DORA w ServiceNow

Spełnij wymogi DORA oraz wzmocnij poziom cyberbezpieczeństwa w swojej organizacji

Zapewnij zgodność
z DORA

Zabezpiecz swoją krytyczną infrastrukturę i dane. Proaktywnie zarządzaj ryzykiem.

Złożoność wymagań rozporządzenia DORA referuje do wymagań definiowanych i wdrażanych już wcześniej przez lokalnych regulatorów na wielu rynkach Unii Europejskiej.

Należy jednak mieć na względzie, że regulacja ta oprócz swojego porządkującego charakteru włącza w te wymagania szereg nowych podmiotów i stara się zapewnić ich spójne funkcjonowanie w organizacji.

„Odporność cyfrowa” ma stanowić kolejny stopień w budowaniu dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem. Dlatego chętnie pomożemy Twojej organizacji w zapewnieniu zgodności i udoskonaleniu wewnętrznych procesów z wykorzystaniem Service Now.

Możliwości ServiceNow wspierają wszystkie 5 filarów regulacji DORA, co czyni go idealnym narzędziem do wykorzystania podczas wdrażania wymagań DORA w Twojej organizacji.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie zgodności z regulacjami DORA wymaga również zaangażowania organizacyjnego, szkoleń i współpracy z zespołami prawnymi i zespołami ds. zgodności.

Jacek Knopik

Cyber Security Consultant

Krzysztof Patyk

Senior Solution ServiceNow Consultant

Jacek Knopik

Cyber Security Consultant

Złożoność wymagań rozporządzenia DORA referuje do wymagań definiowanych i wdrażanych już wcześniej przez lokalnych regulatorów na wielu rynkach Unii Europejskiej.

Należy jednak mieć na względzie, że regulacja ta oprócz swojego porządkującego charakteru włącza w te wymagania szereg nowych podmiotów i stara się zapewnić ich spójne funkcjonowanie w organizacji.

„Odporność cyfrowa” ma stanowić kolejny stopień w budowaniu dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem. Dlatego chętnie pomożemy Twojej organizacji w zapewnieniu zgodności i udoskonaleniu wewnętrznych procesów z wykorzystaniem Service Now.

Krzysztof Patyk

Senior Solution ServiceNow Consultant

Możliwości ServiceNow wspierają wszystkie 5 filarów regulacji DORA, co czyni go idealnym narzędziem do wykorzystania podczas wdrażania wymagań DORA w Twojej organizacji.

Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie zgodności z regulacjami DORA wymaga również zaangażowania organizacyjnego, szkoleń i współpracy z zespołami prawnymi i zespołami ds. zgodności.

Dlaczego warto?

Jedna platforma, wiele korzyści

Obsługa 5 obszarów DORA

ServiceNow obsługuje: Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT, Zarządzanie incydentami związanymi z ICT, Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej, Zarządzanie ryzykiem ze strony Zewnętrznych Dostawców Usług ICT i Ustalenia dotyczące wymiany informacji.

Oszczędność czasu i wysiłku

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia we wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem i przestrzeganiu wymogów regulacyjnych.

Optymalizacja kosztów

Utrzymuj koszty przestrzegania przepisów na niskim poziomie wykorzystując nowoczesną technologię w celu przeprowadzenia automatycznych testów, uruchamiając dashboardy i złożone testowanie scenariuszy.

Wgląd w ryzyka w czasie rzeczywistym

Interaktywne raporty w ServiceNow pozwolą zrozumieć pierwotną przyczynę incydentów i powtarzających się problemów, tak by skutecznie wdrożyć działania zaradcze.

Zarządzanie ryzykiem dostawców zewnętrznych

Uzyskaj przejrzystość swoich zewnętrznych dostawców usług ICT proaktywnie zarządzając ryzykiem i minimalizując liczby incydentów, zamiast tylko reagować na awarie, które dotykają Twoich klientów.

Zwiększona współpraca zespołów

Wspieraj współpracę między zespołami poprzez ServiceNow, w ramach jednego wspólnego procesu dostarczającego automatyzację, wsparcie AI i audytowalność.

Skontaktuj się

Przygotuj się na dyrektywę DORA

Audyt procedur i systemów

Opracowanie planu dostosowania

Analiza ryzyka

Wdrożenie zmian i aktualizacji

Szkolenia i monitorowanie

Wdrożenie modułów ServiceNow

Nowoczesna odpowiedź na Twoje potrzeby

Przeprowadzamy szczegółowy audyt istniejących procedur oraz systemów zarządzania, identyfikując obszary, które wymagają dostosowania do nowych przepisów. Analiza obejmuje zarówno aspekty operacyjne, jak i technologiczne.

Warsztaty dostosowane do potrzeb

Na podstawie wyników audytu wspólnie z klientem opracowujemy plan dostosowania. Celem jest skuteczne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez nowe przepisy, dlatego skupiamy się na procedurach operacyjnych i technologicznych.

Wnikliwa ocena

Opracowujemy metodykę analizy ryzyka dla organizacji oraz dostawców usług ICT. Badamy ofertę produktową i usługową klienta oraz dokonujemy analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Przeprowadzamy również pierwszą iterację oceny ryzyka.

Kompleksowe wsparcie

Przeprowadzamy klienta krok po kroku wdrażając nowe procedury i aktualizując systemy zarządzania ryzykiem w organizacji. Działamy skrupulatnie, minimalizując zakłócenia w bieżącej działalności firmy.

Specjalistyczne szkolenia

Po wdrożeniu systemu monitorujemy skuteczność dostosowań dokonując regularnych przeglądów procedur i systemów. Działamy elastycznie, dopasowując swoje podejście do zmieniającego się otoczenia prawnego. Organizujemy szkolenia dla pracowników skoncentrowane na zrozumieniu przepisów, ich zastosowaniu w codziennej pracy oraz świadomości konieczności stosowania się do nowych standardów.

Plan wdrożenia

W zależności od celów opracowujemy plan wdrożenia wymaganych modułów ServiceNow w Twojej organizacji. Pomożemy i przeprowadzimy Cię przez proces implementacji niezbędnych modułów takich jak ITSM, IRM, TPRM, BCM czy SecOps.

Audyt procedur i systemów

Nowoczesna odpowiedź na Twoje potrzeby

Przeprowadzamy szczegółowy audyt istniejących procedur oraz systemów zarządzania, identyfikując obszary, które wymagają dostosowania do nowych przepisów. Analiza obejmuje zarówno aspekty operacyjne, jak i technologiczne.

Opracowanie planu dostosowania

Warsztaty dostosowane do potrzeb

Na podstawie wyników audytu wspólnie z klientem opracowujemy plan dostosowania. Celem jest skuteczne spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez nowe przepisy, dlatego skupiamy się na procedurach operacyjnych i technologicznych.

Analiza ryzyka

Wnikliwa ocena

Opracowujemy metodykę analizy ryzyka dla organizacji oraz dostawców usług ICT. Badamy ofertę produktową i usługową klienta oraz dokonujemy analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Przeprowadzamy również pierwszą iterację oceny ryzyka.

Wdrożenie zmian i aktualizacji

Kompleksowe wsparcie

Przeprowadzamy klienta krok po kroku wdrażając nowe procedury i aktualizując systemy zarządzania ryzykiem w organizacji. Działamy skrupulatnie, minimalizując zakłócenia w bieżącej działalności firmy.

Szkolenia i monitorowanie

Specjalistyczne szkolenia

Po wdrożeniu systemu monitorujemy skuteczność dostosowań dokonując regularnych przeglądów procedur i systemów. Działamy elastycznie, dopasowując swoje podejście do zmieniającego się otoczenia prawnego. Organizujemy szkolenia dla pracowników skoncentrowane na zrozumieniu przepisów, ich zastosowaniu w codziennej pracy oraz świadomości konieczności stosowania się do nowych standardów.

Wdrożenie modułów ServiceNow

Plan wdrożenia

W zależności od celów opracowujemy plan wdrożenia wymaganych modułów ServiceNow w Twojej organizacji. Pomożemy i przeprowadzimy Cię przez proces implementacji niezbędnych modułów takich jak ITSM, IRM, TPRM, BCM czy SecOps.

W SPOC zapewnimy Ci:

Zespół ekspertów ds. ryzyka i entuzjastów technologii

Unikamy akademickich schematów, skupiając się na spersonalizowanych rozwiązaniach

Międzynarodowe standardy światowej klasy

Gwarancja skuteczności i najwyższej jakości

Płynna integracja i automatyzacja kluczowych funkcji biznesowych

Doradzamy i wdrażamy najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem

Unikalne połączenie wiedzy merytorycznej oraz wiedzy technologicznej

Personalizowane rozwiązania w oparciu o konkretne moduły ServiceNow

Czy Twoja infrastruktura jest gotowa na DORĘ?

Sprawnie zarządzaj zgodnością z obecnymi i przyszłymi przepisami

Potrzebujesz konsultacji?

Porozmawiajmy o DORZE w ServiceNow