceNow i jej rozwiązaniu Security Operations organizacje mogą zintegrować swoje procesy bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko błędów.

Automatyzacja i centralizacja danych w ServiceNow umożliwia skuteczne zarządzanie incydentami i reagowanie na nie, pomagając sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem i podnosząc jakość usług.

Dlaczego SecOps?

Co zyskasz dzięki ServiceNow Security Operations?? 

Ustrukturyzowane i przejrzyste ramy procesów IT w ramach ServiceNow SecOps zapewniają nieograniczoną elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie wydajność i skuteczność.

ServiceNow SecOps oferuje wbudowane przepływy pracy i procesy, które płynnie integrują różne narzędzia bezpieczeństwa w ujednolicony system oparty na chmurze, zmniejszając złożoność i usprawniając współpracę.

SecOps to przyszłościowe narzędzie z jasno określonym planem działania, stale wprowadzające innowacje i dotrzymujące kroku stale zmieniającemu się krajobrazowi technologicznemu, zapewniając, że operacje bezpieczeństwa wyprzedzają pojawiające się zagrożenia.

Kompleksowy wgląd w środowisko bezpieczeństwa za pośrednictwem scentralizowanej platformy zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym i kontrolę nad lukami w zabezpieczeniach, zagrożeniami i incydentami.

SecOps ułatwia płynną współpracę i komunikację między zespołami ds. bezpieczeństwa, przełamując silosy i umożliwiając koordynację międzyfunkcyjną w celu skutecznego zarządzania incydentami bezpieczeństwa i reagowaniem na nie.

Usprawnienie powtarzalnych zadań zmniejsza manualny wkład i uwalnia cenny czas dla zespołów bezpieczeństwa, które mogą skupić się na proaktywnym reagowaniu na zagrożenia i inicjatywach strategicznych.

Interesuje Cię ServiceNow SecOps?

Porozmawiajmy