NIS2 w ServiceNow

Spełnij wymogi NIS2 oraz wzmocnij poziom cyberbezpieczeństwa w Twojej organizacji

Zapewnij zgodność z NIS2

Zabezpiecz swoją krytyczną infrastrukturę i dane. Zwiększ poziom swojego cyberbezpieczeństwa.

Choć nie jest to najważniejszy element dyrektywy NIS2 to właśnie wysokość kar może być najbardziej skutecznym katalizatorem do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Z mojego punktu widzenia ważnym narzędziem w tym zakresie jest właśnie zarządzanie ryzykiem, dzięki któremu nie tylko możemy potwierdzić zgodność, ale również określić priorytety i stworzyć uzasadnienie biznesowe dla inwestycji.

Z przyjemnością pomożemy Ci zbudować lub rozwinąć proces zarządzania ryzykiem budując wewnętrzne kompetencje i zapewniając niezbędną wiedzę metodyczną i benchmark rynkowy oraz pokażemy Ci jak możesz do tego wykorzystać  Service Now.

Pomyślne wdrożenie NIS2 wymaga holistycznego podejścia, obejmującego ludzi, procesy i technologię.

Istotna jest współpraca między działami, jasna komunikacja i zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo.

ServiceNow może wspierać Cię na drodze do wdrożenia NIS2, pełniąc funkcję centralnego miejsca, umożliwiającego efektywną współpracę i zapewnianie zgodności w całej organizacji.

Jacek Knopik

Cyber Security Consultant

Krzysztof Patyk

Senior Solution ServiceNow Consultant

Jacek Knopik

Cyber Security Consultant

Choć nie jest to najważniejszy element dyrektywy NIS2 to właśnie wysokość kar może być najbardziej skutecznym katalizatorem do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Z mojego punktu widzenia ważnym narzędziem w tym zakresie jest właśnie zarządzanie ryzykiem, dzięki któremu nie tylko możemy potwierdzić zgodność, ale również określić priorytety i stworzyć uzasadnienie biznesowe dla inwestycji.

Z przyjemnością pomożemy Ci zbudować lub rozwinąć proces zarządzania ryzykiem budując wewnętrzne kompetencje i zapewniając niezbędną wiedzę metodyczną i benchmark rynkowy oraz pokażemy Ci jak możesz do tego wykorzystać  Service Now.

Krzysztof Patyk

Senior Solution ServiceNow Consultant

Pomyślne wdrożenie NIS2 wymaga holistycznego podejścia, obejmującego ludzi, procesy i technologię.

Istotna jest współpraca między działami, jasna komunikacja i zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo.

ServiceNow może wspierać Cię na drodze do wdrożenia NIS2, pełniąc funkcję centralnego miejsca, umożliwiającego efektywną współpracę i zapewnianie zgodności w całej organizacji.

Dlaczego warto?

Jedna platforma, wiele korzyści

Oszczędność czasu i zasobów

Road Mapa dla NIS2, którą dla Ciebie opracujemy pozwoli na efektywne zarządzanie zasobami i czasem. Dzięki naszemu wsparciu Twoja firma zyska solidne fundamenty do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2, minimalizując przy tym ryzyko nadmiernych nakładów finansowych.

Ujednolicone procedury

Dążymy do ograniczenia biurokracji do absolutnego minimum, oferując dokumentację precyzyjnie dopasowaną do unikalnych potrzeb Twojej firmy, ujednoliconą i przejrzystą. Celem naszych działań jest przygotowanie Twojej organizacji do efektywnego spełnienia nowych regulacji.

Najlepsze praktyki

Każdy krok w procesie implementacji dyrektywy jest monitorowany i zgodny z najlepszymi praktykami. Daje Ci to pewność, że Twoja firma efektywnie realizuje niezbędne przepisy. Nasze zaangażowanie w ten proces pozwala na bezproblemowe wdrożenie wymaganych zmian, minimalizując ryzyko i zwiększając bezpieczeństwo operacyjne Twojej organizacji.

Integracja zarządzania ryzykiem

Ograniczenie kosztów związanych z oceną ryzyka, reagowaniem na incydenty i zarządzaniem zabezpieczeniami. Dzięki zbudowanemu ekosystemowi, łatwiej jest wprowadzić nowe wymogi, takie jak AI ACT czy CRA, zapewniając płynne dostosowanie do przyszłych dyrektyw.

Kompleksowe szkolenia

Szkolenia będące elementem usługi nie tylko podnoszą świadomość i odporność Twojej organizacji na zagrożenia cybernetyczne, ale również pokazują praktyczne korzyści płynące ze stosowania systemu cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach organizacji.

Gwarancja spełniania dyrektyw

Zapewniamy pełne wsparcie związane z cyberbezpieczeństwem oraz zgodnością z dyrektywą NIS2. Dzięki integracji narzędzi IT, zyskasz nieocenioną pomoc konsultantów, którzy mają niezbędne doświadczenie, aby pomóc Ci utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa.

Skontaktuj się

Przygotuj się na dyrektywę NIS2

Ocena przygotowania do NIS2

Dokumentacja techniczna

Nadzór nad zmianami

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

Szkolenia i warsztaty NIS2

Cyber Support 

Dokładna analiza

W usłudze oceny przygotowania do Dyrektywy NIS2, dokładnie analizujemy, jakie wymagania musi spełnić Twoja organizacja, aby osiągnąć pełną zgodność z nowymi przepisami.

Przykładamy dużą wagę do ustalenia priorytetów, co umożliwia skoncentrowanie się na najbardziej krytycznych aspektach przy jednoczesnym oszacowaniu kosztów i opracowaniu realistycznego harmonogramu działań.

Wnikliwa dokumentacja

Przygotujemy, zweryfikujemy i zaktualizujemy dokumentację w pełni zgodną z wymaganiami Dyrektywy NIS2. Nasze działania skupiają się na kompleksowym opracowaniu dokumentów dotyczących cyber bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz infrastruktury krytycznej wykorzystywanych przez Twoją organizację.

Będziemy również zajmować się politykami, procedurami i instrukcjami niezbędnymi do całkowitego spełnienia wymogów dyrektywy.

Roadmapa dla NIS2

W procesie dostosowania do Dyrektywy NIS2, Twoja organizacja będzie współpracować z wieloma dostawcami, co wymaga skrupulatnego nadzoru nad wprowadzanymi zmianami.

Oferujemy wsparcie w weryfikacji tych zmian, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z ustaloną Road Mapą dla NIS2, którą opracowaliśmy na etapie Oceny przygotowania organizacji do wdrożenia dyrektywy.

Integracja norm i dyrektyw

Twoja organizacja już dostosowała się do wielu dyrektyw i norm wymagających efektywnego zarządzania ryzykiem, takich jak RODO, KSC, Zarządzanie Ciągłością Działania, Bezpieczeństwo Informacji i inne.

Naszym zadaniem jest integracja dokumentacji, zadań i procesów związanych z tymi regulacjami, aby stworzyć spójny system zarządzania ryzykiem.

Przeszkolony zespół

Organizujemy dedykowane szkolenia zamknięte dla zespołów operacyjnych oraz kadry zarządzającej, które zgodnie z wymogami NIS2, muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie tej dyrektywy.

Monitoring i testowanie

Usługa zapewnia wszechstronne wsparcie cybernetyczne, w tym konsultacje, nadzór nad audytami, zarządzanie incydentami oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i raportów.

Specjalizujemy się w organizacji i nadzorze audytów bezpieczeństwa, oferując regularne monitorowanie i testowanie procedur bezpieczeństwa, a także opracowywanie strategii operacyjnych i strategicznych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Ocena przygotowania do NIS2

Dokładna analiza

W usłudze oceny przygotowania do Dyrektywy NIS2, dokładnie analizujemy, jakie wymagania musi spełnić Twoja organizacja, aby osiągnąć pełną zgodność z nowymi przepisami.

Przykładamy dużą wagę do ustalenia priorytetów, co umożliwia skoncentrowanie się na najbardziej krytycznych aspektach przy jednoczesnym oszacowaniu kosztów i opracowaniu realistycznego harmonogramu działań.

Dokumentacja techniczna

Wnikliwa dokumentacja

Przygotujemy, zweryfikujemy i zaktualizujemy dokumentację w pełni zgodną z wymaganiami Dyrektywy NIS2. Nasze działania skupiają się na kompleksowym opracowaniu dokumentów dotyczących cyber bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz infrastruktury krytycznej wykorzystywanych przez Twoją organizację.

Będziemy również zajmować się politykami, procedurami i instrukcjami niezbędnymi do całkowitego spełnienia wymogów dyrektywy.

Nadzór nad zmianami

Roadmapa dla NIS2

W procesie dostosowania do Dyrektywy NIS2, Twoja organizacja będzie współpracować z wieloma dostawcami, co wymaga skrupulatnego nadzoru nad wprowadzanymi zmianami.

Oferujemy wsparcie w weryfikacji tych zmian, aby zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z ustaloną Road Mapą dla NIS2, którą opracowaliśmy na etapie Oceny przygotowania organizacji do wdrożenia dyrektywy.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem

Integracja norm i dyrektyw

Twoja organizacja już dostosowała się do wielu dyrektyw i norm wymagających efektywnego zarządzania ryzykiem, takich jak RODO, KSC, Zarządzanie Ciągłością Działania, Bezpieczeństwo Informacji i inne.

Naszym zadaniem jest integracja dokumentacji, zadań i procesów związanych z tymi regulacjami, aby stworzyć spójny system zarządzania ryzykiem.

Szkolenia i warsztaty NIS2

Przeszkolony zespół

Organizujemy dedykowane szkolenia zamknięte dla zespołów operacyjnych oraz kadry zarządzającej, które zgodnie z wymogami NIS2, muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie tej dyrektywy.

Cyber Support 

Monitoring i testowanie

Usługa zapewnia wszechstronne wsparcie cybernetyczne, w tym konsultacje, nadzór nad audytami, zarządzanie incydentami oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i raportów.

Specjalizujemy się w organizacji i nadzorze audytów bezpieczeństwa, oferując regularne monitorowanie i testowanie procedur bezpieczeństwa, a także opracowywanie strategii operacyjnych i strategicznych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W SPOC zapewnimy Ci:

Zespół ekspertów ds. ryzyka i entuzjastów technologii

Unikamy akademickich schematów, skupiając się na spersonalizowanych rozwiązaniach

Międzynarodowe standardy światowej klasy

Gwarancja skuteczności i najwyższej jakości

Płynna integracja i automatyzacja kluczowych funkcji biznesowych

Doradzamy i wdrażamy najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem

Unikalne połączenie wiedzy merytorycznej oraz wiedzy technologicznej

Personalizowane rozwiązania w oparciu o konkretne moduły ServiceNow

Czy Twoja infrastruktura jest gotowa na NIS2?

Zarządzaj łatwo zgodnością z obecnymi i przyszłymi przepisami

Potrzebujesz konsultacji?

Porozmawiajmy o NIS2 w ServiceNow